Bill GATES, Melinda GATES: "Obietnice na pierwszą stronę"

"Obietnice na pierwszą stronę"

Photo of Bill GATES

Bill GATES

Jeden z najbardziej znanych przedsiębiorców początków ery nowych mediów. Współzałożyciel i główny udziałowiec Microsoftu. Jako jeden z najbogatszych ludzi świata - nr.1 w corocznym rankingu magazynu Forbes w latach 1995–2007 i w roku 2014 ponownie, z majątkiem 76 mld dolarów - zaangażował się w szereg przedsięwzięć filantropijnych. Realizuje je poprzez założoną w 2000 r. fundację Billa i Melindy Gatesów.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

zobacz inne teksty Autora

Photo of Melinda GATES

Melinda GATES

Współprezes Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Żyjemy w niezwykłych czasach. Każdego dnia odczuwamy nowy ból głowy w związku z zaostrzającym się kryzysem – niezależnie od tego, czy jest to problem migracji, niestabilności gospodarczej, bezpieczeństwa czy zmian klimatycznych.

.Jednym z czynników wspólnych dla wszystkich tych złożonych i niespotykanych wcześniej wyzwań jest ubóstwo. Jego eliminacja znacznie ułatwi pokonanie tych problemów.

Zanotowaliśmy postęp w dziedzinie niwelowania nierówności – i jest to powód do optymizmu. Od początku tego wieku podjęto godne uwagi działania i coraz bliżej nam do świata, w którym każdy  będzie mieć szansę na zdrowe i produktywne życie. Umieralność okołoporodowa kobiet zmniejszyła się o połowę, podobnie jak śmiertelność noworodków i przypadki zgonów z powodu malarii. Wyeliminowano też ponad 50 proc. obszarów skrajnej biedy. W minionym roku podpisano porozumienie, zgodnie z którym problem biedy zostanie całkowicie rozwiązany.

Najważniejszą kwestią w ramach celów zrównoważonego rozwoju, które 193 kraje uchwaliły we wrześniu, jest decyzja, by skończyć ze wszelkimi przejawami ubóstwa do 2030 roku. Jesteśmy nie tylko przekonani, że jest to możliwe, ale również, że na drodze do osiągnięcia tego celu będziemy świadkami ważnych przełomowych wydarzeń, dzięki którym mieszkańcy biednych krajów zyskają niespotykane dotąd możliwości.

Jakość życia mieszkańców biednych krajów polepszy się znacznie szybciej w ciągu najbliższych 15 lat niż w jakimkolwiek wcześniejszym okresie naszej historii – będzie to największa notowana dotąd poprawa.  

.Wprawdzie postęp jest możliwy, ale nie jest on nieunikniony. Do osiągnięcia sukcesu potrzeba woli politycznej, globalnej współpracy i ludzkiej pomysłowości. Podczas forum ekonomicznego w Davos zwracaliśmy na to uwagę w trakcie różnych spotkań i paneli. Z swojej strony fundacja Billa i Melindy Gatesów będzie koncentrować się na dziedzinach o największych potrzebach i podejmować ryzyko, którego inni podjąć nie mogą bądź nie chcą.

.Po pierwsze nadal będziemy wspierać instytucje, które pomogły osiągnąć zajmowaną obecnie pozycję. Od 2002 roku Globalny Fundusz na rzecz walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią zdołał zgromadzić niespotykane dotąd zasoby ludzkie i finansowe, które przyczyniły się do eliminacji chorób zakaźnych,  gnębiących przede wszystkim osoby najuboższe. Dzięki dostarczaniu leków, zapewnieniu pomocy wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarek oraz stworzeniu silnych systemów opieki zdrowotnej Global Fund pomógł uratować 17 milionów osób. Jest to pewne osiągnięcie. Kolejną okazją do budowania lepszego świata będzie mająca się odbyć pod koniec roku konferencja darczyńców organizowana przez Fundusz. Musimy wykorzystać to spotkanie jak najlepiej – nie tylko w celu uratowania kolejnych 8 milionów ludzkich istnień, ale również by wesprzeć systemy zdrowotne w najbiedniejszych krajach, co pomoże ograniczyć ryzyko wystąpienia kolejnych kryzysów w dziedzinie zdrowia.

Podobnie od początku obecnej dekady udało się ocalić od śmierci jeszcze cztery miliony osób, dzięki temu że zostały one zaszczepione przeciw chorobom zakaźnym – było to możliwe w znacznej mierze za sprawą działalności Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień (Gavi). W ciągu najbliższych pięciu lat Gavi i jego partnerzy będą mogli zaszczepić kolejne 300 mln ludzi, pomagając dalszym milionom dzieci i młodzieży przeżyć i cieszyć się dobrym życiem.

.Po drugie, nasze starania będą koncentrować się wokół kwestii kobiet i dziewcząt. Pod każdym względem świat jest dziś dla nich lepszym miejscem niż kiedykolwiek dotąd. Jednak nadal niewystarczająco dobrym. Potrzeba im lepszego dostępu do opieki zdrowotnej, a w szczególności świadczeń związanych z planowaniem rodziny; zwiększonych możliwości ekonomicznych i większej decyzyjności w sprawach związanych z ich własnym życiem. Wymaga to szerszej partycypacji społecznej i publicznego przywództwa.

Umożliwienie kobietom i dziewczętom wpływania na własne losy jest jedną z najmądrzejszych inwestycji, jakie możemy poczynić. Poprawa stanu ich zdrowia, jakości życia, zapewnienie im dobrej edukacji i uwolnienie ich potencjału ekonomicznego jest podstawą do budowania lepiej prosperujących społeczeństw i krajów. Musimy udoskonalić metody edukacji kobiet, by mogły odnosić takie same sukcesy jak mężczyźni. A żeby zniwelować narosłe przez stulecia dysproporcje wynikające z nierówności płci, musimy nadać tej inicjatywie większego rozmachu. Konferencja Women Deliver, która odbędzie się w maju, jest kolejną okazją do tego, by skłonić międzynarodową społeczność do nasilenia działań w tym zakresie, a darczyńcom da możliwość wykazania się finansowym zaangażowaniem.

.Po trzecie, będziemy inwestować w innowacje. Postęp naukowy i technologiczny – od nowych szczepionek i upraw odporniejszych na działanie szkodników po znacznie tańsze smartfony i tablety – to główne czynniki, które przyczyniają do ograniczania ubóstwa.  W ciągu kilku ostatnich tygodni świat pokazał już, że jest gotowy na zwiększenie wydatków umożliwiających opracowanie metod dostarczania dostępnych, niezawodnych, ekologicznych źródeł energii. To jeden z najważniejszych sposobów pomocy ludziom najuboższym w radzeniu sobie ze zmianami klimatycznymi. Tymczasem innowacje w zakresie ochrony zdrowia przybliżyły świat do wyeliminowania polio. Spodziewamy się również znaczących wyników nowej terapii trójlekowej, która może pomóc w zwalczeniu słoniowacizny – cierpi na nią 120 milionów ludzi.

Prawda jest jednak taka, że obecne fundusze przeznaczane na badania i rozwój (R&D) są niewystarczające, by sprostać potrzebom zdrowotnym najuboższych grup społecznych. Zaś narzędzia i technologie, którymi obecnie dysponujemy, nie wystarczą do realizacji naszych zamierzeń.

Aby zrealizować globalne cele ONZ w kwestii poprawy zdrowia matek, dzieci oraz walki z chorobami zakaźnymi, musimy do roku 2020 podwoić wysokość funduszy R&D.

.Dlatego właśnie należy zadbać o to, by sprawy związane z R&D znalazły się w porządku obrad szczytu państw G-7, który odbędzie się w maju w Japonii – ze szczególnym naciskiem na badania i rozwój produktów ratujących życie i przyczyniających się w zasadniczym stopniu do poprawy przyszłości ekonomicznej ludzi najuboższych.

Trwałe wysiłki instytucji takich jak Global Fund, Gavi na rzecz zwiększania możliwości kobiet i dziewcząt oraz rozwijania innowacji są niezbędne do przyspieszenia postępu umożliwiającego poprawę sytuacji osób biednych. Można jednak zrobić w tym zakresie znacznie więcej. I powinno się podjąć takie działania.

Świat musi się zjednoczyć w obliczu wszelkich wysiłków zmierzających do wyeliminowania biedy. Jest to bowiem pierwszy znaczący krok na drodze do rozwiązana wielu innych problemów – od kwestii migracji po terroryzm – z którymi musimy się dziś zmierzyć.

.Z nagłówków gazet zbyt często wyłania się refleksja o przepaści między naszą rzeczywistością a światem bez ubóstwa. Autorzy tych tytułów nie widzą jednak wszystkich wysiłków, które zrobiono, by pomóc najbiedniejszym. Gdyby świat dotrzymywał obietnic składanych najbardziej potrzebującym,  byłaby to wiadomość na pierwsze strony gazet.

Bill Gates
Melinda Gates

logo sindicateTekst pochodzi z portalu Project Syndicate Polska, www.project-syndicate.pl publikującego opinie i analizy, których autorami są najbardziej wpływowi międzynarodowi intelektualiści, ekonomiści, mężowie stanu, naukowcy i liderzy biznesu.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 lutego 2016
Fot.Shutterstock