Przyszłość Europy według Emmanuela Macrona

Przyszłość Europy według Emmanuela Macrona

Podczas przemówienia, wygłoszonego w poniedziałek 9 maja przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu, prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił projekt na przyszłość Europy.

.Celem na przyszłość Europy, wyrażonym przez Emmanuela Macrona, jest utworzenie niezależnej i efektywnej wspólnoty europejskiej, będącej równie ważnym graczem na arenie międzynarodowej, co Stany Zjednoczone czy Chiny.

Francuski prezydent przedstawił propozycje na wzmocnienie i rozwój Europy. Według Emmanuela Macrona „chęć trzymania się 27 krajów razem nie pozwala na bycie bardziej ambitnym”. Prezydent Francji proponuje wobec tego stworzenie wewnątrz Unii Europejskiej kręgów zrzeszających kraje, które wyrażą chęć szybszego rozwoju w niektórych kwestiach, takich jaką było przyjęcie euro czy wstąpienie do strefy Schengen.

Według Emmanuela Macrona, Europie potrzebne jest „przyspieszenie tempa, podwyższenie ambicji, stworzenie konwergencji w jej centrum, bez wcześniej definiowanego formatu, nigdy nikogo nie wykluczając, ale jednocześnie nie pozwalając, aby najbardziej sceptyczni czy najbardziej wahający się byli hamulcem ; to właśnie pozwoli naszej Europie potwierdzić swoją silę”.

Jednocześnie miałaby funkcjonować polityczna wspólnota europejska, poszerzona o kraje takie jak Ukraina czy Wielka Brytania, w ramach współpracy w domenie bezpieczeństwa, infrastruktury czy inwestycji. Kraje, tworzące swoistą strefę wpływów Unii Europejskiej, to wyrażające chęć przystąpienia do projektu państwa kandydujące do przystąpienia do Unii Europejskiej, państwa wyznające wspólne wartości demokratyczne, a także kraje, które opuściły UE.

W przypadku krajów, kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej, taka współpraca umożliwiłaby uczestniczenie we wspólnych projektach europejskich już przed wstąpieniem do Unii.

Emmanuel Macron sceptycznie wyraził się jednak na temat szybkiego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej : „Wszyscy doskonale wiemy, że proces przystąpienia trwałby wiele lat, tak naprawdę, bez wątpienia kilka dekad i powiedzenie tego jest powiedzeniem prawdy, chyba że obniżymy standardy tego przystąpienia”. Słowa francuskiego prezydenta wywołały poruszenie wśród deputowanych, którzy opowiadali się za szybkim przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej.

W dalszej części przemówienia prezydent Francji podkreślił konieczność zreformowania traktatów europejskich.

Przemówienie zostało wygłoszone przez Emmanuela Macrona z okazji złożenia ostatecznego raportu z zaproponowanej przez francuskiego prezydenta w ubiegłym roku Konferencji o przyszłości Europy.

Oprac. JM
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 11 maja 2022
Parlament Europejski