Prof. Aleksander SURDEJ

Ambasador Polski w Wietnamie, wcześniej przy OECD. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Aleksander SURDEJ: Henry Kissinger – strateg na czasy trudnych wyborów
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Henry Kissinger – strateg na czasy trudnych wyborów

29 listopada 2023 roku świat polityki międzynarodowej stracił przenikliwego, łączącego analizę historyczną z wglądem w psychologię przywódców, badacza, osobę, która była członkiem wielu zespołów podejmujących decyzje kształtujące losy świata, zawsze z uwagą słuchaną, gdyż nie stroniącą od rysowania wyrazistych opcji i uświadamiana nam wszystkich tragizmów pewnych wyborów.

Prof. Aleksander SURDEJ: Odważcie się eksportować! Dyplomacja ekonomiczna à la française
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Odważcie się eksportować! Dyplomacja ekonomiczna à la française

Kolejny rok z rzędu Francja odnotowuje wielki deficyt w bilansie handlowym. Nawet jeśli 191 miliardów euro deficytu w 2022 roku skorygowane zostanie o wpływy z turystyki i zyski instytucji finansowych działających w skali międzynarodowej, to wciąż około 100 miliardów euro deficytu tworzy efekt wstrząsowy – szczególnie jeśli jest porównywane z 82 miliardami euro nadwyżki uzyskanej przez gospodarkę Niemiec.

Prof. Aleksander SURDEJ: Francja Emmanuela Macrona wobec globalizacji wojen hybrydowych
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Francja Emmanuela Macrona wobec globalizacji wojen hybrydowych

Rząd Francji dostrzega trzy czynniki głębokich i trwałych, gdyż kształtujących rozwój wydarzeń w następnych dekadach, zmian w globalnych warunkach. Są nimi: historyczny i imperialny resentyment Rosji, który uzasadnił i wywołał jej wojnę z Ukrainą, dążenie Chin do stania się mocarstwem numer jeden i upowszechnianie się konfliktów wywoływanych przez mocarstwa regionalne.

Prof. Aleksander SURDEJ: Польська економіка – шляхом підвищення продуктивності до стійкого процвітання
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Польська економіка – шляхом підвищення продуктивності до стійкого процвітання

Протягом 30 років польська економіка розвивалася високими темпами, досягаючи в середньому 4-5% щорічно. Щоправда, COVID-19 зупинив цей розвиток, проте лише на 2020 рік, після чого Польща повернулася на шлях стрімкого розвитку. 

Prof. Aleksander SURDEJ: Odbudowa Ukrainy potrwa dekadę
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Odbudowa Ukrainy potrwa dekadę

Kosztów przyszłej odbudowy Ukraina sama nie udźwignie. Powinna zapłacić Rosja. Źródłem reparacji powinny stać się zamrożone aktywa Federacji Rosyjskiej oraz „opłata reparacyjna” nałożona na dochody z eksportu ropy i gazu.

Проф. Александр СУРДЕЙ: Растущая сила Центральной и Восточной Европы вытекает из общего прошлого
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Растущая сила Центральной и Восточной Европы вытекает из общего прошлого

Речь Посполитая Обоих Народов – это государство, которые существовало в XVI, XVII и XVIII столетиях между Балтийским и Черным морями. В его границах жили литовцы, поляки, белорусы и украинцы. На территории, занимавшей площадь около 800 тыс.

Prof. Aleksander SURDEJ: Planowanie ekologiczne – ważna idea rodem z Francji
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Planowanie ekologiczne – ważna idea rodem z Francji

W zakończonej niedawno kampanii prezydenckiej we Francji pojawił się termin planowanie ekologiczne, który podchwycony przez prezydenta Emmanuela Macrona ma stać się motywem przewodnim jego drugiej kadencji prezydenckiej. Czy termin ten używany jest jako kolejne mobilizujące, lecz niejasne hasło, czy też może stać się podstawą wdrażalnego programu społeczno-gospodarczego?