Cyfrowa odbudowa zabytków Ukrainy

Cyfrowa odbudowa zabytków Ukrainy

W ciągu trzech miesięcy od najazdu Rosji na Ukrainie zniszczono wiele zabytków i miejsc cennych dla dziedzictwa kulturowego. Grono architektów, inżynierów, ekspertów w dziedzinie budownictwa historycznego i dyrektorów muzeów rejestruje i rekonstruuje cyfrowo budynki w Kijowie, Lwowie, Czernihowie i Charkowie. Cyfrowa odbudowa zabytków Ukrainy realizowana jest od miesiąca.

Architekci szacują, że tylko w Charkowie co piąty z 500 budynków znajdujących się na liście zabytków został uszkodzony w czasie działań wojennych. Dzięki użyciu technologii laserowej i skanerów 3D cyfrowa odbudowa zabytków Ukrainy jest możliwa.

Jak wygląda proces cyfrowej rejestracji obiektu?

.Skaner laserowy umieszczany jest na statywie z obrotową głowicą w strategicznym rogu poważnie uszkodzonego budynku. – Skaner rejestruje 500 tys. punktów na sekundę. Dostajemy 10 mln punktów z tak ustawionej lokalizacji. Potem zmieniamymiejsce, obchodząc wokół cały budynek, na zewnątrz i wewnątrz. Dokumentujemy w sumie miliard punktów – wyjaśnił francuski inżynier Emmanuel Durand. Technologia rejestruje budynek ze wszystkich stron.

Wszystkie szczątkowe dane gromadzone są na komputerze, który rekonstruuje model budynku. Technologia pozwala także na cyfrowe odwzorowanie budynków sprzed uszkodzeń wojennych. Bryły są dokładnym  odwzorowaniem budynków z dokładnością do 5 mm.

Architekt Kateryna Kuplytska, która jest członkiem grupy dokumentującej zniszczone zabytki, wskazała, że budynki niszczeją nie tylko w konsekwencji bezpośrednich działań zbrojnych. Zagrożeniem dla nich są także fale uderzeniowe, niesprzyjająca pogoda, prace budowlane i wizyty w tych zabytkach. Dlatego też prewencyjnie konieczne jest rejestrowanie i cyfrowa rekonstrukcja budynków. – Dokumentowanie zniszczeń pomoże również w postępowaniu karnym. Widzimy poważne szkody w dziedzictwie w całym kraju. To ludobójstwo na Ukraińcach i na kulturze ukraińskiej – komentowała Kateryna Kuplytska.

O ochronę zabytków światowego dziedzictwo UNESCO w Ukrainie apelował prof. Michał KLEIBER na łamach Wszystko co Najważniejsze.

.W tekście Alert UNESCO dla Ukrainy prof. Michał KLEIBER wskazał, że niszczenie cennych zabytków kultury jest jednym z celów działań militarnych, co było widoczne kiedyś w Syrii, Iraku i na Bałkanach, jak i teraz na Ukrainie.

– Dewastacja kraju nie oszczędza najcenniejszych obiektów i ich bezcennej zawartości, a nawet sprawia wrażenie precyzyjnie zaplanowanej akcji mającej służyć pozbawianiu mieszkańców Ukrainy kluczowych elementów ich narodowej tożsamości – pisał prof. Michał KLEIBER.

 Profesor przypomniał, że na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się siedem ukraińskich zabytków, a cztery z nich znajdują się w dużych miastach – Kijowie (sobór św. Zofii i ławra Kijowsko-Peczerska), Lwowie (Stare Miasto, ruiny Wysokiego Zamku, łacińska bazylika archikatedralna pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. ), Czerniowcach (Rezydencja Metropolitów Bukowińskich i Dalmackich, będąca dziś uniwersytetem) i Sewastopolu – co w aktualnych realiach agresji naraża je bezpośrednio na zniszczenie.

– Bogactwo kulturowe Ukrainy ilustruje dodatkowo fakt, że 17 innych miejsc oczekuje obecnie na wpis na Listę Dziedzictwa UNESCO. Wielu z tych pięknych i historycznie ważnych zabytków grozi dramatyczny los. Koszmar możliwych zniszczeń widać dzisiaj wyraźnie na przykładach już dokonywanych dewastacji – wskazuje prof. KLEIBER.

.Profesor przypomniał, że art. 6.3 Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa z 1972 r., zobowiązuje wszystkie podpisane państwa (w tym Rosję) do zapobiegania niszczeniu kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na terenie państw sygnatariuszy konwencji. Rosja jest także sygnatariuszem tzw. Konwencji haskiej z roku 1954, poświęconej ochronie dziedzictwa kulturowego w czasach konfliktów zbrojnych. Jak wskazał profesor pogwałcenie zawartych tam zapisów pozwala oskarżyć agresorów o popełnienie zbrodni wojennej.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 31 maja 2022