Julian CRIBB: Epoka kobiet
Prof. Julian CRIBB

Prof. Julian CRIBB

Epoka kobiet

To, czy kobiety powinny przewodzić ludzkości w XXI wieku, nie jest kwestią równości płci czy polityki. Nie chodzi tu o „feminizm”. Jest to po prostu podstawa przetrwania ludzkości w chwili, gdy stoimy w obliczu poważnego zagrożenia dla naszego istnienia.

Prof. Andrzej KOŹMIŃSKI: Przywództwo w czasach kryzysu
Prof. Andrzej K. KOŹMIŃSKI

Prof. Andrzej K. KOŹMIŃSKI

Przywództwo w czasach kryzysu

Udało się zidentyfikować typy ograniczeń, którym poddani są przywódcy: polityczne; kulturowe; formalnoprawne; informacyjne i zasobu wiedzy; etyczne; emocjonalne; motywacyjne. Dostojnicy wszelkiej maści nadal wkładają galowe spodnie i z upodobaniem podziwiają samych siebie w „swoich” mediach. Autorefleksja jest w grupie liderów najsłabiej reprezentowaną kompetencją.

Simon SINEK: "Liderzy jedzą na końcu"
Simon SINEK

Simon SINEK

"Liderzy jedzą na końcu"

Niewiele osób rozdrażniłby fakt przyznania Nelsonowi Mandeli premii w wysokości 150 milionów dolarów. Gdybyśmy ogłosili, że Matka Teresa dostała 250 milionów dolarów pod koniec roku podatkowego, chyba nikt nie robiłby z tego sensacji. Wiemy, że ci ludzie realizowali swoją stronę umowy społecznej. Że byli skłonni do poświęcenia się dla dobra tych, którzy za nimi podążali. Że przedkładali dobro innych nad własne i czasem przez to cierpieli. W takich przypadkach nie mamy nic przeciwko jakimkolwiek przywilejom, gdyż czujemy, że są zasłużone. To samo dotyczy kompanii. Zdobywają reputację poprzez gotowość do zrobienia tego, co trzeba, dla swoich ludzi i klientów. Ta reputacja zostaje nadszarpnięta, gdy kompania zerwie umowę społeczną dotyczącą przywództwa.

Linda A.HILL: "Proces stawania się szefem"
Linda A. HILL

Linda A. HILL

"Proces stawania się szefem"

Początkujący menedżer wpada w pułapkę w postaci zbytniego polegania na swojej władzy formalnej jako źródle wpływu. Zamiast tego powinien budować swoje wpływy poprzez tworzenie sieci silnych, wzajemnie powiązanych, opartych na wiarygodności i zaufaniu relacji w swoim zespole i całej organizacji — kawałek po kawałku.