Wydanie 474 Wszystko co Najważniejsze

Wydanie 474 Wszystko co Najważniejsze

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

Szanowni Państwo,

W najnowszym wydaniu tygodnika „Wszystko Co Najważniejsze”, przygotowanym specjalnie na długi weekend majowy i czas świętowania znajdziecie Państwo wiele dobrego do czytania.

W tym wydaniu tygodnika publikujemy bowiem między innymi arcyciekawy tekst włoskiej premier Giorgi MELONI, o wolności i demokracji co w obliczu zbliżającego się 3. maja bardzo Państwu polecam. Warto też zwrócić uwagę na to, co pisze Paulina MATYSIAK, wskazując na wyzwania związane z rynkiem pracy i w ogóle pojęciem pracy – w Polsce. Arcyciekawe są też słowa prof. Guya MILLIERE’a, wybitnego francuskiego intelektualisty o tym, że Europa to dziś bardziej Polska i kraje naszego regionu niż stare centrum kontynentu.

Zapraszam do lektury!

Michał KŁOSOWSKI,
Zastępca Redaktora Naczelnego

Mateusz MORAWIECKI
Warunki przetrwania i rozwoju Europy 

Mateusz MORAWIECKI: Warunki przetrwania i rozwoju Europy

Głośne wystąpienie Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie w Heidelbergu wraz z wcześniej publikowanymi przez nas tekstami Emmanuela Macrona, Olafa Scholza, Josepha Borrella stanowi osnowę najważniejszej dyskusji o wartościach europejskich oraz przyszłości Europy.


«Narodziny nowej Europy». 
Książka Laury MANDEVILLE i prof. Konstantyna SIGOWA już w sprzedaży

«Narodziny nowej Europy». Książka Laury MANDEVILLE i prof. Konstantyna SIGOWA już w sprzedaży

Najnowsza książka Wydawnictwa Wszystko co Najważniejsze wyszła spod pióra Laury MANDEVILLE, dziennikarki francuskiego “Le Figaro” i ukraińskiego filozofa, prof. Konstantyna SIGOWA.


Prof. Renato CRISTIN
Zachód, patriotyzm ukraiński i idea narodowości 

Prof. Renato CRISTIN: Zachód, patriotyzm ukraiński i idea narodowości

Polska przyjęła największą falę uchodźców i rozmieściła na swoim terytorium potężne siły wojskowe NATO – pisze Renato CRISTIN. 


Giorgia MELONI
Brońmy wartości demokratycznych na Ukrainie. Jakakolwiek nostalgia za faszyzmem jest niezgodna z naszą mentalnością 

Giorgia MELONI: Brońmy wartości demokratycznych na Ukrainie. Jakakolwiek nostalgia za faszyzmem jest niezgodna z naszą mentalnością

Demokracja i wolność zapisane w konstytucji powinny łączyć, a nie dzielić – musimy uczynić tę rocznicę momentem odnowienia harmonii.


Nr 52. „Wszystko co Najważniejsze” jest już w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie – w Sklepie Idei

Nr 52. „Wszystko co Najważniejsze” jest już w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie – w Sklepie Idei

Zapraszamy do lektury! Nr 52 Wszystko co Najważniejsze. Miesięcznik „Wszystko co Najważniejsze” już jest w EMPIKach w całym kraju i wysyłkowo w Sklepie Idei.


Paulina MATYSIAK
W kwestii pracy jest jeszcze wiele do zrobienia 

Paulina MATYSIAK: W kwestii pracy jest jeszcze wiele do zrobienia

Praca organizuje nasze życie i wyznacza punkt orientacyjny. Uczymy się i wkraczamy na ścieżkę zawodową, pracujemy, w końcu odpoczywamy na zasłużonej emeryturze. W pracy spędzamy więc dużą część swojego dorosłego, świadomego życia. A od warunków w jakich pracujemy zależy nasze zdrowie i życie.


Agaton KOZIŃSKI
1 Maja. Święto szacunku Polaków do siebie 

Agaton KOZIŃSKI: 1 Maja. Święto szacunku Polaków do siebie

1 Maja – święta jednoznacznie kojarzącego się z komunizmem, Polską Ludową – nigdy z kalendarza nie wyrwaliśmy. I dziś powoli staje się ono symbolem tego, co można uznać za istotę polskości. Współczesnym symbolem polskiej tolerancji i wzajemnego szacunku Polaków dla siebie. Cech, które kiedyś przesądzały o wyjątkowości Polski pomiędzy innymi krajami europejskimi.


Krzysztof TYSZKA-DROZDOWSKI
Roboty idą do pracy 

Krzysztof TYSZKA-DROZDOWSKI: Roboty idą do pracy

Pojawiają się konkretne propozycje, co zrobić, zakładając, że czwarta rewolucja przemysłowa nie wyhamuje. Bill Gates wezwał do nałożenia podatków na roboty. 


Andrzej ZIEMSKI
Gdzie rozpłynęła się lewica? 

Andrzej ZIEMSKI: Gdzie rozpłynęła się lewica?

Dziś lewica, nie tylko w Polsce, poszukuje swojej drogi ideowej. Upadający neoliberalizm, rodząca się nowa globalizacja, oparta na kilku centrach cywilizacyjnych, a także powstawanie zrębów społeczeństwa informacyjnego zmuszają do zastanowienia się krytycznie nad marksizmem i jego współczesną rolą, nad opracowaniami nowych klasyków, takich jak np. Thomas Piketty. Zastanowienia wymaga także strategia ideowa i polityczna Chin, które mogą już dziś narzucić światu wyzwania związane z budową nowej wersji swojego ustroju łączącego wartość, jaką jest dobro człowieka, i rynek regulujący mechanizmy gospodarcze. Wiele krajów analizuje te doświadczenia. Polska lewica ma o czym myśleć w ciągu najbliższych trzech lat wyborczych. 


Dariusz SZYMCZYCHA
Dlaczego przegrała lewica? 

Dariusz SZYMCZYCHA: Dlaczego przegrała lewica?

Dziś rządzi Polską prawicowo-lewicowa partia o nachyleniu katolicko-narodowym. Dostrzegam w niej sporo podobieństw do PZPR. Może w tym jest szansa dla partii lewicowej, która będzie pamiętała o gospodarce? – pisze Dariusz SZYMCZYCHA.


Klaus SCHWAB
Dokąd zaprowadzi nas czwarta rewolucja przemysłowa 

Klaus SCHWAB: Dokąd zaprowadzi nas czwarta rewolucja przemysłowa

Nowe technologie i rozwiązania łączą świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny w sposób, który całkowicie przeobrazi ludzkość. Czwarta rewolucja przemysłowa może przekreślić nasze dotychczasowe wartości: pracę, społeczność, rodzinę i tożsamość – lub nadać im nowe znaczenie dzięki takim pojęciom jak świadomość moralna i grupowa. Wybór należy do nas.STRATEGIE

Prof. Guy MILLIÈRE
Europejski środek ciężkości przesuwa się w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej 

Prof. Guy MILLIÈRE: Europejski środek ciężkości przesuwa się w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej

Pod względem militarnym i strategicznym europejski środek ciężkości przesuwa się w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej, a w tym przesunięciu należy uwzględnić Finlandię, Szwecję i Kraje Bałtyckie. W centrum tego środka ciężkości znajduje się Polska, którą można dziś uznać za główny europejski filar NATO i Sojuszu Atlantyckiego.


Prof. Michał KLEIBER: Kluczowy moment Europy

Prof. Michał KLEIBER
Kluczowy moment Europy 

Paweł MARKIEWICZ: Waszyngton musi doprowadzić do pokonania rosyjskiej autokracji na Ukrainie. Od tego zależy reputacja wolnego świata

Paweł MARKIEWICZ
Waszyngton musi doprowadzić do pokonania rosyjskiej autokracji na Ukrainie. Od tego zależy reputacja wolnego świata 

Thomas GOMART: Przeorganizowanie światowego ładu i nowe epicentrum

Thomas GOMART
Przeorganizowanie światowego ładu i nowe epicentrum PIĘKNO NAUKI

Bjørn LOMBORG
Pora na drugą Zieloną Rewolucję 

Bjørn LOMBORG: Pora na drugą Zieloną Rewolucję

Badacze z ośrodka Konsensus Kopenhaski piszą o szansie uzyskania dużych zwrotów z inwestycji w rozwój rolnictwa w najbiedniejszych krajach.


Jacques ATTALI: Najważniejsza jest edukacja

Jacques ATTALI
Najważniejsza jest edukacja 

Josh SIMONS i Eli FRANKEL: Dlaczego sztuczna inteligencja powinna być demokratyczna?

Josh SIMONS i Eli FRANKEL
Dlaczego sztuczna inteligencja powinna być demokratyczna? POLSKA WŁAŚNIE

Prof. Grzegorz BERENDT
Tęsknota i życie od nowa. 
O społeczności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej 

Prof. Grzegorz BERENDT: Tęsknota i życie od nowa. O społeczności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej

Zniszczenie przedwojennego świata polskich Żydów przez Niemców, jak też niebezpieczeństwa czyhające na Żydów po rozgromieniu Trzeciej Rzeszy sprawiły, że dawne Polin/Pojln przestało być postrzegane przez większość Ocalonych jako spokojna przystań – pisze prof. Grzegorz Berendt.


Michał KŁOSOWSKI
Podział ostateczny 

Michał KŁOSOWSKI: Podział ostateczny

Podział ostateczny C.S. Lewisa to literacka, alegoryczna opowieść, która pozwala zrozumieć, czym jest zło. A tego w końcu mamy wkoło wiele.


Dominik JAŚKOWIEC
Protesty społeczne syndromu NIMBY 

Dominik JAŚKOWIEC: Protesty społeczne syndromu NIMBY

Nazwę NIMBY (Not In My Back Yard – nie na moim podwórku) nauki społeczne odnoszą do specyficznej kategorii protestów społecznych osób.KSIĘGARNIA

Prof. Andrzej SZAHAJ
Kapitalizm drobnego druku.
Niesprawiedliwość a demoralizacja 

Prof. Andrzej SZAHAJ: Kapitalizm drobnego druku. Niesprawiedliwość a demoralizacja

 

Zawiedliśmy wszyscy krzątający się wokół własnych spraw, ignorujący sferę publiczną, zapominający o republikańskiej zasadzie, że dobre życie wymaga dobrego społeczeństwa.

 

Tomasz LESZKOWICZ: Katyń jako element pamięci antysystemowej w LWP

Tomasz LESZKOWICZ
Katyń jako element pamięci antysystemowej w LWP 

Michał KŁOSOWSKI: Burzliwa dekada

Michał KŁOSOWSKI
Burzliwa dekada 

Ks. prof. Waldemar CHROSTOWSKI: Wszystko da się podrobić – z wyjątkiem prawdy

Ks. prof. Waldemar CHROSTOWSKI
Wszystko da się podrobić – z wyjątkiem prawdy 

Prof. Sylwia GALIJ-SKARBIŃSKA, prof. Wojciech Józef POLAK, ks. dr Michał DAMAZYN: Dzieci syberyjskie – przez Japonię i Amerykę do Polski

Prof. Sylwia GALIJ-SKARBIŃSKA, prof. Wojciech Józef POLAK, ks. dr Michał DAMAZYN
Dzieci syberyjskie – przez Japonię i Amerykę do Polski MULTILANGUAGE

Prof. Guy MILLIÈRE : Le centre de gravité de l’Europe se déplace vers l’Europe centrale et orientale 

Prof. Guy MILLIÈRE : Le centre de gravité de l'Europe se déplace vers l'Europe centrale et orientale

Nathaniel GARSTECKA: Der Aufstand im Warschauer Ghetto – eine Lektion in Universalität und Zeitlosigkeit 

Nathaniel GARSTECKA: Der Aufstand im Warschauer Ghetto – eine Lektion in Universalität und Zeitlosigkeit

WIDEO

Wojna zaczęła się 9 lat temu. Autorzy WcN o wojnie na Ukrainie | 50. numer Wszystko Co Najważniejsze
 

PÉPITES

Michel Onfray i Eric Zemmour o Francji pogrążonej w kryzysie

Michel Onfray i Eric Zemmour o Francji pogrążonej w kryzysie

W wydaniu specjalnym magazynu „Valeurs Actuelles” ukazała się rozmowa Michela Onfraya i Erica Zemmoura. Michel Onfray i Eric Zemmour to wciąż jedni z ciekawszych autorów konserwatywnej Francji. Dzieli ich kwestia definicji narodu francuskiego i kwestia zjednoczenia Francuzów. .Michel Onfray to francuski filozof kierujący serią “La Grande Raison” w wyd. Grasset-Mollat. W 2019 r. na rynku wydawniczym przywitaliśmy jego setną książkę “Sagesse : Savoir vivre au pied d’un volcan”. Od tego czasu popełnił kolejne. W rozmowie z Erikiem Zemmourem przywołuje podziały…


Estonia przygotowana do wojny także poprzez przewodniki i plany działania

Estonia przygotowana do wojny także poprzez przewodniki i plany działania

Dieta śródziemnomorska zmniejsza ryzyko demencji - przełomowe badania naukowców

Dieta śródziemnomorska zmniejsza ryzyko demencji – przełomowe badania naukowców

Elektronika roślin, tranzystor z drewna i inne odkrycia naukowców wychodzą ku przyszłości

Elektronika roślin, tranzystor z drewna i inne odkrycia naukowców wychodzą ku przyszłości

Piękne przesłanie na Międzynarodowy Dzień Tańca

Piękne przesłanie na Międzynarodowy Dzień Tańca

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 30 kwietnia 2023