Prof. Jan WOLEŃSKI

Filozof analityczny, logik i epistemolog, teoretyk prawdy oraz filozof języka, profesor nauk humanistycznych.

Ryc. Fabien Clairefond

Prof. Jan WOLEŃSKI: Wciąż niezachwiane rozumienie podstaw cywilizacji
Prof. Jan WOLEŃSKI

Prof. Jan WOLEŃSKI

Wciąż niezachwiane rozumienie podstaw cywilizacji

Być może Rosja i Chiny będą dążyły do zmiany zasad prawa międzynarodowego, np. w kierunku prawnego usankcjonowania dominacji mocarstw regionalnych, także w dziedzinie interpretacji praw człowieka – radykalnie na przekór wielowiekowej tradycji cywilizacji zachodniej.

Prof. Jan WOLEŃSKI: Homo militans i bellum iustum
Prof. Jan WOLEŃSKI

Prof. Jan WOLEŃSKI

Homo militans i bellum iustum

Dzisiaj formułuje się następujące zasady wojny sprawiedliwej: ma być obronna, a nie agresywna; ludność cywilna nie jest celem działań militarnych; przemoc może być zastosowana tylko wtedy, gdy jest uzasadniona.

Prof. Jan WOLEŃSKI: Ontologia Europy
Prof. Jan WOLEŃSKI

Prof. Jan WOLEŃSKI

Ontologia Europy

Pokaźna złożoność ontologiczna Europy, może większa niż w przypadku innych kontynentów, nie zapewnia wiecznotrwałości. Warto jednak ten problem rozważać, gdyż jeśli uznajemy Europę (europejskość) za wartość, powinniśmy czynić wszystko, aby przetrwała w postaci nawiązującej do historii naszego kontynentu. Dlatego opowiadania o wyimaginowanej wspólnocie i bajdurzenie o naszym europejskim, rzekomo wartościotwórczym, przodownictwie trzeba oceniać jako dywersję cywilizacyjną lub jeśli ktoś woli – szkodliwy mesjanizm.

Prof. Jan WOLEŃSKI: Szczęście, traf i codzienność
Prof. Jan WOLEŃSKI

Prof. Jan WOLEŃSKI

Szczęście, traf i codzienność

Trudno jest filozofowi polskiemu pisać o szczęściu w intencji wykoncypowania czegoś nowego na ten temat. Od 1947 r. dysponujemy obszernym (578 s.) traktatem Władysława Tatarkiewicza O szczęściu, wielokrotnie wznawianym, a od 2012 r. dostępnym w wersji elektronicznej i w tłumaczeniu angielskim. Autor, wzorując się na średniowiecznych tytułach, nazwał tę książkę Summa de beatitudine (Wszystko o szczęściu). Warto przypomnieć dramatyczne losy tego dzieła.

Prof. Jan WOLEŃSKI: Wolność zwykła i „prawdziwa”
Prof. Jan WOLEŃSKI

Prof. Jan WOLEŃSKI

Wolność zwykła i „prawdziwa”

Zwrot „kultura unieważniania” dotyczy ostracyzmu za głoszenie poglądów innych niż wypływające z tak lub inaczej rozumianej poprawności politycznej.