Bulla Bonifacego IX z 1397 roku archeologiczną sensacją Kołobrzegu

W 2021 r. na terenie Budzistowa (pow. kołobrzeski) znaleziono średniowieczną bullę. Po jej renowacji udało się ustalić, że jest to Bulla Bonifacego IX – papieża panującego w latach 1389-1404.

W 2021 r. na terenie Budzistowa (pow. kołobrzeski) znaleziono średniowieczną bullę. Po jej renowacji udało się ustalić, że jest to Bulla Bonifacego IX – papieża panującego w latach 1389-1404.

.W 2021 roku Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza PARSĘTA prowadząc poszukiwania na północ od dawnego cmentarza w miejscowości Budzistowo (pow. kołobrzeski) natrafiła na bullę papieską.

„Znalezisko to jest chyba najcenniejszym znaleziskiem, jakie nasza grupa dokonała w ciągu sześciu lat działalności przy Muzeum Oręża Polskiego, ale szukamy dalej” – powiedział Jan Orliński z Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej PARSĘTA.

Znalezisko zostało przekazane do oczyszczenia i konserwacji specjalistycznej pracowni w Krakowie. Po zakończeniu prac okazało się, że jest to średniowieczna bulla z okresu panowania papieża Bonifacego IX (1350-1404).

„Dzięki badaniom składu fizyko-chemicznego tego zabytku, wiemy, że jest oryginalne” – powiedział kierownik Działu Historii Kołobrzegu dr Roberta Dziemba. „Najważniejszy dla nas jest rewers, ponieważ znajduje się tam informacja o aktualnym pontyfikacie papieża, który dany dokument wydał. Dzięki temu wiemy, że jest to papież Bonifacy IX” – dodał.

Analiza składu metalu wskazuje, że jest to niemal czysty ołów, który pozyskano z galenitu. Jego złoża znajdowały się na terenie Cypru, Sardynii, Grecji i Hiszpanii.

Bulla w języku łacińskim oznacza niewielką okrągłą rzecz. W ten sposób nazywano okrągłą pieczęć papieską, najczęściej ołowianą, choć były też złote.

Na awersie bulli budzistowskiej znajdują się podobizny świętych Piotra i Pawła. Pieczęć była zawieszana na jedwabnych sznurkach do pergaminu, na którym znajdowały się papieskie decyzje czy przywileje albo odpusty.

Analizę historyczną przeprowadził dr Robert Dziemba, kustosz i kierownik Działu Historii Kołobrzegu. W swojej monumentalnej pracy dotyczącej historii dawnego Kołobrzegu, pastor Johann Friedrich Wachsen opracował dzieje Klasztoru Staromiejskiego.

Wskazuje on, że w 1397 roku papież Bonifacy wydał list odpustowy dla benedyktynek ze Starego Kołobrzegu (dziś Budzistowo), gwarantując odpust zupełny tym, którzy nawiedzą tutejszy kościół. Wachsen podaje datę listu odpustowego, zwanego bullą: 1397 rok i imię papieża: Bonifacy. W owym czasie był to papież Bonifacy IX.

Urząd Piotra i misja Kościoła

.Bulle to dokumenty zawierające najważniejsze decyzje papieskie, które pozwalały kierunkować nauczanie i wizję Kościoła. O współczesnej wizji Kościoła, na łamach Wszystko co Najważniejsze, pisał prof. George WEIGEL. Jak wskazał, „papież musi rozumieć, że kryzys światowej cywilizacji w XXI wieku dotyczy koncepcji osoby ludzkiej, a odpowiedzią na niego jest ożywienie humanizmu chrześcijańskiego”.

„Kościół katolicki ma do przekazania szlachetniejszą ideę wolności, podobnie jak oferuje szlachetniejszą wizję natury ludzkiej i przeznaczenia człowieka, głosząc Jezusa Chrystusa jako wcielenie prawdziwego humanizmu. Następny papież musi ją znać, musi jej nauczać i musi uzdalniać kierowany przez siebie Kościół do życia według niej oraz jej przekazywania” – wskazał prof. George WEIGEL.

PAP/misz/ mir/WszystkocoNajważniejsze

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 maja 2023