Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (32). O tolerancji"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (32). O tolerancji"

Tolerancja jest bardzo dziwnym słowem i pojęciem w kulturze zachodniej Europy. Większość z nas wie, czym powinna być, ale zarazem prawie nikt tego etycznego tworu nie potrafi uznać albo nie umie się z nim zmierzyć. Bo co właściwie oznacza tolerancja? Jest takie nagranie Pasji Janowej Bacha, dokonane wiele lat temu przez Andrew Parrotta, które bardzo lubię, chociaż nie zgadzam się z tą interpretacją prawie w niczym.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (29). O mądrości Brahmsa"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (29). O mądrości Brahmsa"

Są tacy twórcy, których dzieła ujawniają nie tylko wartości estetyczne, ale także intelektualne, które inspirują do myślenia poza warstwą czysto brzmieniową. Jednym z nich jest dla mnie Johannes Brahms, człowiek, który uważał, że urodził się za późno, chociaż myślę, że żył we właściwym czasie dla swojej sztuki.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (24). O pięknie"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (24). O pięknie"

Nasz świat jest w ten sposób zbudowany, że istnieje niepisana i wyznaczona sferą tabu granica między tym, co w kulturze wysokiej można powiedzieć, a czego powiedzieć pod żadnym pozorem nie można. Czym jest piękno? Przede wszystkim tym, co nas fascynuje fizycznie albo intelektualnie.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (18). O odchodzeniu i dźwięku Es"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (18). O odchodzeniu i dźwięku Es"

Dźwięk Es i jednoimienne tonacje Es-dur i es-moll od dawna miały specyficzne zabarwienie retoryczne i emocjonalne. Pierwsza z nich wiązała się z majestatem, sakralnością i heroicznością; druga była emblematem bezbrzeżnego smutku, fatalizmu, beznadziei i rezygnacji.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (16). O 39 Symfonii g-moll Józefa Haydna"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (16). O 39 Symfonii g-moll Józefa Haydna"

Orkiestra w wieku XVIII przeszła olbrzymią ewolucję. Skomplikowany proces przekształcenia jej z orkiestry barokowej w orkiestrę klasyczną, a potem symfoniczną, dokonał się właśnie wtedy. Osiągnięcia wielu szkół i kompozytorów tamtej epoki, zwłaszcza szkoły mannheimskiej, zmieniły oblicze orkiestry, jej brzmienie, jej fakturę, jej możliwości.

Piotr ORAWSKI: Piękno muzyki (7). "Die Kunst der Fuge"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

Piękno muzyki (7). "Die Kunst der Fuge"

Jak odnieść do siebie dwie największe syntezy twórczości Bacha? Wielką Mszę h-moll i Kunst der Fuge? Są to światy osobne, ale zarazem dopełniające się w rzeczywistości, której my ogarnąć nie możemy, nie umiemy, nie potrafimy. Jak można porównać coś, co jest abstrakcją muzyczną i niemal matematyczną, z czymś, co ma kształt wyznania wiary tak żarliwego, jakiego w historii sztuki dźwięku wcześniej nie było?

Piotr ORAWSKI: Piękno muzyki (4). O Wielkiej Mszy c-moll Mozarta
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

Piękno muzyki (4). O Wielkiej Mszy c-moll Mozarta

Poznanie wielkiej sztuki Bacha z kolei uświadomiło Mozartowi, czym może być polifonia i muzyka w ogóle, jeśli wzniesie się ponad trywialność konwencji, jeśli stanie się sztuką głęboką, której przesłanie nie ogranicza się tylko do wrażeń czysto zmysłowych. Takie rozumienie sztuki dźwięku było dla Mozarta nowe i szokujące zarazem.