Fentanyl – cichy zabójca

Codzienny system monitorowania, wystawiania i realizacji recept na fentanyl i inne opioidy będzie działał od poniedziałku – zapowiada minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Codzienny system monitorowania, wystawiania i realizacji recept na fentanyl i inne opioidy będzie działał od poniedziałku – zapowiada minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Minister zdrowia o lukach w systemie

.Minister, której wypowiedź znalazła się w sobotnim materiale stacji Polsat News, powiedziała, że kiedy w czasie pandemii wprowadzono do systemu prawnego teleporady, to razem z nimi weszły w życie tzw. receptomaty. „Niestety nie zostały wprowadzone do porządku prawnego w sposób na tyle szczelny, żebyśmy nie musieli tego poprawiać” – dodała.

„Dwa miesiące temu poleciłam zespołowi ministerstwa zdrowia opracowanie zasad, definicji np. tego, czym jest badanie przy teleporadzie” – stwierdziła. Zaznaczyła, że luki prawne będą najszybciej, jak to możliwe usunięte.

Podkreśliła, że poleciła dyrektorowi Centrum e-zdrowia wdrożenie stałego monitoringu wystawiania i realizacji recept na opioidy w tym fentanyl.

Fentanyl i inne opioidy pod nadzorem

.”Od poniedziałku będzie działał codzienny system monitorowania preskrypcji opioidów, w tym fentanylu” – zaznaczyła. Leszczyna wyjaśniła, że obserwując trendy i nieprawidłowości, będzie można natychmiast reagować poprzez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zawiadamiać organy ścigania.

„Chcę wyraźnie podkreślić, że ten monitoring będziemy prowadzić na poziomie lekarzy i podmiotów medycznych, natomiast dane pacjenta nie będą absolutnie nigdzie przekazywane” – powiedziała dodając, że dane pacjenta są danymi wrażliwymi i są całkowicie bezpieczne.

Policja podała w sobotę, że od stycznia 2022 r. do połowy kwietnia 2024 r. policjanci zabezpieczyli dokładnie 252,2 g fentanylu i jego pochodnych w Polsce. Ilość ta jest niewielka biorąc pod uwagę ok. 21 ton środków odurzających zabezpieczonych przez policję w ubiegłym roku – poinformowała Policja.

W Polsce najczęściej do nielegalnego obrotu fentanylem dochodzi poprzez fałszywe recepty lub kradzież leku, który te substancje zawiera, choć policja wskazuje też na to, że proszek lub tabletka mogą również pochodzić z przemytu.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy policja prowadziła 20 postępowań przygotowawczych związanych z fentanylem, w ich toku ustalono 22 podejrzanych. Policjanci zaznaczyli, że liczba prowadzonych w tych sprawach postępowań stanowią marginalny udział w całości rynku narkotykowego w Polsce. Tylko w 2023 roku policja wszczęła 37 728 postępowań ws. narkotyków.

Wobec nowych zagrożeń zachowajmy spokój i rozwagę

.„Z pewnością musimy nauczyć się w miarę normalnie żyć w przejściowo trudnej sytuacji i nie poddawać się panice, pamiętając, że (…) trudne problemy są niestety nieodłączną częścią naszego życia” – pisze prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko co Najważniejsze”, w tekście „Wobec nowych zagrożeń zachowajmy spokój i rozwagę”, który powstał w dobie pandemii COVID-19, ale pozostaje aktualny do dzisiaj.

Jak podkreśla prof. Michał KLEIBER, „globalizacja i »uwspólnianie« życia społecznego na świecie niosą swoje naturalne konsekwencje. Wymagają przemyślanych regulacji, choćby tych dotyczących zdrowia i nieskrępowanej niczym mobilności osób. Musimy także nauczyć się traktować te i liczne inne wyzwania jako naturalne konsekwencje nieodwołalnych zmian, które zachodzą w świecie. I ze spokojem i pełną konsekwencją stawiać tym wyzwaniom czoła”.

PAP/Marta Stańczyk/WszystkoCoNajważniejsze/SN

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 czerwca 2024