Pierwszy park narodowy w Polsce od ponad 20 lat

park narodowy

Po ponad 20 latach w 2024 roku rozpoczniemy proces tworzenia nowego parku narodowego – zadeklarował wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Dodał, że jedną z możliwych lokalizacji jest Zachodniopomorskie.

W Polsce powstanie 24 park narodowy

.Obecnie na terytorium Polski istnieją 23 parki narodowe. Ostatnim założonym w 2001 r. jest Park Narodowy „Ujście Warty”. Największym parkiem z kolei jest Biebrzański Park Narodowy. Wiceszef resortu klimatu i środowiska zapewnił, że celem nowego kierownictwa ministerstwa jest powołanie nie jednego, a kilku parków narodowych w obecnej kadencji. „Pierwszy park chcielibyśmy powołać jeszcze w tym roku. Stałoby się to ponad 20 lat od powstania ostatniego” – dodał.

Wiceszef MKiŚ, pytany o możliwą lokalizację nowego parku narodowego, wskazał m.in. na województwo zachodniopomorskie. „Są miejsca, gdzie samorządy same chcą powołania parku narodowego i to jest bardzo dobry sygnał. Mam np. na myśli Zachodniopomorskie i koncepcję ochrony tzw. dolnej Odry. Województwo zachodniopomorskie jest absolutnym czempionem tego projektu. Mamy też sygnały ws. chęci utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego na północy województwa śląskiego” – wskazał.

Plan Urządzenia Lasów

.Dorożała podkreślił, że powstawanie nowych parków narodowych musi odbywać się poprzez społeczny dialog. „Celem na tę kadencję jest także wypracowanie instrumentów finansowych, które pozwolą gminom zobaczyć, że posiadanie na swoim terenie parku narodowego się opłaca” – dodał. Zapewnił, że resort nie chce narzucać tworzenia parków narodowych, lecz „tworzyć je w oparciu o dialog wielu interesariuszy – samorządów, lokalnych społeczności, przyrodników, naukowców i leśników”.

Przedstawiciel MKiŚ poinformował, że w resorcie trwają prace nad umożliwieniem organizacjom pozarządowym zaskarżania do sądów Planów Urządzenia Lasu (PUL). Na niezgodność polskich przepisów z unijnymi w tej sprawie wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE w 2023 r. Przykładowo kilka lat temu organizacje ekologiczne bezskutecznie próbowały zablokować w sądach administracyjnych zmiany PUL trzech nadleśnictw z Puszczy Białowieskiej, które zakładały większe cięcia drzew.

„Wyrok TSUE jest na stole. W trzecim kwartale będziemy odpowiadać. Zmiany w prawie są obecnie przedmiotem dyskusji z dyrekcją generalną Lasów Państwowych i będą konsultowane. Uważam, że możliwość zaskarżania PUL powinna istnieć. Pytanie tylko w jakim zakresie” – powiedział Dorożała. Plan Urządzenia Lasu (PUL) to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa. Zawiera on opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest sporządzany co 10 lat m.in. na podstawie ustawy o lasach.

Idea planowania ekologicznego

.Na temat francuskiej idei planowania ekologicznego na łamach “Wszystko co Najważniejsze” pisze prof. Aleksander SURDEJ w tekście “Planowanie ekologiczne – ważna idea rodem z Francji“.

“W zakończonej niedawno kampanii prezydenckiej we Francji pojawił się termin planowanie ekologiczne, który podchwycony przez prezydenta Emmanuela Macrona ma stać się motywem przewodnim jego drugiej kadencji prezydenckiej. Czy termin ten używany jest jako kolejne mobilizujące, lecz niejasne hasło, czy też może stać się podstawą wdrażalnego programu społeczno-gospodarczego?”.

“Planowanie ekologiczne nie jest opowieścią o braterstwie wszystkich żyjących stworzeń, lecz ideą projektowania i wdrażania działań, które ukierunkowane są na zmniejszanie skutków zmian klimatu oraz zapobieganie degradacji przyrody, a tym samym na utrzymanie warunków dogodnych dla życia człowieka. Są to działania wyprowadzane z konkretnych, mierzalnych celów i obserwowanych faktów i jako takie stać się mogą podstawą planowania określającego horyzont czasowy i wskaźniki stopnia osiągnięcia tych celów. Przedstawmy sposób myślenia i kilka przykładów, które charakteryzują i ilustrują potencjał planowania ekologicznego“.

“Efekt cieplarniany zidentyfikowany został w 1824 roku przez francuskiego fizyka Josepha Fouriera, który w pracy zatytułowanej Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires wskazał fizykalne podstawy zjawiska wzrostu temperatury na Ziemi. Około 1840 roku inny fizyk francuski Claude Pouillet zidentyfikował dwa podstawowe gazy odpowiedzialne za efekt cieplarniany, a mianowicie dwutlenek węgla (CO2) oraz parę wodną. Pod koniec XIX wieku sformułowano prognozy, że wzrost koncentracji CO2 z 280 do 560 miligramów na metr sześcienny atmosfery może prowadzić do wzrostu temperatury na Ziemi nawet o 4 stopnie Celsjusza – współczesne bardzo złożone modele zmian klimatycznych dają podobne wyniki”.

.“Współczesny świat zawdzięcza swój materialny postęp wykorzystaniu węglowodorów do produkcji taniej i powszechnie dostępnej energii, a także, dzięki rozwojowi i odkryciom nauk chemicznych, do produkcji plastiku czy nawozów rolnych. Silniki spalinowe przyniosły ludziom możliwość mobilności na nieznaną wcześniej skalę, dały rolnictwu sprzęt zastępujący zaprzęgi konne i zmniejszający uciążliwość pracy w rolnictwie” – pisze prof. Aleksander SURDEJ.

PAP/Michał Boroń/WszystkocoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 lutego 2024