Karol NAWROCKI

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Ryc. Fabien Clairefond

Karol NAWROCKI: Konstytucja polskiej wolności
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Konstytucja polskiej wolności

Osiemnastowieczną Konstytucję 3 maja – pierwszą w Polsce i Europie – przepełniał duch wolności. Duch wolności, którego chciał złamać rosyjski imperializm – niby inny, ale tak podobny do tego, który próbuje dzisiaj zniszczyć wolną Ukrainę.

Karol NAWROCKI: La costituzione della libertà polacca
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

La costituzione della libertà polacca

Ogni 3 maggio, i polacchi in Polonia celebrano l’anniversario dell’adozione in Polonia nel 1791 della prima costituzione in Europa e la seconda nel mondo.

Karol NAWROCKI: Ústava polské svobody
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Ústava polské svobody

Každý rok v květnu slaví Poláci výročí přijetí Ústavy ze 3. května 1791, která byla první moderní ústavou v Evropě a druhou na světě.

Кароль НАВРОЦЬКИЙ: Конституція польської свободи
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Конституція польської свободи

Щороку 3 травня поляки в Польщі відзначають річницю прийняття в Польщі 1791 року першої в Європі і другої у світі конституції.

Karol NAWROCKI: The constitution of Polish freedom
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

The constitution of Polish freedom

On the 3rd of May each year the Poles celebrate the anniversary of the passing of their 1791 constitution, the first such document of its kind in Europe and only the second in the world. 

Karol NAWROCKI: La constitución de la libertad polaca
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

La constitución de la libertad polaca

Cada 3 de mayo, los polacos celebran el aniversario de la aprobación en Polonia, en 1791, de la primera constitución de Europa y la segunda del mundo.

Кароль НАВРОЦКИ: Конституция польской свободы
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Конституция польской свободы

Принятая в восемнадцатом столетии Конституция 3 мая – первая в Польше и Европе – преисполнена духа свободы.  Сломать этот дух свободы хотел российский империализм – казалось бы другой, но в то же время такой похожий на тот, который сегодня пытается уничтожить свободную Украину.

Karol NAWROCKI: Trails of Polish Hope
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Trails of Polish Hope

WW2 left the Poles scattered across many continents. Soldiers and civilians alike covered hundreds of kilometres in the Soviet Union, Middle East and Western Europe. They marched on hoping to return to a free country.

Karol NAWROCKI: Szlaki polskich nadziei
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Szlaki polskich nadziei

II wojna światowa rozrzuciła Polaków po kilku kontynentach. Żołnierze i cywile szli z nadzieją, że wrócą do wolnego kraju.

Karol NAWROCKI: I sentieri delle speranze polacche
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

I sentieri delle speranze polacche

La Seconda guerra mondiale disperse i polacchi in diversi continenti. Soldati e civili percorsero centinaia di chilometri in Unione Sovietica, Medio Oriente ed Europa occidentale. Camminavano nella speranza di tornare in un Paese libero.

Кароль Навроцький: Стежки польських надій
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Стежки польських надій

Друга світова війна розкидала поляків по теренах кількох континентів. Солдати та мирні жителі долали сотні кілометрів в Радянському Союзі, Близькому Сході та західній Європі. Вони йшли з надією, що повернуться до вільної країни.

Karol NAWROCKI: Las sendas de las espreanza polaca
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Las sendas de las espreanza polaca

La Segunda Guerra Mundial dispersó a los polacos por varios continentes. Soldados y civiles recorrieron cientos de kilómetros en la Unión Soviética, Oriente Medio y Europa occidental. Caminaron con la esperanza de volver a un país libre.

Кароль НАВРОЦКИ: Пути По́льских Наде́жд
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Пути По́льских Наде́жд

Вторая мировая война разбросала поляков по нескольким континентам. Солдаты и мирные проходили сотни километров в советском Союзе, на Ближнем Востоке и в Западной Европе. Они шли, надеясь на то, что они вернутся в свободную страну.

Karol NAWROCKI: Walczyli o wolność, mieli zostać zapomniani
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Walczyli o wolność, mieli zostać zapomniani

Po roku 1945 świat oddawał hołd swym żołnierzom, którzy mieli udział w zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami. W Polsce było inaczej. Komunistyczne władze robiły wszystko, by społeczeństwo zapomniało o bohaterach wojennych. Najdłużej i najkonsekwentniej poniewierały tych, którzy ośmielili się im przeciwstawić. Dopiero dziś oddajemy im należną cześć.

Karol NAWROCKI: Lucharon por la libertad, tuvieron que ser olvidados
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Lucharon por la libertad, tuvieron que ser olvidados

Después de 1945, el mundo rindió homenaje a sus soldados que participaron en la victoria sobre la Alemania nazi. En Polonia fue diferente. Las autoridades comunistas hicieron todo lo posible para que la sociedad olvidara a los héroes de guerra. Durante mucho tiempo y de forma insistente y constante, atormentaron a quienes osaron oponerse a ellos. Solo hoy les damos el honor que merecen.

Karol NAWROCKI: They fought for freedom and yet were supposed to be forgotten
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

They fought for freedom and yet were supposed to be forgotten

After 1945, the world paid tribute to the soldiers who had contributed to the victory over Nazi Germany. Not so in Poland. The communist government did all it could to make people forget about war-time heroes, and those who dared oppose the new regime were mistreated most persistently and adamantly. It is only today that we can honour them as they deserve.

Karol NAWROCKI: Ils ont combattu pour la liberté, mais personne ne devait se souvenir d’eux
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Ils ont combattu pour la liberté, mais personne ne devait se souvenir d’eux

Après 1945, le monde rendait hommage à ses soldats qui ont eu leur part dans la victoire sur l’Allemagne d’Hitler. Rien de cela en Pologne. Le pouvoir communiste faisait tout pour que la société oublie ses héros de la guerre. Le plus longuement et avec la plus grande détermination, il menait la vie dure à ceux qui avaient osé lui tenir tête. Ce n’est qu’aujourd’hui que nous leur rendons l’hommage qui leur est dû.