II Ogólnopolski Zjazd Badaczy Polonii, Collegium Maximum UMK, 24-26 listopada 2022

Zjazd Badaczy Polonii

25 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w Collegium Maximum UMK rozpoczną się obrady II Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy Polonii, organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

.Podczas Zjazdu, odbywającego się w dniach 24-26 listopada br., przedstawiciele około 40 polskich ośrodków naukowych oraz instytucji muzealnych i archiwalnych zaprezentują wyniki swoich badań poświęconych Polonii i Polakom za granicą, zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Przedmiotem dyskusji będą zagadnienia ujęte w 4 panele tematyczne: Kościół i Polonia, Historia i archiwa polonijne, Badania Polonii współczesnej oraz Czasopisma nt. emigracji i Polonii.

Zjazd Badaczy Polonii to możliwość spotkania i debat z udziałem naukowców zajmujących się problematyką polonijną. Koordynatorami paneli będą dr hab. Magdalena Lesińska – wicedyrektorka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Mirosław Adam Supruniuk – kierownik Oddziału Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz ks. dr hab. Sławomir Zych z Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas spotkania nastąpi także wręczenie nagród laureatom konkursu o nagrodę „Archiwum Emigracji” za najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej XX wieku. W Zjeździe udział weźmie Minister Jan Michał Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

.Polonia to jedna z największych diaspor na świecie, licząca ok. 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych na świecie, prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny, wykazuje niemal 9 tys. podmiotów polskich i polonijnych działających w 115 krajach. Ich aktywność, tak na przestrzeni dziejów jak i współcześnie, stanowi ciekawy i różnorodny materiał badawczy.

I Zjazd Badaczy Polonijnych odbył się w grudniu 2021 r. z inicjatywy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, a jego gospodarzem był Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 24 listopada 2022