Wydatki wojskowe osiągają rekordowy poziom

Wydatki wojskowe

W ciągu ostatniej dekady wydatki wojskowe Chin wzrosły ponad dwukrotnie, stanowiąc 1,7% PKB w 2021 r. 38% całkowitych globalnych wydatków wojskowych przypada na USA, a następnie na Chiny (14%).

.Całkowite globalne wydatki wojskowe wzrosły realnie o 0,7 procent w 2021 roku, osiągając poziom 211 miliardów dolarów. Pięć państw z największymi wydatkami wojskowymi w 2021 roku to Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Wielka Brytania i Rosja, które łącznie odpowiadają za 62 procent wydatków – wynika z danych dotyczących globalnych wydatków wojskowych opublikowanych przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI).

Wydatki wojskowe
Wydatki wojskowe

Wydatki wojskowe osiągają rekordowy poziom w drugim roku pandemii

.Światowe wydatki na cele wojskowe rosły w 2021 roku, osiągając rekordowy poziom 2,1 biliona dolarów. Był to siódmy kolejny rok, w którym wydatki wzrosły. 'Nawet pośród gospodarczego kryzysu związanego z pandemią Covid-19, światowe wydatki wojskowe osiągnęły rekordowe poziomy’, powiedział dr Diego Lopes da Silva, badacz z SIPRI’s Military Expenditure and Arms Production Programme. 'Nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu w wartościach rzeczywistych z powodu inflacji. W ujęciu nominalnym wydatki wojskowe wzrosły jednak o 6,1 procent.’

W wyniku gwałtownego ożywienia gospodarczego w 2021 roku, globalne obciążenie wojskowe – wydatki na cele wojskowe jako udział w światowym produkcie krajowym brutto (PKB) – spadło o 0,1 punktu procentowego, z 2,3 procent w 2020 roku do 2,2 procent w 2021 roku.

Los Polski osamotnionej, jak w 1939 roku, się nie powtórzy

Stany Zjednoczone stawiają na wojskowe badania i rozwój

.Wydatki wojskowe USA wyniosły 801 mld dolarów w 2021 roku, co oznacza spadek o 1,4 procent w stosunku do roku 2020. Obciążenie wojskowe USA nieznacznie spadło z 3,7 procent PKB w 2020 roku do 3,5 procent w 2021 roku.

Finansowanie przez USA wojskowych badań i rozwoju (R&D) wzrosło o 24 procent w latach 2012-2021, podczas gdy finansowanie zamówień na broń spadło o 6,4 procent w tym samym okresie. W 2021 roku wydatki na oba te cele spadły. Jednak spadek wydatków na badania i rozwój (-1,2 procent) był mniejszy niż spadek wydatków na zamówienia broni (-5,4 procent).

Kto zwycięży na Ukrainie? Wojny wygrywają zwinniejsi, nie więksi

’Wysokie dochody z ropy i gazu pomogły Rosji zwiększyć wydatki wojskowe w 2021 roku. Rosyjskie wydatki wojskowe miały tendencję spadkową w latach 2016-2019 w wyniku niskich cen energii w połączeniu z sankcjami w odpowiedzi na aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku’ – powiedziała Lucie Béraud-Sudreau, dyrektor programu wydatków wojskowych i produkcji broni SIPRI.

W miarę wzmacniania obrony przed Rosją, wydatki Ukrainy wzrosły o 72 procent od aneksji Krymu w 2014 roku. Wydatki spadły w 2021 roku, do 5,9 mld dolarów, ale nadal stanowiły 3,2 procent PKB kraju.

Ciągły wzrost wśród państw w Azji i Oceanii

.Chiny przeznaczyły na swoje wojsko w 2021 roku szacunkowo 293 mld dolarów, co oznacza wzrost o 4,7 procent w porównaniu z rokiem 2020. Wydatki wojskowe Chin rosły przez 27 kolejnych lat. Budżet Chin na 2021 rok był pierwszym w ramach 14. planu pięcioletniego, który trwa do 2025 roku.

Po wstępnym zatwierdzeniu swojego budżetu na 2021 rok rząd Japonii dodał do wydatków wojskowych 7,0 mld dolarów. W rezultacie wydatki wzrosły o 7,3 procent, do 54,1 mld dolarów w 2021 roku, co stanowi najwyższy roczny wzrost od 1972 roku. Australijskie wydatki również wzrosły w 2021 roku: o 4,0 procent, osiągając 31,8 miliarda dolarów.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 22 sierpnia 2022