Jacques ATTALI

Eseista, ekonomista, doradca polityczny. Pierwszy prezes EBOR. Autor m.in. Krótkiej historii przyszłości. Najnowsza książka: Histoires et avenirs de l'éducation, Ed. Flammarion, 2022

Ryc.Fabien Clairefond

Jacques ATTALI: Problem z przyszłością
Jacques ATTALI

Jacques ATTALI

Problem z przyszłością

Przyszłość jawi się jako mrzonka (rzadko zresztą sielankowa), a w odniesieniu do możliwych rozwiązań mnożą się prognozy pesymistyczne czy wręcz wieszczące zawalenie się wszystkiego.

Jacques ATTALI: Najważniejsza jest edukacja
Jacques ATTALI

Jacques ATTALI

Najważniejsza jest edukacja

Możliwa jest przyszłość edukacji, w której z powodu braku środków trzy czwarte ludzkości zostanie wkrótce pozbawione szkoły i wiedzy, gdyż załamie się system edukacyjny. Możliwe też, że gros transmisji umiejętności społecznie pożytecznych odbywać się będzie poprzez środki cyfrowe, a później genetyczne, do osamotnionych jednostek, za pomocą urządzeń coraz ściślej zespolonych z mózgiem.

Jacques ATTALI:  Intuicja podpowiada mi, że w 2023 roku wszystko może pójść dużo lepiej
Jacques ATTALI

Jacques ATTALI

Intuicja podpowiada mi, że w 2023 roku wszystko może pójść dużo lepiej

Nie można bowiem wykluczyć zwycięstwa Ukraińców nad armią rosyjską, dymisji moskiewskiego tyrana, znacznej redukcji inflacji (którą w dużej mierze wywołały wąskie gardła dostaw – zjawisko to zaczyna powoli ustępować). Być może Niemcy dojdą do przekonania, że amerykański suzeren nie jest w stanie dać im więcej niż rosyjscy dostawcy i chińscy klienci, co w konsekwencji skłoni je do zaproponowania wielkiego planu odbudowy – rękami Europejczyków – Europy Wschodniej i Ukrainy, który mógłby objąć także Rosję, gdy ta stanie się demokratyczna.

Jacques ATTALI: Złudzenie czasu
Jacques ATTALI

Jacques ATTALI

Złudzenie czasu

Czy czas jest rzeczywistością materialną? Wynalazkiem umysłu? Ma swój początek? A jeśli nie miał początku, jak można wyobrazić sobie nieskończoność w przeszłości? Jeśli jednak miał swój początek, to co istniało przed początkiem czasu oraz kto zdecydował o jego początku? Czy jest odwracalny? Czy miarą czasu jest starzenie się, czy raczej nie ma ono nic z nim wspólnego? Jak wyjaśnić, że dana teraźniejszość jest natychmiast zastępowana przez kolejną? Co jest w czasie po śmierci?

Jacques ATTALI: Tożsamość piękna różnorodnością
Jacques ATTALI

Jacques ATTALI

Tożsamość piękna różnorodnością

Jeśli nie przywrócimy delikatnej równowagi między tym, co uniwersalne, a tym, co partykularne, naród stanie się niebawem zbieraniną zuniformizowanych jednostek – spierających się, walczących ze sobą, a być może nawet zabijających się w imię wyimaginowanych różnic. Stanie się to powodem radości dla tych krajów, które będą umiały lepiej niż my łączyć to, co jest gwarantem ich wewnętrznej spoistości, z różnicami, które wzbogacają ich tożsamość.

Jacques ATTALI: Trójkąt ekstremów
Jacques ATTALI

Jacques ATTALI

Trójkąt ekstremów

Tych trzech sił nic a priori nie powinno łączyć. Nie zgadzają się ze sobą w kwestiach zasadniczych, takich jak stosunek do pieniądza, demokracji, kapitalizmu, uchodźców, ekologii, globalizacji, ksenofobii. A jednak coraz częściej widzimy, że się jednoczą i że potrafią wygrywać. Ich sojusz nazywam „trójkątem ekstremów” – pisze Jacques ATTALI,