Program Pierwsze Mieszkanie w planach na 2023 rok

Program Pierwsze Mieszkanie w planach na 2023 rok

Program Pierwsze Mieszkanie powinien trafić pod obrady Sejmu na przełomie stycznia i lutego tego roku – poinformował w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

.Program Pierwsze Mieszkanie niebawem trafi do Sejmu. „Mamy przygotowany projekt ustawy, który skierowaliśmy do wpisu do wykazu prac rządowych. W związku z tym postępujemy zgodnie z planem. (…) Mam nadzieję w ciągu kilku, kilkunastu dni wpiszemy już do wykazu prac rządu ten projekt, będziemy go pracować na poziomie Rady Ministrów, a końcówka stycznia początek lutego to prace parlamentarne” – powiedział Waldemar Buda.

Zapowiedziany w połowie grudnia program Pierwsze Mieszkanie, który miałby ruszyć od 1 lipca 2023 r., jest skierowany do osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Zgodnie z zapowiedziami MRiT program będzie zawierać dwa elementy. Pierwszym z nich jest „bezpieczny kredyt 2 proc.”. Będzie mogła go uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i „pierwszego mieszkania” spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Budżet państwa przez 10 lat ma dopłacać różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po pięciu latach) a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł na lokale na rynku pierwotnym i wtórnym.

Kryzys mieszkaniowy a kryzys demograficzny

.Rozsądna i skuteczna polityka mieszkaniowa jest jednym z najważniejszych narzędzi do walki z pogłębiającym się kryzysem demograficznym, który dotyka kraje Zachodu.

„Płodność populacji jest wypadkową jednoczesnego oddziaływania dziesiątków czynników. I choć obecnie sprzyjają one niskiej dzietności, to można je regulować i w perspektywie długoterminowej zwiększać liczbę urodzeń – pisze na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” Mateusz ŁAKOMY, ekspert ds. demografii.

„W Polsce występuje deficyt mieszkaniowy. W badaniach jako jeden z ważniejszych czynników wpływających na intencje rodzicielskie wskazywane jest posiadanie mieszkania na własność. Ale nie dla wszystkich jest to rzeczywisty problem. Odsetek respondentów mówiących, że barierą dla urodzenia dziecka są niesatysfakcjonujące warunki mieszkaniowe, jest taki sam w najwyższych i najniższych grupach dochodowych, co raczej wskazuje u niektórych na obawę przed obniżeniem standardu życia wyznaczonego przez kulturowe aspiracje niż na rzeczywisty brak możliwości” – podkreśla Mateusz ŁAKOMY. [LINK]

„Czy możliwe jest odwrócenie trendów demograficznych? To chyba najczęstsze pytanie, które ostatnio słychać w kontekście demografii. W całej Europie i USA mamy do czynienia ze spadkami dzietności, ale w naszym regionie, Europie Środkowo-Wschodniej, ten trend jest wyraźnie dodatni. Co zrobić, by zbliżyć się do poziomu zastępowalności pokoleń?” – pyta Barbara SOCHA, Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej.

W odpowiedzi proponuje „sześć filarów polityki na rzecz zwiększenia dzietności” [LINK]

PAP/Łukasz Pawłowski, Marcin Chomiuk/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 stycznia 2023