Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008–2012.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ: Unia Europejska wobec religii
Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Unia Europejska wobec religii

W świetle europejskiej tradycji problemem nie powinien być fakt, że Europa i jej tożsamość podlegają ewolucyjnym zmianom ani też, że zmiany te inspirowane są napływem imigrantów. Pytanie o zasadniczym znaczeniu dotyczy raczej charakteru owych zmian oraz kryteriów włączania „obcych” elementów do skarbca europejskiej kultury.

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ: Pieniądz jest osią Unii Europejskiej  - to on stanowi o jej sile i kruchości
Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Pieniądz jest osią Unii Europejskiej - to on stanowi o jej sile i kruchości

Patrząc na Unię Europejską i niektóre z zachodnich rządów, trudno oprzeć się wrażeniu, że przypisują one sobie kompetencję religijną i moralną. Moralną, ponieważ wpierw – często bezwiednie – przypisują sobie kompetencję religijną. Współczesny monizm polityczny niekoniecznie polega na świadomym uzurpowaniu sobie przymiotu sakralności.

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ: Racja stanu czy racje klanów?
Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Racja stanu czy racje klanów?

Pojęcie racji stanu – tak w filozofii politycznej, jak i w politycznej praktyce – nie jest zwykłym synonimem troski o dobro wspólne

Podcasty Najważniejsze. Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ: Misja Uniwersytetu według Jana Pawła II
Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Misja Uniwersytetu według Jana Pawła II

W specjalnej edycji “Czytelni Wszystko co Najważniejsze” prezentujemy teksty publikowane w rok 100. urodzin Jana Pawła II oraz 40-lecia “Solidarności”.

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ: Misja Uniwersytetu według Jana Pawła II
Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Misja Uniwersytetu według Jana Pawła II

Jeśli Catholic education oznaczać ma szersze otwarcie się na prawdę, to szczególną wagę należy w nim przywiązywać do jakości zarówno zdobywanego na uniwersytecie wykształcenia, jak i prowadzonych badań naukowych.