Matematyka - jako przedmiot zbyt trudny - przestaje być we Francji obowiązkowa

Matematyka - jako przedmiot zbyt trudny - przestaje być we Francji obowiązkowa

Francja wprowadza rewolucję w dotychczasowym systemie nauczania w liceach. Od września 2019 r. do szkół wejdą wspólna podstawa programowa oraz trzy opcjonalne specjalności. Matematyka – ponieważ jest “przedmiotem zbyt trudnym” – przestanie być przedmiotem obowiązkowym.

Cédric Villani, matematyczna sława (laureat Medalu Fieldsa) i poseł La République en marche (ugrupowania obecnego prezydenta i większości rządowej) oraz Charles Torossian kierujący Dyrekcją Edukacji Szkolnej, podkreślają konieczność wprowadzenia szerokiej reformy nauczania w szkołach średnich. Posiłkując się autorskim raportem na temat stanu nauczania matematyki i proponują, aby wprowadzić wspólną podstawę programową dla wszystkich uczniów: 16 godzin w tygodniu. Pozostałe przedmioty ustalane będą na podstawie wyboru trzech z dwunastu specjalności m.in. francuskiego, historii/geografii, nauk ścisłych czy właśnie matematyki. Matematyka, która – w zależności od wyboru ucznia – może, ale w ogóle nie musi stanowić elementu programu nauczania.

.Konieczność dokonania wyboru przedmiotów, których chce uczyć się uczeń, ma pomóc w ukierunkowaniu jego przyszłości. Choć, teoretycznie wybór każdej specjalizacji jest otwarty dla wszystkich, to autorzy projektu już teraz sugerują, aby brać pod uwagę swój poziom przygotowania oraz dotychczasową wiedzę, gdyż w zamierzeniu, poziom matematyki nauczanej w specjalizacji będzie o wiele większy, niż w formie prowadzonej obecnie, powszechnej dla wszystkich uczniów.

Taki komunikat będzie dodatkowo odstraszał od uczenia się matematyki.

Przyjęto założenie: wyższy poziom nauczania matematyki dla tych, którzy wybiorą matematykę jako swoje zainteresowanie, skasowanie tego przedmiotu dla pozostałych uczniów.

Ministerstwo Edukacji zapowiada, że wprowadzi wiele programów pomocniczych w wyborze ścieżki edukacji. Ich celem jest wsparcie ucznia w refleksji nad jego dalszymi planami; zrozumieniu, jakich kompetencji oczekują uczelnie. Uruchomiona zostanie strona internetowa, na której każdy z uczniów będzie mógł wybrać właściwą dla siebie ścieżkę edukacji; operując kombinacja trzech linii kształcenia wybierze tę, którą uzna za najbardziej odpowiadającą jego aspiracjom. Także – można przypuszczać – dla wielu uczniów: najłatwiejszą.

Argumenty za reformą edukacji, która wyeliminuje matematykę, przestawia Cédric Villani. W rozmowie z “Le Parisien” podkreśla, że w ciągu ostatnich 20 lat poziom nauczania we Francji drastycznie spadł. Mimo że uczniowie francuscy i francuscy naukowcy tradycyjnie osiągali sukcesy w dziedzinie matematyki (czego on sam nota bene jest najlepszym przykładem), to ostatnia dekada była okresem pozbawionym pomysłu na dalszy rozwój, przez co kiedyś elitarna matematyka – dzisiaj jest coraz mniej wymagająca. Do tego męczy część uczniów, którzy nie są w stanie jej zrozumieć.

.O tym, jak nauczać matematyki, o tym dlaczego jest potrzebna, pisaliśmy na “Wszystko Co Najważniejsze” (patrz: poniżej).

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 lutego 2019
Oprac.Mateusz KRAWCZYK