Prof. Aleksander SURDEJ

Ambasador Polski przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Aleksander SURDEJ: Budżet roku wyborczego. Jak to się robi we Francji? Prof. Aleksander SURDEJ: Budżet roku wyborczego. Jak to się robi we Francji?
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Budżet roku wyborczego. Jak to się robi we Francji?

Demokratyczne rządy mają prawo do kierowania strumieni pieniędzy na programy przeznaczone dla potencjalnych wyborców; jest to przywilej każdego rządu większościowego. Co więcej, dopóki nie destabilizuje to gospodarki, jest to dość łagodny koszt starań o wygranie wyborów – czy dzieje się to we Francji, Kanadzie, czy gdzieś indziej.

Prof. Aleksander SURDEJ: Rzecz o reformie systemu szkoleń zawodowych we Francji Prof. Aleksander SURDEJ: Rzecz o reformie systemu szkoleń zawodowych we Francji
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Rzecz o reformie systemu szkoleń zawodowych we Francji

Masowe bezrobocie wśród młodzieży przy równoczesnym braku pracowników w rozwijających się sektorach gospodarki to francuski paradoks – źródło napięć społecznych, a zarazem symptom dysfunkcjonalności systemu edukacyjnego w jego ogólnych i zawodowych komponentach.

Prof. Aleksander SURDEJ: Edukacja i cierpliwe inwestycje: polskie klucze dla wzrostu innowacyjności Prof. Aleksander SURDEJ: Edukacja i cierpliwe inwestycje: polskie klucze dla wzrostu innowacyjności
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Edukacja i cierpliwe inwestycje

Zmniejszenie przez Polskę w ciągu ostatnich trzech dekad dystansu rozwojowego z poziomu ok. 40 proc. do ponad 70 proc. przeciętnego dochodu per capita państw UE jest wielkim osiągnięciem. Dalszy postęp na tej trajektorii będzie trudny, jeśli Polska nie zwiększy stopnia innowacyjności swoich przedsiębiorstw, który mierzony stopniem technologicznego zaawansowania eksportowanych produktów sytuuje się wokół przeciętnej państw członkowskich OECD.

Prof. Aleksander SURDEJ: Éducation et investissements patients les clés polonaises pour accroître l’innovation Prof. Aleksander SURDEJ: Éducation et investissements patients les clés polonaises pour accroître l’innovation
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Éducation et investissements patients les clés polonaises pour accroître l’innovation

La réduction par la Pologne, ces dernières trois décennies, de la distance de développement d’un niveau de 40 % env. à plus de 70 % du revenu moyen per capita dans les pays de l’UE est un exploit considérable. Poursuivre cette trajectoire sera difficile si la Pologne n’augmente pas le degré d’innovation de ses entreprises lequel, mesuré par le degré d’avancement technologique des produits exportés, se situe autour de la moyenne des pays membres de l’OCDE.

Prof. Aleksander SURDEJ: Gospodarka w perspektywie długiego trwania Prof. Aleksander SURDEJ: Gospodarka w perspektywie długiego trwania
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Gospodarka w perspektywie długiego trwania

Narody o długiej historii traktują gospodarkę jako narzędzie umacniania wspólnoty, a w wartościach wspólnotowych widzą źródła trwałego dobrobytu.

Prof. Aleksander SURDEJ: Informatyzacja i energetyka - mądry rozwój Polski Prof. Aleksander SURDEJ: Informatyzacja i energetyka - mądry rozwój Polski
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Informatyzacja i energetyka - mądry rozwój Polski

W przypadku polityki społeczno-gospodarczej i związanych z nią wydatków publicznych prawdziwe jest powiedzenie: „pokaż, na co chcesz wydać pieniądze, a powiem ci, kim jesteś i jakiej chcesz Polski”.

Prof. Aleksander SURDEJ: Afryka. Kontynent wyzwań i szans Prof. Aleksander SURDEJ: Afryka. Kontynent wyzwań i szans
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Afryka. Kontynent wyzwań i szans

Rozwój Afryki zależy w znacznej mierze od samych Afrykańczyków, w tym od ich zdolności do poprawy instytucji państwowych i powstrzymywania destrukcyjnych konfliktów.

Prof. Aleksander SURDEJ: Innowacje - twórczy składnik twórczej destrukcji Prof. Aleksander SURDEJ: Innowacje - twórczy składnik twórczej destrukcji
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Innowacje - twórczy składnik twórczej destrukcji

W Korei Południowej liczba robotów na 10000 zatrudnionych w przemyśle wynosi 855, tym tropem podąża też Japonia z 364 robotami, a za nią Niemcy (346) i Szwecja (277). Francja pozostaje znacznie w tyle z 177 robotami na 10000 pracowników w przemyśle, łudzona chyba przekonaniem, że masowa imigracja będzie zapewniać tanich pracowników.

Prof. Aleksander SURDEJ: Europa Środkowa stoi dziś przed wielką szansą Prof. Aleksander SURDEJ: Europa Środkowa stoi dziś przed wielką szansą
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Europa Środkowa stoi dziś przed wielką szansą

Położonych po obu stronach osi Tallin – Zagrzeb państw nie dzielą dzisiaj szczelne granice, ale swoisty wyobraźniowy efekt wciąż granicy pozostaje. O ile iść szybko można samemu, o tyle zajść daleko można tylko z innymi.

Prof. Aleksander SURDEJ: Chi ingannava i lavoratori? Prof. Aleksander SURDEJ: Chi ingannava i lavoratori?
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Chi ingannava i lavoratori?

I cambiamenti avviati da Solidarność portarono alla Polonia 28 anni di continua crescita economica ed un significativo e verificabile aumento della prosperità media

Professor Aleksander SURDEJ: Who deceived the workers? Professor Aleksander SURDEJ: Who deceived the workers?
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Who deceived the workers?

The changes initiated by “Solidarity” gave Poland 28 years of continuous economic growth and a significant, measurable increase in average prosperity.

Prof. Aleksander SURDEJ: Deglobalizacja kontrolowana? Prof. Aleksander SURDEJ: Deglobalizacja kontrolowana?
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Deglobalizacja kontrolowana?

Rządy powinny zbudować mapę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekonomicznego w oparciu o szczegółową informację o stanie realnej strony gospodarki swojego kraju. Tylko wtedy będą w stanie uniknąć kosztownego błędu nadmiernej asekuracji (utrzymywanie nadmiernych zapasów, chronienie nieefektywnej produkcji w obrębie własnych granic) i równie kosztownego, chociaż o konsekwencjach odłożonych w czasie, błędu niewystarczającego zabezpieczenia (nadmierne oparcie na globalnych łańcuchach dostaw).

Prof. Aleksander SURDEJ: Polska zatrzymana na pół wieku Prof. Aleksander SURDEJ: Polska zatrzymana na pół wieku
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Polska zatrzymana na pół wieku

Bez II wojny światowej i późniejszej sowieckiej gospodarczej dominacji, Polska w 1989 roku cieszyłaby się poziomem życia ówczesnej Hiszpanii, a dzisiaj z pewnością byłaby znacznie, znacznie dalej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam