Król Fryderyk X i królowa Maria - nowi władcy Danii

Król Fryderyk X oraz królowa Maria to tytuły, jakie 14 stycznia 2024 otrzymają następca tronu Danii książę Fryderyk oraz jego małżonka księżna Maria - poinformował w komunikacie duński dwór królewski.

Król Fryderyk X oraz królowa Maria to tytuły, jakie 14 stycznia 2024 otrzymają następca tronu Danii książę Fryderyk oraz jego małżonka księżna Maria – poinformował w komunikacie duński dwór królewski.

Nowi władcy Danii

.W niedzielę 31 stycznia 2023 roku abdykację na rzecz syna ogłosiła królowa Danii Małgorzata II. Jak podkreślono, po wstąpieniu Fryderyka na tron Małgorzata zachowa tytuł królowej. Natomiast 18-letni Chrystian, najstarszy syn Fryderyka oraz Marii, będzie księciem koronnym, czyli następcą tronu.

Zapowiedziano również szereg zmian personalnych na najważniejszych stanowiskach na dworze królewskim.

Narodowy Bank Danii ogłosił, że po 14 stycznia prawdopodobnie dojdzie do zmiany wizerunku na monetach duńskich koron. Decyzję w tej sprawie podejmie nowy król.

Rządząca Danią od 52 lat 83-letnia królowa Małgorzata II nieoczekiwanie ogłosiła abdykację podczas tradycyjnego przemówienia noworocznego. Swoją decyzję tłumaczyła upływem czasu oraz obawami o zdrowie i sprawne wykonywanie swoich obowiązków. Duńska władczyni w lutym 2023 roku przeszła operację kręgosłupa. Wówczas zdecydowała się rzucić palenie po 66 latach nałogu.

Król Fryderyk X

.Następca tronu 55-letni książę Fryderyk jest z wykształcenia politologiem, jego małżonką jest z pochodząca z Australii Mary (Maria) Donaldson. Para ma czworo dzieci.

Poprzednim królem Danii noszącym imię Fryderyk był ojciec Małgorzaty II panujący w latach 1947-1972 jako Fryderyk IX.

Republikanizm Polski szlacheckiej

.Na temat historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz wartości, które przyświecały polskiej szlachcie, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Andrzej NOWAK w tekście “Uniwersalne przesłanie wolności“.

“Kultura wolności republikańskiej w Polsce była świadomym nawiązaniem do wzorców antycznych. Widać w niej odwołania przede wszystkim do Arystotelesa i Cycerona przywożone ze studiów w Italii, a później popularyzowane przez Uniwersytet Krakowski i jego szkoły wydziałowe. Na to zjawisko intelektualne nałożyła się praktyka polityczna. Od chwili wygaśnięcia dynastii Piastów zakres dalszej władzy królewskiej był już efektem negocjacji z obywatelami – początkowo z wąską grupą możnowładców, później poszerzoną o rycerstwo powiatowe, czyli szlachtę. Już od Władysława Jagiełły mamy w Polsce monarchię elekcyjną. Dziś Jagiellonów traktujemy jako drugą po Piastach dynastię, zapominając, że każdy kolejny władca z tego rodu był wybierany. Po śmierci królowej Jadwigi Andegaweńskiej w 1399 r. Władysław Jagiełło musiał negocjować swój status jako króla – bo bez żony, wywodzącej się po kądzieli z Piastów, utracił formalne prawo do tronu. Później do tych negocjacji wrócił, gdy chciał zabezpieczyć koronę dla swoich synów. To właśnie wtedy rozpoczął się przyspieszony proces nadawania szlachcie praw obywatelskich. Kolejni królowie z rodu Jagiellonów „płacili” swoim wyborcom przywilejami za możliwość utrzymania rodu na tronie. Tak stworzone zostały gwarancje własności i nietykalności osobistej – fundamenty wolności, w większości krajów europejskich w tym czasie nieznane albo niestosowane. Sejm od czasu konstytucji Nihil novi z roku 1505 stał się forum, na którym decydowano o prawach i o podatkach. Bez zgody obywateli nic nowego (nihil novi) nie mogło zostać wprowadzone do praw Rzeczypospolitej”.

“Drugą taką fundamentalną konstytucją stały się artykuły henrykowskie przyjęte w 1573 r. w czasie bezkrólewia po śmierci bezdzietnego Zygmunta II Augusta. W tym akcie prawnym znalazły się także zapisy potwierdzające prawo obywateli do wypowiedzenia posłuszeństwa królowi, jeśli ten łamie prawo i nie reaguje na upomnienia senatu. Wtedy nikt nie patrzył na to jak na projekt prowadzący państwo do anarchii, tylko jak na przykład wolności, niepozwalający władzy przekroczyć pewnych granic. Czy tego też mamy się wstydzić?” – pisze prof. Andrzej NOWAK.

PAP/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 stycznia 2024