Rośnie liczba katolików na świecie 

liczba katolików na świecie 

Zgodnie z danymi opracowanymi przez Centralny Urząd Statystyki Kościoła, które zostały opublikowane w Roczniku Papieskim 2024 i Annuarium Statisticum Ecclesiae 2022, liczba katolików na całym świecie uległa wzrostowi. W stosunku do roku 2021 liczba członków Kościoła powszechnego wzrosła o 24 mln: z 1 mld 376 mln do 1 mld 390 mln – tym samym liczba ochrzczonych katolików wzrosła o 1 proc. 

Rośnie liczba katolików na świecie 

.Szczegółowe statystyki dotyczące chociażby liczby wiernych na świecie, czy rozwoju struktur Kościoła, zostały opublikowane w ostatnim Roczniku Papieskim, który obejmuje okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W okresie tych niecałych dwunastu miesięcy zostało erygowanych dziewięć nowych stolic biskupich i jedna administratura apostolska, oprócz tego inną istotną zmianą w strukturach Kościoła był  awans dwóch stolic biskupich do rangi metropolii oraz jednego wikariatu apostolskiego do rangi biskupstwa. 

Cennych informacji na temat stanu liczebnego Kościoła katolickiego na świecie dostarcza Annuarium Statisticum Ecclesiae 2022, który jednocześnie rzuca światło na naczelne kierunki rozwojowe Kościoła, np. w aspekcie geograficznym. Zgodnie z tymi danymi liczba ochrzczonych katolików wzrosła na całym świecie z 1 mld 376 mln w 2021 r. do 1 mld 390 mln w 2022 r., w związku czym liczba wiernych powiększyła się o 1 proc. Wzrost liczby katolików obejmuje wszystkie kontynenty za wyjątkiem Europy. Podobnie jak we wcześniejszych latach wzrosty odnotowano przede wszystkim w Afryce i obu Amerykach. 

Afryka z największym wzrostem liczby wiernych

.W Afryce w latach 2021-2022 liczba ochrzczonych wzrosła o 3 proc., co odpowiada w liczbach bezwględnych wzrostowi z 265 mln do 273 mln. Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja w Europie, gdzie jednocześnie nie nastąpił ani przyrost liczby katolików, ani jej spadek – zarazem w 2021, jak i 2022 r., liczba wiernych Kościoła katolickiego w Europie wynosi 286 mln. Zjawisko pośrednie pomiędzy przypadkiem afrykańskim a europejskim miało miejsce w ostatnich latach w Ameryce i Azji, gdzie co prawda wzrost liczby katolików jest dosyć wyraźny (w przypadku Ameryki odpowiada wzrostowi na poziomie 0,9 proc., a Azji 0,6 proc.), ale pokrywa się on zupełnie z rozwojem demograficznym obu tych kontynentów. Stabilna sytuacja w zakresie liczebności Kościoła katolickiego panuje również w Oceanii. 

Liczba biskupów i księży na świecie

.Kościół globalne odnotował także wzrost liczby biskupów, których w okresie 2021-2022 przybyło o 0,25 proc., co w liczbach bezwzględnych stanowi wzrost z 5340 do 5353. Ta tendencja wzrostowa wystąpiła szczególnie silnie w Afryce i Azji, gdzie procentowo zmiany te wynosiły odpowiednio przyrost o 2,1 proc. i 1,4 proc. Całkowicie niezmienna sytuacja została zarejestrowana w Ameryce, gdzie liczba biskupów wciąż wynosi 2 tys. osób, i Oceanii, która to liczy 130 biskupów. Spadek liczby biskupów został odnotowany jedynie w Europie, ale nie był on duży, gdyż odpowiadał on spadkowi z z 1 676 do 1 666 osób, co odpowiada -0,6 proc. 

Jeśli chodzi o ogólną liczbę księży na świecie w 2022 r., to w stosunku do roku 2021 został odnotowany spadek ich liczby o 142 osoby: z 407 872 do 407 730. To spadkowe zjawisko miało miejsce przede wszystkim z powodu spadku liczby księży w Europie o 1,7 proc., która ma największy udział w całkowitej liczbie księży na świecie. Mniejsza liczba księży została także odnotowana w regionie Oceanii, gdzie spadek ten wynosi 1,5 proc. Stabilna sytuacja pozostaje w Ameryce, natomiast w Afryce i Azji odnotowano wzrost liczy księży, odpowiednio o 3,2 proc. i 1,6 proc. 

Kościół synodalny

.Na temat tego czym jest Kościół synodalny, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” pisze ks. Andrzej DOBRZYŃSKI w tekście „Kościół synodalny, czyli alternatywny? Kilka słów o Synodzie o Synodalności”.

„Papież Franciszek pod koniec przemówienia na rozpoczęcie Synodu o Synodalności na początku października zacytował zdanie francuskiego teologa Yves’a Congara, które we włoskim oryginale brzmiało: „Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa”. Zdanie to pochodzi z książki Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele opublikowanej przez dominikanina w 1950 r. W oryginale francuskim to zdanie ma taką postać: „Il ne faut pas faire une autre Église et il faut faire, à quelque degré, une Église autre”. Mamy tu do czynienia z grą słów. Autor prekursorskiej monografii podkreślił, że w sytuacjach kryzysu nie chodzi o to, by hasła koniecznej reformy doprowadziły do stworzenia oddzielnego Kościoła, jak uczynił to np. Marcin Luter w XVI w., ale by odmieniły życie Kościoła powrotem do ewangelicznych źródeł, jak zrobił to Franciszek z Asyżu w XIII w.”

.”Przytoczenie tego zdania przez papieża niektórzy odebrali z zaniepokojeniem, czy synod nie jest formą „konia trojańskiego”, by zrewolucjonizować Kościół. Tym bardziej że kolejne zdania przemówienia papieskiego nie przynoszą oczekiwanego ukojenia: „To jest wyzwanie. Aby Kościół był »inny«, otwarty na nowość, którą chce mu zaproponować Bóg…”. Wielu pamięta przemówienia Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej (22.12.2005), w którym podkreślił, że reforma w Kościele odbywa się w dynamice kontynuacji i odnowy, wierności Tradycji, ale i otwartości na nowe wyzwania. Przemówienie to zapoczątkowało gorącą dyskusję na temat recepcji Soboru Watykańskiego II (1962–1965), a problematyka ta stała się lejtmotywem pontyfikatu papieża Ratzingera” – pisze ks. Andrzej DOBRZYŃSKI.

Vatican News/WszystkocoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 kwietnia 2024