Helena LAZAROWICZ: Winniśmy im wdzięczność i pamięć. O bohaterach Solidarności Walczącej
Helena LAZAROWICZ

Helena LAZAROWICZ

Winniśmy im wdzięczność i pamięć.
O bohaterach Solidarności Walczącej

Solidarność Walcząca, przez lata marginalizowana i wypierana ze społecznej świadomości, doczekała się stosunkowo niedawno opracowań przywracających organizacji założonej przez Kornela Morawieckiego należne miejsce w zbiorowej pamięci. Wciąż jednak wielu bohaterów SW, poza kręgiem bliskich znajomych, jest nieznanych, a ich wkład w walkę o wolną Polskę — zapomniany, mimo że marzeniu o niepodległości podporządkowali swoje życie i dla ojczyzny gotowi byli poświęcić wolność osobistą, zdrowie, a nawet przelać krew. Wielu z nich odeszło już do wieczności. To im szczególnie należy się…

Romuald LAZAROWICZ: Niezłomni. Rzecz o Solidarności Walczącej
Romuald LAZAROWICZ

Romuald LAZAROWICZ

Niezłomni.
Rzecz o Solidarności Walczącej

Rola Solidarności Walczącej w oporze społecznym z czasem wzrosła do tego stopnia, że Służba Bezpieczeństwa uznała ją za istotne zagrożenie dla systemu. W „rozpoznanie, rozpracowanie i zlikwidowanie organizacji Solidarność Walcząca” zaangażowano „wszystkie jednostki organizacyjne Służby Bezpieczeństwa”.

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA, Maria WANKE-JERIE: Wyrok na SIERPIEŃ
Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKAMaria WANKE-JERIE

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA
Maria WANKE-JERIE

Wyrok na SIERPIEŃ

24 listopada 1982 roku Sąd Wojewódzki we Wrocławiu skazał Władysława Frasyniuka na sześć lat więzienia. Trwający siedem dni proces był jedynym procesem, podczas którego i obrońca mec. Stanisław Afenda, i oskarżony uzasadniali, że stan wojenny wprowadzono bezprawnie.

Kornel MORAWIECKI: Qu'avons-nous fait de notre liberté ?
Kornel MORAWIECKI

Kornel MORAWIECKI

Qu'avons-nous fait de notre liberté ?

Nous, les Polonais, comment avons-nous utilisé cet attribut fondamental de la liberté qui est l’indépendance, au cours des cent ans qui se sont écoulés de la récupération de ce trésor ? Dans une réalité cruelle, dans un péril existentiel, dans l’asservissement prolongé, nous nous sommes débrouillés exceptionnellement bien comme une importante nation européenne.

Andrzej JERIE: Bitwa Wrocławska
Andrzej JERIE

Andrzej JERIE

Bitwa Wrocławska

Jeżeli szukamy jednak momentu, w którym mieszkańcy Wrocławia pokazali w pełni swoją siłę, jedność i determinację, to był to niewątpliwie 31 sierpnia 1982 r. — dzień, który od pewnego czasu nazywamy „bitwą wrocławską”.

Kornel MORAWIECKI, Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA, Maria WANKE-JERIE:  "Kluczem jest solidarność"
Kornel MORAWIECKIMałgorzata WANKE-JAKUBOWSKAMaria WANKE-JERIE

Kornel MORAWIECKI
Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA
Maria WANKE-JERIE

"Kluczem jest solidarność"

„Z władzą polityczną, zarówno wykonawczą, ustawodawczą, jak i sądowniczą, konkurują nowe władze: ekonomiczna, władza pieniądza i władza mediów. W komunizmie władze ekonomiczne i medialne były w rękach polityków. Teraz władza gospodarcza zaczyna dominować nad władzą polityczną i medialną. Pieniądz zaś wyznacza układy rządzące i rządzi w mediach”