Ranking uniwersytetów w Polsce

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i – ex aequo - Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Politechnika Warszawska zajmuje 3. miejsce, a miejsce 4. ex aequo zajmują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i – ex aequo – Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Politechnika Warszawska zajmuje 3. miejsce, a miejsce 4. ex aequo zajmują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza.

Najlepsze uniwersytety w Polsce

.Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest najlepszą uczelnią niepubliczną, a Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim najlepszą publiczną uczelnią zawodową. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 24.

Kapituła przyznała Nagrodę Specjalną AWANS 2023 dla uczelni, która dokonała najbardziej spektakularnego skoku do czołówki Rankingu Uczelni Akademickich. Nagrodę tę otrzymała Politechnika Poznańska, która z miejsca 23. w ubiegłorocznym rankingu awansowała na miejsce 12. w edycji 2023.

Ranking Szkół Wyższych to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący szkoły wyższe publiczne i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 44 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;
  • Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych;
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 74 kierunki i grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

Ranking uniwersytetów w Polsce – kryteria

.Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem redaktora naczelnego „Wszystko co Najważniejsze” prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

O ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, to w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

Najważniejszymi odbiorcami naszego Rankingu są oczywiście maturzyści – mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji „Perspektywy”, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – Chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych to także swego rodzaju „fotografia” polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 74 kierunki. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 22. Za nim jest Politechnika Warszawska (15 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (11 kierunków).

Ranking Uczelni Akademickich

1=   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100,0 pkt.
1=   Uniwersytet Warszawski 99,6 pkt.
3     Politechnika Warszawska 88,0 pkt.
4=   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 83,6 pkt.
4=   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 83,1 pkt.
6     Politechnika Gdańska 80,9 pkt.
7     Warszawski Uniwersytet Medyczny 75,2 pkt.
8     Politechnika Wrocławska 74,2 pkt.
9=   Gdański Uniwersytet Medyczny 73,5 pkt.
9=   Politechnika Łódzka 73,0 pkt.
11   Uniwersytet Medyczny w Łodzi 72,5 pkt.
12=  Politechnika Poznańska 71,3 pkt.
12=  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 71,2 pkt.
12=  Politechnika Śląska 70,9 pkt.
12=  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 70,8 pkt.

Ranking Uczelni Niepublicznych

1     Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,0 pkt.
2     SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie 87,1 pkt.
3     Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 75,6 pkt.
4     Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 73,5 pkt.
5     Akademia Finansów i Biznesu Vistula 71,5 pkt.
6     Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 64,3 pkt.
7     Collegium Civitas w Warszawie 61,6 pkt.
8=   Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 58,7 pkt.
8=   Akademia Jagiellońska w Toruniu 58,2 pkt.
10   Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu 57,6 pkt.

Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych

1    Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 100,0
2    Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 90,8
3    Akademia Tarnowska 82,3
4    Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 79,6
5=  Akademia Zamojska 64,5
5=  Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy 64,4

Ranking Kierunków Studiów

Administracja
Uniwersytet Warszawski

Analityka medyczna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Archeologia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Architektura
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Architektura krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Astronomia
Uniwersytet Warszawski

Automatyka i robotyka
Politechnika Poznańska

Biologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Biotechnologia (mgr)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Budownictwo
(ex aequo)
Politechnika Wrocławska
Politechnika Warszawska

Chemia
Uniwersytet Warszawski

Dietetyka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski

Ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska

Elektrotechnika
Politechnika Warszawska

Energetyka
Politechnika Warszawska

Farmacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Filologia angielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska
Uniwersytet Warszawski

Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka
(ex aequo)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozofia
Uniwersytet Warszawski

Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Fizjoterapia
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Fizyka
Uniwersytet Warszawski

Fizyka techniczna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Geodezja i kartografia
Politechnika Warszawska

Geografia
Uniwersytet Warszawski

Geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Gospodarka przestrzenna
(ex aequo)
Politechnika Warszawska
Politechnika Gdańska

Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Historia
Uniwersytet Warszawski

Informatyka (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Informatyka (mgr)
Uniwersytet Warszawski

Informatyka i ekonometria
Uniwersytet Warszawski

Inżynieria biomedyczna
Politechnika Warszawska

Inżynieria chemiczna
Politechnika Wrocławska

Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska
Politechnika Gdańska

Kierunek lekarski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Kierunki o bezpieczeństwie
Uniwersytet Warszawski

Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kosmetologia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

Logistyka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Lotnictwo i kosmonautyka
Politechnika Warszawska

Matematyka
Uniwersytet Warszawski

Mechanika i budowa maszyn
Politechnika Warszawska

Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ochrona środowiska
Uniwersytet Warszawski

Ogrodnictwo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pedagogika
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pielęgniarstwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Politologia
Uniwersytet Warszawski

Położnictwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Prawo
(ex equo)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Warszawski

Psychologia
Uniwersytet Warszawski

Ratownictwo medyczne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Socjologia
Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski

Technologia chemiczna
(ex aequo)
Politechnika Warszawska
Politechnika Gdańska

Teologia
(ex aequo)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Transport
Politechnika Warszawska

Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zarządzanie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska

Zdrowie publiczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Zootechnika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Egzamin dojrzałości

.Dojrzałość to świadomość precyzowania własnych poglądów i umiejętność prezentowania ich w sposób, który nie służy obrażaniu innych – pisze na łamach „Wszystko co Najważniejsze” Jarosław KORDZIŃSKI.

W tekście pod tytułem „Egzamin dojrzałości. Więcej pytań niż odpowiedzi” autor zaznacza, że „egzamin dojrzałości skończył swój żywot w przepisach prawa oświatowego w roku 2005. Czy to oznacza, że od absolwentów szkół średnich, którzy pomyślnie przejdą przez egzamin maturalny, nie oczekuje się dojrzałości? A może, zważywszy, że większość z nich dawno osiągnęła wiek 18 lat, nikt już nie próbuje im sugerować, że staną się dorośli dopiero po zdaniu matury?”.

Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 czerwca 2023