Ewa CZACZKOWSKA, Tomasz WIŚCICKI: Kult bł. Jerzego rozprzestrzenia się na wszystkie kontynenty

Kult bł. Jerzego rozprzestrzenia się na wszystkie kontynenty

Photo of Ewa K. CZACZKOWSKA

Ewa K. CZACZKOWSKA

Dziennikarka, historyk. Przez wiele lat pracowała w „Rzeczpospolitej”. Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Autorka książek m.in. „Kardynał Wyszyński. Biografia”, „Siostra Faustyna. Biografia Świętej”, „Cuda Świętej Faustyny”. Laureatka nagrody dziennikarskiej im. Biskupa Chrapka „Ślad” oraz czterech Feniksów - nagrody Wydawców Katolickich.

Ryc.: Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autorki

Photo of Tomasz WIŚCICKI

Tomasz WIŚCICKI

Publicysta, redaktor, z wykształcenia prawnik i historyk. Autor m.in. wywiadu rzeki z o. Maciejem Ziębą "Biel z dodatkiem czerni".

zobacz inne teksty Autorki

To jedyna pełna opowieść o życiu i śmierci, o kulcie i o cudach błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Opowieść o kapłanie, który w czasach przemocy i beznadziei stał się sumieniem Kościoła i narodu. Kiedy inni się bali, on podczas mszy św. za ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu upominał się o prawdę, wolność i solidarność w życiu społecznym. Moc, która w skromnym chłopaku z Białostocczyzny objawiła się w sierpniu 1980 roku, przyciągała wszystkich – od robotników po intelektualistów i artystów, ludzi różnych przekonań, także niewierzących.

Mordercom ks. Jerzego nie udało się go uciszyć. Dziś kult błogosławionego ks. Popiełuszki rozwija się na całym świecie.

Autorzy książki opisują liczne cuda za sprawą błogosławionego, również medycznie niewytłumaczalne uzdrowienie w 2012 r. François Audelana z Francji, które prawdopodobnie będzie podstawą zbliżającej się kanonizacji ks. Jerzego. W książce zebrano wszystkie teorie na temat przyczyn porwania oraz czasu i miejsca zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki.

.Ogłoszenie księdza Jerzego Popiełuszki błogosławionym męczennikiem ożywiło jego kult, który z prywatnego stał się wreszcie publiczny.

Przy ołtarzu głównym w kościele św. Stanisława Kostki zawisł portret beatyfikacyjny kapłana. Na ołtarzu zaś, podczas większych uroczystości, wystawiany jest duży relikwiarz z relikwiami błogosławionego. Przy grobie księdza Jerzego, jak dawniej, służbę pełnią ochotnicy ze służby porządkowej, stoją kwiaty, płoną znicze. 19 października 2010 roku żoliborska świątynia oficjalnie otrzymała tytuł sanktuarium. W roku beatyfikacji księdza Jerzego odnotowano wzrost liczby pielgrzymów – podczas gdy latem 2009 roku oszacowano ją na około 35 tysięcy, to latem 2010 roku już na około 75 tysięcy. W 2014 roku służby porządkowe doliczyły się, począwszy od 1984 roku, 21 milionów osób przy grobie księdza Jerzego i na tym – z braku sił i środków – zakończyły liczenie gości indywidualnych. Wciąż rejestrowane są natomiast grupy, w tym pielgrzymki zagraniczne. Od 2010 roku wzrosła też – z 400 tysięcy do ponad 800 tysięcy osób – liczba zwiedzających muzeum księdza Popiełuszki.

Odwiedzający grób i muzeum są jednym z licznych dowodów na to, że ksiądz Jerzy jest nie tylko polskim błogosławionym (w kalendarzu liturgicznym wspomnienie dowolne), ale powszechnym świętym, który znany jest na całym świecie.

– Świat zna księdza Jerzego, którego kult się rozprzestrzenia na wszystkich kontynentach – mówi Katarzyna Soborak, szefowa Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki.

Dowodem tego są także relikwiarze błogosławionego księdza Popiełuszki, przygotowywane w archidiecezji warszawskiej (z kosteczek błogosławionego) i archidiecezji białostockiej (z krwi i tkanek miękkich, które zostały pobrane podczas czasie sekcji jego zwłok w 1984 r.) Jest ich około 1050, z czego ponad 670 w Polsce i około 350 zagranicą, w 57 krajach świata. W kraju relikwiarze znajdują się m.in. w parafiach pod wezwaniem błogosławionego męczennika w archidiecezji krakowskiej, w diecezjach: lubelskiej, płockiej, włocławskiej.

W Warszawie głównym miejscem kultu pozostaje, oczywiście, sanktuarium błogosławionego Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu, gdzie podczas większych uroczystości ku czci męczennika w ołtarzu głównym świątyni jest wystawiany ogromny relikwiarz. Relikwiarz błogosławionego księdza Popiełuszki znajduje się również w Świątyni Opatrzności Bożej, w Panteonie Wielkich Polaków, oraz w katedrze warszawskiej. Ale relikwie błogosławionego są obecne także na wszystkich kontynentach. Są czczone szczególnie we Włoszech (60 relikwiarzy), Filipiny (ponad 50), w USA (ok. 40), a także w Australii, Belgii, Brazylii, na Białorusi, w Chile, Czechach, Francji, na Filipinach, w Hiszpanii, Irlandii, Izraelu, Kanadzie, Kazachstanie, Kenii, Kongo, Kamerunie, Kostaryce, na Malcie, w Meksyku, Niemczech, Portugalii, Rosji, Słowacji, Tanzanii, na Ukrainie, w Uzbekistanie, Wielkiej Brytanii, Zambii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, I w wielu innych krajach.

Beatyfikacja oznacza pozwolenie Kościoła na oddawanie czci błogosławionemu w Kościołach lokalnych, związanych z jego życiem i śmiercią. W przypadku księdza Jerzego są to archidiecezje: warszawska, białostocka, diecezja olsztyńska, warszawsko-praska i włocławska. Pozwolenie na kult otrzymał także ordynariat polowy. Natomiast w październiku 2012 roku do bazyliki św. Bartłomieja w Rzymie, która jest sanktuarium męczenników XX i XXI wieku, wprowadzono uroczyście relikwie trzech polskich męczenników, błogosławionych: Karoliny Kózkówny, Stanisława Starowieyskiego oraz księdza Jerzego Popiełuszki. Rok wcześniej, 5 czerwca 2011 roku, świątynia Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, położona niedaleko miejsca, gdzie mordercy wrzucili do Wisły ciało księdza Jerzego, została podniesiona do rangi sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Obecnie trwa tam budowa 43-metrowego tarasu widokowego skierowanego w stronę miejsca męczeńskiej śmierci księdza, a w podziemiach świątyni – muzeum.

W kościele św. Stanisława Kostki wciąż, jak w poprzednich latach, odprawiane są msze święte za Ojczyznę (w czwartą niedzielę miesiąca), tyle że od 2010 roku już za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczyście obchodzony jest dzień imienin księdza Jerzego (23 kwietnia), rocznica jego zamordowania (19 października, jako liturgiczne wspomnienie) i beatyfikacji (6 czerwca). Dziewiętnastego dnia każdego miesiąca odbywa się nabożeństwo ku czci błogosławionego Jerzego Popiełuszki i wystawiany jest relikwiarz z jego doczesnymi szczątkami.

Nadal też przy grobie księdza Jerzego pełnią dyżury członkowie Służby Porządkowej Totus Tuus (w 2010 r. było ich ok. 700; część z niemal 3 tys. przez 26 lat się wykruszyła, zmarła albo odeszła). Reszta zestarzała się, choć szeregi służby zasilają także nowi, młodsi.

Przejawem kultu błogosławionego Jerzego Popiełuszki jest również około 70 poświęconych mu pomników w Polsce i 8 zagranicą, w tym w USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Argentynie, a także 140 tablic pamiątkowych, 18 krzyży ku jego czci, kilka izb pamięci, w tym w Suchowoli. W 25 miastach (w tym w dwóch zagranicą) istnieją symboliczne groby księdza Jerzego. W 80 miastach w Polsce i 3 zagranicznych (Niemcy, Francja, USA) nazwano jego imieniem ulice i place. Imię księdza Jerzego noszą także 23 szkoły w Polsce i dwie polonijne (w Australii i USA). Ksiądz Popiełuszko jest także patronem wielu stowarzyszeń, wspólnot, instytucji, m.in. duszpasterstw, chrześcijańskich związków zawodowych, drużyn harcerskich.

.Co sprawia, że kult błogosławionego księdza Popiełuszki jest tak żywy?

– Na pewno jego [księdza] prostota, zachowanie pomagające identyfikować się z nim każdemu człowiekowi. Nikt nie musi mieć „wyśrubowanego” życiorysu, aby się do niego zwrócić – tłumaczy ksiądz Tadeusz Bożełko, były kustosz sanktuarium błogosławionego męczennika. – Kiedyś rozmawiałem z grupą pielgrzymów, która przyjechała z Hong Kongu. Powiedzieli mi: „Proszę księdza, my bardzo potrzebujemy nauczania i świadectwa życia księdza Jerzego, bo system, który jest w naszym kraju, jest podobny do tego, w którym on żył. My potrzebujemy kogoś, kto pokaże, jak zachować godność, tożsamość chrześcijańską w systemie, który chce wyrwać Pana Boga z naszych serc”.

Jeszcze przed beatyfikacją w kręgach kościelnych zastanawiano się, kogo – jakich środowisk – mógłby być patronem ksiądz Jerzy Popiełuszko. W 2014 roku papież Franciszek ustanowił błogosławionego patronem NSZZ „Solidarność”. Ale patronowanie księdza Jerzego na jednym konkretnym związku, czy też środowisku, przecież się nie kończy. Jest o wiele szersze i bardziej powszechne, o czym świadczą miliony przy jego grobie. Jeszcze przed beatyfikacją metropolita warszawski Kazimierz Nycz mówił, że ksiądz Jerzy powinien być jako patron „stróżem granicy między dobrem a złem”. Był bowiem jej „stróżem” w czasach komunizmu, „gdy rozmazywano tę granicę, gdy fałszowano rzeczywistość, prawdę nazywano kłamstwem, niszczono wartości, łamano ludzi. On się umiał upomnieć o prawdę, wolność, o człowieka, bo wiedział, co jest dobre, a co złe” . Również w obecnych czasach, ponad ćwierć wieku do jego śmierci, także jesteśmy „świadkami rozmywania granicy między dobrem a złem, ale z powodu już innych procesów, o charakterze ponadczasowym – relatywizacji i subiektywizacji, której efektem są m.in. aborcja, eutanazja, inżynieria genetyczna”. Metropolita Warszawy w przywołanym wywiadzie mówił, że chciałby, aby ksiądz Jerzy został patronem jedności i współpracy „w naszym społeczeństwie, mocno jednak podzielonym, a równocześnie patronem współpracy w Kościele duchowieństwa i świeckich”.

Również ksiądz Zdzisław Malacki, proboszcz kościoła św. Stanisława Kostki, mówił przed beatyfikacją o wielkim darze księdza Jerzego jednoczenia różnych ludzi, które jest wyzwaniem. „Dzisiaj potrzeba nam bardzo jedności, bo jakże często współczesny człowiek jest wewnętrznie podzielony. Trzeba więc jedności w nas samych, ale także w naszych małżeństwach, rodzinach, wspólnotach i narodzie”.

I dodał: „Grób na Żoliborzu woła głosem ks. Jerzego o wzajemne przebaczenie, o jedność”.

Ewa Czaczkowska
Tomasz Wiścicki

Fragment książki „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia błogosławionego”, wyd.Edipresse Książki.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 września 2017