Jan DZIEDZICZAK: Polonia jest naszą ogromną siłą, ogromnym kapitałem

Polonia jest naszą ogromną siłą, ogromnym kapitałem

Photo of Jan DZIEDZICZAK

Jan DZIEDZICZAK

W latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2019 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

zobacz inne teksty Autora

Rola Polonii to trzy podstawowe zadanie: dbanie o dobro Polski, budowanie propolskiego lobbingu i przekazywanie polskości następnym pokoleniom – pisze Jan DZIEDZICZAK

.Polonia (polska diaspora) jest ogromną siłą, ogromnym kapitałem. Wystarczy spojrzeć na liczby: podczas gdy w kraju mieszka ok. 38 milionów Polaków, za granicą jest ich łącznie aż 20 milionów. Polska jest w gronie pięciu krajów, które mają najliczniejszą mniejszość poza granicami kraju, Polonia to najliczniejsza procentowo grupę narodową poza granicami własnego państwa.

Rola Polonii to trzy podstawowe zadanie: dbanie o dobro Polski, budowanie propolskiego lobbingu i przekazywanie polskości następnym pokoleniom.

Wszystko zaczyna się od świadomości swojej tożsamości, do czego skłania wiele osób już samo mieszkanie za granicą kraju. Polskość w Polsce jest trochę jak powietrze – tak oczywista, że jej nie zauważamy. Gdy jednak jesteśmy za granicą, zaczynamy dostrzegać tę swoją polską tożsamość, pewien polski kod kulturowy.

Wspólnota historii, kultury, tradycji, języka. Jesteśmy w gronie tych uprzywilejowanych narodów, które nie używają cudzego języka jako własnego, ale nasz własny język buduje naszą tożsamość. Podobnie tradycja czy kultura, mocno zakorzeniona w wierze chrześcijańskiej. Bo czyż nie jest tak, że bez względu na wyznawaną wiarę dla wszystkich Polaków najważniejszym wieczorem w roku jest Bożonarodzeniowa wieczerza wigilijna?

Drugie zadanie stojące przed Polakami to budowanie swojego miejsca w goszczącym nas społeczeństwie, by wzmacniać dobre imię swojego kraju, pokazywać Polskę swoim cudzoziemskim znajomym. Dobrym przykładem jest z pewnością nagłaśnianie tego, jak Polacy zachowali się wobec Ukraińców szukających schronienia przed trwającą u nich wojną. To, co zrobiliśmy, jest wielkim powodem do dumy wobec całego świata. Mam na myśli nie tylko pomoc udzieloną Ukrainie przez polskie władze, ale przede wszystkim polską gościnność, z którą olbrzymią liczbę ponad 3 milionów Ukraińców przyjęliśmy spontanicznie w swoich domach, nie oczekując niczego w zamian. Nie zamknęliśmy ich w obozach dla uchodźców, ale ugościliśmy jak rodzinę, użyczając własne pokoje, domy i mieszkania oraz dzieląc się wszelaką pomocą materialną.

Trzecie zadanie stojące przed Polakami za granicą, to przekazywanie polskości następnym pokoleniom. To bardzo ważne i zaczyna się już od nauki języka ojczystego swoich dzieci. To bardzo ważne, żeby inwestować w polską młodzież, w jej kontakt z ojczystym krajem i polską kulturą oraz historią, jest bowiem nadzieja, że oni kiedyś do kraju wrócą i będą wspólnie z innymi budowali dobrą, silną Polskę.

Dziękuję Polonii za te działania.

Jan Dziedziczak
Tekst ukazuje się równocześnie z publikacją na łamach „The Chicago Tribune”, w jednym z największych skupisk Polonii na świecie.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 11 września 2022