Prezydent Andrzej Duda o znaczeniu samorządu terytorialnego

samorząd terytorialny

Z perspektywy trzech dekad widać, jak długą drogę przebyliśmy, budując „Polskę samorządową”; samorząd terytorialny jest dzisiaj jednym z filarów nowoczesnej Polski – napisał prezydent Andrzej Duda w przesłaniu do uczestników i organizatorów obchodów 30–lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Samorząd terytorialny

.List – opublikowany w poniedziałek na stronie prezydenckiej kancelarii – odczytał podczas uroczystości zorganizowanej w gmachu Sejmu minister w KPRP Andrzej Dera.

Prezydent pogratulował zgromadzonym jubileuszu oraz podziękował za służbę na rzecz prawidłowości i transparentności gospodarki finansowej i zamówień publicznych samorządu terytorialnego oraz podmiotów przez samorząd dotowanych.

„Z perspektywy trzech dekad widać, jak długą drogę przebyliśmy, budując Polskę samorządową. W budowaniu i rozwoju tej szczególnej, bo najbliższej obywatelom, części administracji publicznej doniosłą rolę odegrało wsparcie, którego niemal od samego początku władzom lokalnym udzielały Regionalne Izby Obrachunkowe” – napisał Andrzej Duda.

Według niego, samorząd terytorialny jest obecnie jednym z filarów nowoczesnej Polski, a jego konstrukcja to zasługa m.in. pracowników izb. „Za ten wkład w budowę nowoczesnej, przyjaznej dla obywateli Rzeczypospolitej bardzo Państwu dziękuję” – napisał prezydent.

Duda przypomniał, że w tym roku przypada również 25–lecie reformy administracyjnej, w ramach której wprowadzono trzy szczeble samorządu. Jak wskazywał, obecne obchody są okazją do podkreślenia roli Regionalnych Izb Obrachunkowych, także w przeprowadzonych wtedy zmianach. „W czasie wdrażania znowelizowanych przepisów pracownicy izb roztoczyli nad urzędnikami administracji lokalnej troskliwą opiekę w postaci szkoleń, porad i konsultacji. W ten sposób, we współpracy ze skarbnikami i władzami jednostek samorządu terytorialnego, kształtowali dobre praktyki w zakresie gospodarki finansowej” – napisał prezydent.

Instytucje samorządowe

.Jak ocenił, „za sprawą synergii, jaka powstała w relacjach izb z władzami lokalnymi, formułowano także wnioski, które pozwalały aktualizować legislację”. Dzięki temu – stwierdził – ustrój instytucji samorządowych można było systematycznie doskonalić i uzupełniać o przepisy odpowiadające na nowe potrzeby zmieniających się czasów.

„Dziękuję Państwu za profesjonalizm i rzetelność, dzięki którym lokalna gospodarka finansowa funkcjonuje prawidłowo i z pożytkiem dla obywateli. Jest to w znacznej mierze zasługą i sukcesem Regionalnych Izb Obrachunkowych, którego chcę dziś Państwu serdecznie pogratulować” – napisał prezydent.

Andrzej Duda poinformował, że – dla uhonorowania dokonań w służbie dla dobra wspólnego w minionych 30 latach – podjął decyzję o nadaniu odznaczeń państwowych 58 pracownikom Regionalnych Izb Obrachunkowych z całego kraju. „Serdecznie gratuluję tych wyróżnień i dziękuję za Państwa zaangażowanie i sumienną pracę dla Polski i Polaków” – podkreślił w liście.

Pracownikom Regionalnych Izb Obrachunkowych prezydent życzył „satysfakcji z wykonywanych zadań oraz wielu kolejnych osiągnięć w służbie swoim małym ojczyznom, a poprzez nie – całej Rzeczypospolitej”.

Polityka wewnętrzna

.Redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze”. Profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk, Michał KLEIBER, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” zaznacza, że: „Jak dostosować strukturę władzy wykonawczej do wyzwań związanych z koniecznością podejmowania szybkich i dobrze skoordynowanych decyzji i jak optymalnie zharmonizować działania władz centralnych i samorządów? To trudny, wymagający przemyślanych rozwiązań problem, gdyż w naszym skłóconym społeczeństwie część lokalnych działaczy samorządowych zawsze będzie przecież mocno krytyczna wobec rządzącej władzy centralnej! Jakie finansowe priorytety powinniśmy wprowadzać w przyszłości, dbając z jednej strony o zrównoważony budżet państwa, a z drugiej o potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa państwa i konieczność wspierania wielu innych obszarów życia publicznego?”.

„Jasnych deklaracji dotyczących planowanych działań wymaga troska o trwały, innowacyjny rozwój gospodarczy, uwzględniający szeroki kontekst polityki społecznej, ewidentne potrzeby w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, przemyślane wsparcie dla całożyciowej edukacji, podstawowych i stosowanych badań naukowych czy działania instytucji kultury. Ważnym pytaniem, dręczącym wielu z nas od dawna, choć ostatnio nieco przemilczanym, jest sprawa ewentualnego przyjęcia przez nasz kraj waluty euro – gdybyśmy mieli to zrobić, to kiedy i na jakich warunkach?” – pisze prof. Michał KLEIBER w tekście „Tak dla wiarygodnych programów, nie dla plemiennej nienawiści„.

PAP/Sylwia Dąbkowska-Pożyczka/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 lipca 2023