Rocznice Najważniejsze. 12 marca

„Rocznice Najważniejsze” to wybór doniosłych, przełomowych oraz interesujących wydarzeń historycznych przygotowany przez Redakcję portalu „Wszystko co Najważniejsze”. Codziennie prezentujemy Państwu listę rocznic, o których w danym dniu szczególnie warto pamiętać. Na co zwrócić uwagę 12 marca?

„Rocznice Najważniejsze” to wybór doniosłych, przełomowych oraz interesujących wydarzeń historycznych przygotowany przez Redakcję portalu „Wszystko co Najważniejsze”. Codziennie prezentujemy Państwu listę rocznic, o których w danym dniu szczególnie warto pamiętać. Na co zwrócić uwagę 12 marca?

Piękno historii

.Historia jest niewyczerpanym źródłem informacji. Jej znajomość pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość. To nie tylko opis minionych zdarzeń, ale przede wszystkim opowieść o przeszłości kształtująca pamięć i tożsamość – potężne narzędzie społecznej kontroli, a zarazem skuteczna tarcza przed manipulacją.

W realiach państwa demokratycznego, gdzie o kondycji wspólnoty politycznej współdecydują obywatele, ich znajomość historii jest wyjątkowo ważna. W Europie Środkowo-Wschodniej – regionie przez dekady skazanym na zmienność i tymczasowość, nad którym rozpościera się cień agresywnego imperializmu – rozumienie przeszłości jest jednym z fundamentów dalszej egzystencji. W świecie błyskawicznych przemian i nowych technologii, kiedy coraz śmielej rozmawiamy o podboju kosmosu oraz automatyzacji i robotyzacji procesu myślenia, historia nie traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie – wskazuje wypróbowane ścieżki, którymi możemy podążać, a także te, których powinniśmy unikać na dalszej drodze do rozwoju i nowoczesności. Jednocześnie historia nie rości sobie prawa do miana wyroczni. Nie oferuje gotowych rozwiązań współczesnych dylematów, ale uczy stawiać właściwe pytania.

Poprzez cykl „Rocznice Najważniejsze” pragniemy w sposób symboliczny kultywować pamięć o postaciach i wydarzeniach istotnych dla polskiej oraz europejskiej tożsamości, a także tych, które miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju światowej kultury i cywilizacji. Chcemy również zaciekawić i zaskoczyć, a przy tym zachęcić Czytelnika do dalszego zgłębiania wiedzy na poruszane przez nas tematy.

Rocznice Najważniejsze: 12 marca

.Co wydarzyło się w dziejach Polski i świata dnia 12 marca? Przedstawiamy wybór „Rocznic Najważniejszych”:

  • 604: Zmarł Grzegorz I Wielki, papież, pierwszy mnich na tronie Piotrowym, wybitny reformator, doktor Kościoła, święty Kościołów katolickiego i prawosławnego.
  • 1088: Odon de Lagery został wybrany na papieża i przybrał imię Urban II. Zapisał się w historii jako ten, który zapoczątkował ideę wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Podczas jego pontyfikatu założono Zakon Cysterski.
  • 1685: Urodził się George Berkeley, irlandzki filozof, duchowny anglikański, autor „Traktatu o zasadach poznania ludzkiego”, w którym zawarł podstawy nurtu zwanego immaterializmem lub idealizmem subiektywnym. Wedle tej koncepcji byty istnieją o tyle, o ile są postrzegane.
  • 1930: W Indiach rozpoczął się tzw. marsz solny zorganizowany przez Mahatmę Gandhiego. Był to akt sprzeciwu wobec polityki władz kolonialnych, które mając monopol na handel solą, celowo sprzedawały ją po zawyżonych cenach. Marsz trwał 24 dni i miał charakter pokojowego aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Uczestnicy przebyli wówczas pieszo 390 km. Po demonstracji Gandhi został aresztowany.
  • 1940: W nocy z 12 na 13 marca ustalono warunki traktatu pokojowego między Finlandią a Rosją, kończącego tzw. wojnę zimową. Pomimo utraty części terytorium, Finlandia obroniła swoją niezależność.
  • 1943: Oddział partyzancki „Jędrusie”, wywodzący się z organizacji konspiracyjnej Odwet, wspólnie z miejscowym oddziałem AK rozbiły więzienie w Opatowie i uwolniły około 80 więźniów.
  • 1948: Zmarł Józef Świeżyński, polski polityk, lekarz i ziemianin, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej (1919-1933), Prezydent Ministrów Królestwa Polskiego (odpowiednik premiera) z ramienia Rady Regencyjnej od 23 października do 3 listopada 1918 r. – na krótko przed ogłoszeniem rozejmu kończącego I wojnę światową (11 listopada 1918 r.).
  • 1956: Zmarł Bolesław Bierut, polski polityk, działacz komunistyczny, agent NKWD, I sekretarz KC PPR a następnie KC PZPR, piastujący najwyższe urzędy w PRL; zbrodniarz, będący marionetką w rękach Józefa Stalina – haniebny symbol czasów stalinowskich w Polsce.
  • 1999: W Independence w stanie Missouri na terenie Stanów Zjednoczonych odbyła się uroczystość oficjalnego przyjęcia Polski, Czech i Węgier do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).
  • 2008: Zmarł Antoni Pospieszalski, polski publicysta, dziennikarz, intelektualista, specjalista w zakresie łączności i dywersji, instruktor cichociemnych. Uczestniczył w wojnie obronnej w 1939 roku. Był członkiem 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego. Po wojnie pracował m.in. jako nauczyciel oraz dziennikarz polskiej sekcji BBC. Został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Patryk Palka/WszystkoCoNajważniejsze

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 12 marca 2024