Ukraińskie zboże w Polsce - rząd zapowiada ograniczenia

Ukraińskie zboże w Polsce - rząd zapowiada ograniczenia

Wypracowanie odpowiednich zasad, które będą pozwalały na ograniczenie napływu ukraińskiego zboża do Polski, ma przygotować wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk – poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Premier stwierdził także, iż ukraińskie zboże destabilizuje polski rynek rolny.

.”Chcę jednoznacznie powiedzieć, że poleciłem panu premierowi Kowalczykowi wypracowanie odpowiednich zasad, bardzo szybko, które nie tylko pozwolą nam upłynnić część zboża, które zostało zgromadzone w Polsce, to znaczy sprzedać w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie – tam, gdzie zresztą to zboże miało trafiać – ale również wprowadzenie odpowiednich przepisów, zapisów, które będą pozwalały ograniczyć wpływ zboża ukraińskiego do Polski” – podkreślił Morawiecki, odnosząc się do kwestii zalewu polskiego rynku przez ukraińskie zboże.

Ukraińskie zboże w Polsce

.”To zboże dzisiaj destabilizuje nasz rynek. My sobie z tego zdajemy sprawę i dlatego pan minister rolnictwa i rozwoju wsi dostał jednoznaczne zadanie, aby ograniczyć ten wpływ zboża” – dodał. Premier powiedział też, że specjalny list w sprawie napływu zboża ukraińskiego do Polski, zostanie skierowany do przewodniczącej Ursuli von der Leyen.

„Podczas ostatniej Rady Europejskiej uzgodniłem z premierami kilku krajów Unii Europejskiej, tych które graniczą z Ukrainą, że przekażemy list do przewodniczącej Ursuli von der Leyen, do Komisji Europejskiej, z żądaniem natychmiastowego działania, natychmiastowego wykorzystania wszystkich instrumentów, wszystkich dostępnych procedur i przepisów, aby ograniczyć wpływ zboża ukraińskiego na rynki krajów sąsiadujących z Ukrainą” – przekazał szef rządu.

Kontyngenty i cła ochronne

.Wyjaśnił, że w piśmie skierowanym do KE zaproponowano „wszelkie możliwe środki łącznie z kontyngentami, cłami ochronnymi, różnymi przepisami, które ograniczą wwóz na zasadzie docelowego kraju wwozu, jakim w tym przypadku byłaby Polska”. Dodał, że nie będzie przeszkód, jeżeli ktoś będzie chciał przewozić zboże przez terytorium Polski do Gdańska i stamtąd dalej do Afryki i na Bliski Wschód czy do innych krajów świata.

Straty polskiego rolnictwa

.Morawiecki zaznaczył, że list to żądanie nie tylko pieniędzy. „Tych pieniędzy trochę dostajemy od UE, na razie daleko za mało, około 200 mln zł. Musimy dokładać około 2 mld zł z naszego krajowego budżetu, aby ulżyć rolnikom. Jednocześnie część tych środków odzyskamy, bo my to zboże sprzedamy na rynkach światowych” – wyjaśnił premier. Podkreślił, że oprócz tego „domagamy się użycia wszelkich instrumentów regulacyjnych, które ograniczą wwóz, albo zablokują wwóz zboża ukraińskiego do Polski”.

Zwrócił uwagę, że na ceny złóż wpływ ma głównie to, co dzieje się na światowych rynkach. „Są światowe giełdy zbóż i to one determinują ceny zboża w Polsce również, ale na te ceny nie mamy wpływu – to jest rynek światowy. Natomiast mamy wpływ na ten dodatkowy czynnik, który jeszcze destabilizuje rynek polski zbóż, czyli wwóz zboża ukraińskiego i tutaj działamy w sposób zdecydowany” – zapewnił premier.

Brak zgody KE na plombowanie wagonów i samochodów ciężarowych

.Szef rządu wskazał też, że ponieważ Polska jest częścią jednolitego rynku, Unia Europejska traktuje przywóz zboża z Ukrainy jako wwóz na terytorium wewnętrznego rynku, a zatem Polska nie powinna plombować wagonów czy samochodów ciężarowych, które wjeżdżają na nasze terytorium i które deklarują, że na przykład jadą do innych krajów członkowskich.

„Kryzys jest tak potężny, że dzisiaj rozważamy również użycie tych instrumentów, (…) co do których nie mamy zgody Komisji Europejskiej – ja to wprost mówię, najwyżej zostaniemy później ukarani” – zadeklarował Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że Polska podjęła działania wobec Komisji Europejskiej w styczniu, a w lutym został skierowany formalny wniosek.

„Rozmowy toczone są już od trzech, czterech miesięcy, ale my zgody na plombowanie nie mamy. To trzeba wprost sobie powiedzieć, to jest działanie, no użyję ostrożnych słów, z pogranicza dopuszczalnych działań na jednolitym rynku Unii Europejskiej, jednak kryzys jest taki, ze strony Komisji Europejskiej reakcji właściwej nie ma. Ja żądam tej reakcji, domagam się tej reakcji i dlatego my sami będziemy podejmowali kolejne kroki. Najwyżej zostaniemy w przyszłości ukarani, trudno, pokazaliśmy w przypadku Turowa, że potrafimy działać i nie boimy się tych kar” – podsumował premier.

Bezpieczeństwo żywnościowe Europy

.Na temat bezpieczeństwa żywnościowego UE na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze Janusz WOJCIECHOWSKI w tekście „Bezpieczeństwo żywnościowe jednym z fundamentów Europy„.

„Rosyjska agresja na Ukrainę otworzyła wiele oczu w Europie i bezpieczeństwo żywnościowe staje dziś na równi z bezpieczeństwem obronnym i energetycznym. To musi w przyszłości przełożyć się także na priorytety finansowe. Budżet rolny, stanowiący dziś 0,3 proc. unijnego PKB, przeznaczony na zapewnienie tego bezpieczeństwa, może okazać się niewystarczający”.

„Dzięki rolnikom przede wszystkim, ale także dzięki wspieraniu rolnictwa od 60 lat funduszami Wspólnej Polityki Rolnej, Unia Europejska zachowuje bezpieczeństwo żywnościowe, ma nadwyżki eksportowe i w bliskiej perspektywie brak żywności jej nie grozi. Rolnictwo europejskie jest dziś w stanie wyżywić nie tylko 460 milionów obywateli Unii, ale i eksportować w świat nadwyżki swojej żywności, zwłaszcza żywności przetworzonej. Unia jest dziś największym w świecie eksporterem żywności. Nie ma dziś powodów do obaw, czy Europa się wyżywi, także o to, czy wyżywi się Polska. Wyżywi się i może mieć też znaczący wpływ na podaż żywności w wymiarze globalnym – ale na tych dobrych prognozach kładą się cieniem doświadczenia najpierw z czasu pandemii, a w ostatnich tygodniach tragiczne doświadczenia z rosyjskiej agresji na Ukrainę”.

.”W kryzysie pandemii blokada granic spowodowała problemy w transporcie żywności. Nie produkcja żywności się załamała, ale związany z nią transport. System żywnościowy Europy jest silnie uzależniony od długich i dalekich dostaw oraz równie dalekich rynków. Trzeba było pilnie udrażniać granice, organizować zielone korytarze dla transportów towarów rolnych i żywych zwierząt, tworzyć preferencje dla pracowników sezonowych spoza Unii, bez których niektóre sektory rolne nie są w stanie sobie poradzić; to m.in. znany casus niemieckich szparagów” – pisze Janusz WOJCIECHOWSKI.

PAP/Łukasz Pawłowski/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 marca 2023