Lech KOŚCIUK: Bitwa o Przesmyk Suwalski
Lech KOŚCIUK

Lech KOŚCIUK

Bitwa o Przesmyk Suwalski

Bitwa o przesmyk suwalski może mieć decydujące znaczenie i tym samym dalekosiężne skutki. Skuteczne odcięcie republik bałtyckich od lądowego łącznika z NATO oznaczałoby porażkę Sojuszu i prawdopodobnie brak możliwości odtworzenia status quo ante.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Instytucje. Ukryte siły Francji"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Instytucje. Ukryte siły Francji"

Publicystyka prawicowa w Polsce popełnia błąd, idąc za katastroficznymi wizjami Houellebecqa i ciesząc się z tego, że jako Polska nie doświadczamy skutków kryzysu kulturowego Europy Zachodniej. To podejście, które daje wątpliwą satysfakcję. Mielibyśmy więcej satysfakcji, gdyby dwie kluczowe dla państwa instytucje, wojsko i policja, cieszyły się w Polsce podobnym szacunkiem, i miały jakość porównywalną z tą, jaką mają nad Sekwaną.

Maciej HACAGA: "Baterie wojny. Albo: o trzeciej wojnie światowej"
Maciej HACAGA

Maciej HACAGA

"Baterie wojny. Albo

Kolejna wojna światowa nie wybuchnie z powodu różnic ideologicznych czy religijnych. Będzie się toczyć o dostęp do źródeł energii. A konflikt zacznie się od przerwania jej dostaw. Specyfika społeczeństw przemysłowych powoduje, że dostęp do zasobów energetycznych jest warunkiem sine qua non dla statusu wielkiego mocarstwa.

Prof.Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Dlaczego jest tak źle skoro jest tak dobrze czyli dlaczego jest tak dobrze skoro jest tak źle"
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

"Dlaczego jest tak źle skoro jest tak dobrze czyli dlaczego jest tak dobrze skoro jest tak źle"

Debata o współczesnym państwie jest nieodzowna. Jednak nie może się ona sprowadzać do formułowania zarzutów, że politycy kłamią, a urzędnicy kradną i są niekompetentni; nie może sprowadzać się do plemiennych walk pomiędzy ugrupowaniami politycznymi. Trzeba sięgać do istoty zmian, zdefiniować je, prognozować ich kierunki i wpływać na nie. Inaczej będziemy przedmiotem tych zmian, a nie ich podmiotem.

Tomasz BIAŁEK: "Wiarygodne bezpieczeństwo. Albo: o więcej pragmatyzmu"
Tomasz BIAŁEK

Tomasz BIAŁEK

"Wiarygodne bezpieczeństwo. Albo

Szereg dokumentów aspirujących do miana konstytucji rozwoju systemu bezpieczeństwa okazuje się tylko formą paranaukowej beletrystyki. Analizy są zbyt ogólne, wnioski odnoszą się głównie do bieżących problemów, a cele są mało konkretne. O ile też pod koniec XX wieku można było pokusić się o 30 letnie wyprzedzenie, o tyle w dzisiejszych czasach okres 20 lat będzie sporym osiągnięciem. Znów: więcej pragmatyzmu.

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ: Europa niemocy. Między Rosją a Państwem Islamskim
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Europa niemocy.
Między Rosją a Państwem Islamskim

Nieuchronnie pojawia się pytanie o przyszłość. Unia Europejska, jeśli chce być samodzielnym podmiotem na arenie międzynarodowej, musi mieć własną strategię bezpieczeństwa. Formalnie obowiązujący dokument – Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 2003 r. – pochodzi z zupełnie innej rzeczywistości politycznej, a tak naprawdę nie jest dokumentem strategicznym, a raczej zbiorem pobożnych życzeń.

Prof. Stanisław KOZIEJ, Marcin SKOWRON: "Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Modus Operandi"
Marcin SKOWRONProf. Stanisław KOZIEJ

Marcin SKOWRON
Prof. Stanisław KOZIEJ

"Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Modus Operandi"

Jeżeli zależy nam na budowaniu kultury współpracy, jeżeli mówimy o potrzebie dialogu, współdziałania ponad podziałami, to nie możemy poprzestać na deklaracjach. Ważna jest konsekwencja, aby etos współpracy mógł okrzepnąć i tym samym przyczynić się do nowego, bardziej wydajnego sposobu funkcjonowania instytucji.

Prof. Łukasz A.TURSKI: "Postęp nie zna litości. Albo: dlaczego wielcy wypadają z gry"
Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

"Postęp nie zna litości. Albo

Trwanie przy znanych i sprawdzonych rozwiązaniach zbyt długo i na przekór pojawiającemu się nowemu prowadzi w końcu do skreślenia z listy albo wykluczenia z gry na dobre. Postęp nie zna litości. Warto o tym pamiętać.

Eryk MISTEWICZ: "Ta polityka prowadzi donikąd"
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

"Ta polityka prowadzi donikąd"

O co chodzi w polskiej polityce? Czy jest plan na przyszłość? Czy ktoś wie, dokąd i po co idziemy? Nie: co będzie za najbliższym zakrętem, nie: jak zwyciężyć najbliższe wybory juz w pierwszej turze, nie: jak ograć rządzących albo opozycję, ale jaka będzie Polska, gdy nasze dzieci będą miały tyle lat, co my teraz?

Prof. Stanisław KOZIEJ: "Kwadryga polskiego bezpieczeństwa w 2015 roku"
Prof. Stanisław KOZIEJ

Prof. Stanisław KOZIEJ

"Kwadryga polskiego bezpieczeństwa w 2015 roku"

Ostatni rok pokazał, jak chwiejne i niepewne może być środowisko bezpieczeństwa i jak szybko dezawuują się nawet najbardziej ostrożne prognozy dotyczące jego rozwoju – także te o nieodległej perspektywie. Jednak ta utrudniona przewidywalność, dodatkowo komplikowana charakterem kryzysu za wschodnią granicą, nie może zwalniać instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z formułowania prognoz i planów działania.

Łukasz OLEJNIK: "Grenoble. A więc można. Przegłosowano zakaz billboardów w przestrzeni miejskiej"
Łukasz OLEJNIK

Łukasz OLEJNIK

"Grenoble. A więc można. Przegłosowano zakaz billboardów w przestrzeni miejskiej"

Dziś Grenoble stało się pierwszym europejskim miastem bez reklam wielkoformatowych. A trzeba zauważyć, że już dotychczasowe reklamy w Grenoble nie były specjalnie inwazyjne. Teraz przestrzeń miejska została wyzwolona (słownictwo z oficjalnego stanowiska burmistrza w tej sprawie) i idzie w stronę oferowania tej czystej, nieskażonej billboardami przestrzeni mieszkańcom.

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP"
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

"Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP"

Należy życzyć Rzeczypospolitej Polskiej i nam wszystkim, aby jej założenia zostały zrealizowane. Trzeba też pamiętać, że jej sukces nie będzie tylko wynikiem działań organów państwa i władz samorządowych. Wielką rolę do odegrania mają także komponenty społeczeństwa obywatelskiego i poszczególni obywatele.

Stefan H. VERSTAPPEN: ”Symulowanie. Mały miś. Strategie Starożytnych Chin (4/5)”
Stefan H. VERSTAPPEN

Stefan H. VERSTAPPEN

”Symulowanie. Mały miś. Strategie Starożytnych Chin (4/5)”

“Strategia symulowania poniesionych obrażeń ma na celu obniżenie gardy przeciwnika lub uniknięcie agresji. Jest ona tak szeroko stosowana, że spotyka się ją również wśród licznych gatunków ptaków, ryb czy innych zwierząt. Zasada jest prosta: jeżeli jesteś chory lub ranny, stanowisz mniejsze zagrożenie”