Powstanie Sieć Uniwersytetów Trójmorza

We wtorek w Lublinie podpisano porozumienie, na mocy którego powstanie Sieć Uniwersytetów Trójmorza. Celem projektu jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy międzyuniwersyteckiej i rozszerzenie badań.

We wtorek w Lublinie podpisano porozumienie, na mocy którego powstanie Sieć Uniwersytetów Trójmorza. Celem projektu jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy międzyuniwersyteckiej i rozszerzenie badań.

Sieć Uniwersytetów Trójmorza

.Porozumienie o utworzeniu Sieci Uniwersytetów Trójmorza podpisali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. dr. hab. Mirosław Kalinowski oraz 12 przedstawicieli uniwersytetów z państw tworzących Inicjatywę Trójmorza.

„Jeśli inicjatywa Trójmorza powstała po to, żeby rozwijać nasze kraje, które mają ze sobą wiele wspólnego – pod względem infrastrukturalnym, gospodarczym, ekonomicznym, finansowym – na każdej płaszczyźnie (…) to nie da się rozwijać na dłuższą metę i w sposób efektywny bez podbudowy naukowej” – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przed sygnowaniem porozumienia.

„Jeśli chcemy skutecznie rozwijać nasze kraje, nasze narody, gonić Europę Zachodnią infrastrukturalnie, gospodarczo – bo dalej mamy zaległości – to tylko w ten sposób, że będziemy korzystać z wielkiego bogactwa i wielkiego potencjału nauki, które mają nasze uniwersytety w tych dwunastu krajach europejskich” – zaznaczył Czarnek.

Szef MEiN dodał, że sieć ma służyć prowadzeniu wspólnych badań i realizowaniu inicjatyw naukowych. Ma służyć – kontynuował – bezpośredniemu połączeniu nauki i gospodarki, nauki i życia społecznego, nauki i życia ekonomicznego, humanistycznego i religijnego.

Minister zaznaczył, że wiele krajów Trójmorza łączy wspólna przeszłość. Z tego powodu zaproponował, aby w ramach działania sieci „stworzyć zakrojony na szeroką skalę program badawczy dotyczący istoty imperializmu rosyjskiego”. „Wszystkie nasze kraje i wszystkie nasze narody w ostatnich kilku wiekach, nie tylko w ostatnich dekadach, cierpiały z powodu imperializmu rosyjskiego” – podkreślił.

Celem Sieci Uniwersytetów Trójmorza jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy międzyuniwersyteckiej, intensyfikowanie wymiany, rozszerzenie badań, owocem czego mają być: prestiżowe publikacje, duże projekty, europejskie granty itp. Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw Europy Środkowej: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry.

Uniwersytet powinien stanowić centrum naszego świata

.„Albo wspólnie zapanujemy nad przyszłością, albo nieprzewidywalna przyszłość zapanuje nad nami. Uniwersytet wciąż pozostaje kluczowym elementem w procesie tworzenia się społeczeństwa wiedzy” – pisze prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko co Najważniejsze”, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Jak podkreśla, „nasza przyszłość na wielu poziomach: indywidualnym, instytucjonalnym, państwowym czy globalnym, zależy od zakresu podejmowanych przez nas działań w duchu mądrze rozumianego dobra wspólnego. Czym szybciej będziemy do tego naprawdę gotowi, tym większa szansa na satysfakcjonujące życie kolejnych pokoleń”.

„Do tego konieczne jest myślenie o przyszłości, czyli myślenie strategiczne. To nie tylko żartobliwe odgadywanie pojedynczych zdarzeń w przyszłości czy efekciarska zabawa politycznych bądź pseudo-naukowych celebrytów, ale formułowanie zintegrowanych zadań do wspólnej realizacji na bazie szerokiej opinii społecznej. Choć szacunek dla swobody wypowiadania opinii i łatwość ich upowszechniania, związane z rozwojem technologii komunikacji powoduje chaos myślowy u intelektualnie niedojrzałych osób, prowadząc do podważenia wielu powszechnie wyznawanych, mających często wielowiekową tradycję poglądów i zasad funkcjonowania społeczeństw, wpychając nas w otchłań niepewności, Uniwersytet wciąż pozostaje kluczowym elementem w procesie tworzenia się społeczeństwa wiedzy – będącego realną ideą, a nie tylko medialnie nadużywanym sloganem” – pisze prof. KLEIBER.

Jego zdaniem „jak tlenu potrzebujemy do życia silnych i twórczych uniwersytetów, jako głównych instytucji kształtujących społeczeństwo wiedzy przez promocję jakości i doskonałości w nauczaniu, badaniach naukowych i działalności innowacyjnej oraz przez umożliwienie szerokiego dostępu do nauki i rozwój oferty kształcenia ustawicznego”.

„Szacunek dla wiedzy, umiejętności i kreatywnej  przedsiębiorczości oraz szeroka społeczna promocja tych  wartości jest kluczem do naszej przyszłości” – pisze prof. Michał KLEIBER.

Trójmorze jest naszą wspólną szansą

.„Badania naukowe i innowacje odgrywają kluczową rolę w strategii rozwoju i zatrudnienia Unii Europejskiej. Pozwolą sprostać takim wyzwaniom, jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne, zdrowie publiczne, warunki życia i pracy. To także szansa dla krajów Trójmorza” – pisze prof. Teodor SEDLARSKI, współprzewodniczący Francusko-Niemieckiego Centrum Badań Stosowanych w Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Sofijskim, Minister Gospodarki w rządzie Bułgarii (styczeń – maj 2017).

Jego zdaniem „zalety Inicjatywy Trójmorza mogą być omawiane w kontekście wzmacniania gospodarek regionalnych, w tym również ekosystemów innowacji. Inicjatywa powstała jako projekt polityczny 12 krajów członkowskich UE (Bułgarii, Austrii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii). Wciąż nie jest w pełni zinstytucjonalizowana i rozwija się jako platforma praktycznej współpracy pomiędzy krajami regionu Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Inicjatywa służy jako instrument kooperacji regionalnej i przyspieszonego rozwoju regionu”.

Jak podkreśla, „gospodarki krajów Trójmorza szacuje się w sumie na 1,8 biliona euro (według cen bieżących) pod względem PKB (13,5 proc. gospodarki UE) oraz na 14,3 tys. euro per capita, czyli dwa razy mniej niż PKB per capita w Unii Europejskiej. Mimo to gospodarki te rozwijają się szybciej niż w krajach o wyższych dochodach – od utworzenia Inicjatywy Trójmorza w 2019 r. średni wzrost wynosi około 3,5 proc. Jeśli uda się ten wskaźnik utrzymać, całkowita wartość krajów 3SI wzrośnie do ok. 2,5 biliona euro w 2030 r.”.

„Wdrażanie wspólnych projektów w ramach programów Wspólnoty, a także inicjatyw UE czy transeuropejskich może być również postrzegane jako pole kooperacji, co przyczyni się do rozwoju Trójmorza. Prawdziwą szansą na ustanowienie partnerstwa będzie wykorzystanie sieci superkomputerów w wybranych krajach partnerskich w celu zabezpieczenia niezawodnego i szybkiego przetwarzania ogromnych baz danych, potrzebnych do rozwoju wspólnych obszarów” – pisze prof. Teodor SEDLARSKI we „Wszystko co Najważniejsze”.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 maja 2023