Prof. Ryszard SZARFENBERG: Państwo opiekuńcze wzmacnia rodziny
Prof. Ryszard SZARFENBERG

Prof. Ryszard SZARFENBERG

Państwo opiekuńcze wzmacnia rodziny

O ile w przeszłości widziano ubóstwo jako nieuniknione i użyteczne społecznie, teraz dominuje przekonanie, że ubóstwo jest złem społecznym, może zostać wyeliminowane, a polityka społeczna może w tym pomóc.

Piotr BARON: Najwyższa Miłość
Piotr BARON

Piotr BARON

Najwyższa Miłość

Eksplozja miłości najwyższej, takiej jak ofiara Chrystusa na krzyżu, ofiara św. Maksymiliana czy też ofiara ppłk. Arnauda Beltrame’a, powoduje neutralizację oddziaływania zła i czyni świat lepszym – poruszający tekst muzyka jazzowego Piotra BARONA.

Bill GATES, Melinda GATES: "Obietnice na pierwszą stronę"
Bill GATESMelinda GATES

Bill GATES
Melinda GATES

"Obietnice na pierwszą stronę"

„Z nagłówków gazet zbyt często wyłania się refleksja o przepaści między naszą rzeczywistością a światem bez ubóstwa. Autorzy tych tytułów nie widzą jednak wszystkich wysiłków, które zrobiono, by pomóc najbiedniejszym. Gdyby świat dotrzymywał obietnic składanych najbardziej potrzebującym, byłaby to wiadomość na pierwsze strony gazet”