Prof. Aleksander SURDEJ

Ambasador Polski przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Dziekan Rady Ambasadorów OECD. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Aleksander SURDEJ: Odbudowa Ukrainy potrwa dekadę
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Odbudowa Ukrainy potrwa dekadę

Kosztów przyszłej odbudowy Ukraina sama nie udźwignie. Powinna zapłacić Rosja. Źródłem reparacji powinny stać się zamrożone aktywa Federacji Rosyjskiej oraz „opłata reparacyjna” nałożona na dochody z eksportu ropy i gazu.

Проф. Александр СУРДЕЙ: Растущая сила Центральной и Восточной Европы вытекает из общего прошлого
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Растущая сила Центральной и Восточной Европы вытекает из общего прошлого

Речь Посполитая Обоих Народов – это государство, которые существовало в XVI, XVII и XVIII столетиях между Балтийским и Черным морями. В его границах жили литовцы, поляки, белорусы и украинцы. На территории, занимавшей площадь около 800 тыс.

Prof. Aleksander SURDEJ: Doradztwo dla dobrego rządzenia. Jaka powinna być rola firm zewnętrznych?
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Doradztwo dla dobrego rządzenia.
Jaka powinna być rola firm zewnętrznych?

Oczekiwać można, że przywoływanie stawek konsultingowych McKinsey, wynoszących przeciętnie 2000 euro za jeden dzień pracy konsultanta, stanie się głośnym argumentem pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. W szerszym tle kwestia nie jest prosta i powinna skłaniać do poważnej, ponadkampanijnej refleksji. Żadna administracja publiczna nie zatrudnia wystarczającej liczby specjalistów, aby rozwiązać problemy, które napotyka projektowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Prof. Aleksander SURDEJ: Planowanie ekologiczne – ważna idea rodem z Francji
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Planowanie ekologiczne – ważna idea rodem z Francji

W zakończonej niedawno kampanii prezydenckiej we Francji pojawił się termin planowanie ekologiczne, który podchwycony przez prezydenta Emmanuela Macrona ma stać się motywem przewodnim jego drugiej kadencji prezydenckiej. Czy termin ten używany jest jako kolejne mobilizujące, lecz niejasne hasło, czy też może stać się podstawą wdrażalnego programu społeczno-gospodarczego?

Prof. Aleksander SURDEJ: Wybory we Francji. Bieda realna, bieda wyobrażona!
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Wybory we Francji.
Bieda realna, bieda wyobrażona!

Francuzi gotowi są do rezygnacji z większej liczby godzin pracy i wyższych płac, jeśli przekonani są, że mogą liczyć na bezpłatne leczenie i wyjazdy na wakacje, nawet jeśli za pobyt na plażach Bretanii płacą rosnącym zadłużeniem.

Prof. Aleksander SURDEJ: Polskie równanie dobrobytu
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Polskie równanie dobrobytu

Ludzie podejmują decyzje i działają pod wpływem wartości i norm społecznych oraz własnego rozumienia świata. Dla skuteczności polityki gospodarczej ważne jest, aby znaczna większość obywateli rozumiała, dokąd prowadzi ich rząd, akceptowała ten kierunek i podstawowe wybory

Prof. Aleksander SURDEJ: Dezinstytucjonalizacja odpowiedzialności
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Dezinstytucjonalizacja odpowiedzialności

Bezustanna kampanijność polityki i jej orientacja na osobowości medialne sprawia, że skracany jest horyzont czasowy decyzji i osłabiana jest skuteczność polityk wymagających konsekwentnej realizacji w dłuższym okresie.

Donald JOHNSTON: The World and the OECD. Looking ahead while learning from the past
Donald JOHNSTONProf. Aleksander SURDEJ

Donald JOHNSTON
Prof. Aleksander SURDEJ

The World and the OECD. Looking ahead while learning from the past

Looking forward to an even larger membership I believe that Ambassadors and the Council will have to find creative mechanisms to maintain that strength of the OECD. I am not aware whether they have been explored, as of course I have not been present.

Prof. Aleksander SURDEJ: Il mercato azionario nel capitalismo in una società solidale
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Il mercato azionario nel capitalismo in una società solidale

Durante 30 anni, la Borsa di Varsavia ha assistito e partecipato alla ricreazione di un mercato dei capitali nel centro dell’Europa. La sua apertura nel 1991 nell’ex edificio del partito comunista simboleggiò il rifiuto del comunismo e la scelta di un sistema economico capitalista.

Prof. Aleksander SURDEJ: El mercado de valores en una sociedad capitalista solidaria
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

El mercado de valores en una sociedad capitalista solidaria

A lo largo de 30 años, la Bolsa de Varsovia ha sido testigo y ha participado en la creación de un mercado de capitales en el centro de Europa. Su inauguración en 1991 en el antiguo edificio del partido comunista simbolizó el rechazo al comunismo y la elección de un sistema económico capitalista.

Prof. Aleksander SURDEJ: Giełda w kapitalizmie solidarnego społeczeństwa
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Giełda w kapitalizmie solidarnego społeczeństwa

W ciągu 30 lat Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie była świadkiem i uczestnikiem odtworzenia rynku kapitałowego w centrum Europy. Jej otwarcie w 1991 roku w dawnym gmachu partii komunistycznej symbolizowało odrzucenie komunizmu i wybór systemu gospodarki kapitalistycznej.

Prof. Aleksander SURDEJ: La bourse dans le capitalisme d’une société solidaire
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

La bourse dans le capitalisme d’une société solidaire

En 1989, humiliés par le gaspillage de l’économie communiste, les habitants d’Europe centrale et orientale se sont unanimement prononcés pour l’économie privée de marché dont la dénomination abrégée est capitalisme. 30 ans plus tard, domine la conviction que le choix a été judicieux.