Łukasz BOROWIAK: Tylko razem możemy stworzyć Leszno przyjazne, bezpieczne i nowoczesne

Tylko razem możemy stworzyć Leszno przyjazne, bezpieczne i nowoczesne

Photo of Łukasz BOROWIAK

Łukasz BOROWIAK

Polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VI i VII kadencji, od 2014 prezydent Leszna.

Od ponad dziewięciu lat jestem Prezydentem Miasta Leszna. To tutaj w Wielkopolsce znajduje się moja mała ojczyzna, którą kocham i znam od podszewki. Tutaj się urodziłem, w murach tutejszych szkół się kształciłem i to tutaj zawierałem pierwsze przyjaźnie. Leszno zawsze fascynowało mnie nie tylko jako wyjątkowe miasto, otoczone aurą intelektualnego centrum, otwartego na różne poglądy i wyznania, ale także jako prężny ośrodek pracowitych obywateli – pisze Łukasz BOROWIAK

.Dorastałem, korzystając z niesamowitych możliwości rozwoju, jakie mi tutaj stworzono w zakresie edukacji, sportu, kultury, rekreacji i wiem, jak ważne jest, by młodym obywatelom zapewnić szeroki dostęp do różnych form kształcenia. Zawsze byłem blisko problemów mieszkańców, bo w każdym miejscu na ziemi występują przecież pewnie trudności i wyzwania, którym trzeba sprostać. Angażując się w życie społeczne miasta, miałem jednak okazję poznać potrzeby mieszkańców z różnych warstw i grup zawodowych. Z uwagą wsłuchiwałem się w to, co zwykli obywatele mówią o naszym mieście.

Szybko zrozumiałem, że tylko razem możemy stworzyć Leszno przyjazne, bezpieczne i nowoczesne. Gospodarność, pracowitość i zaradność to cechy, który odziedziczyliśmy po naszych wielkopolskich przodkach i stanowią one siłę napędową mieszkańców tego regionu. Leszczynianom nie trzeba mówić, co jest dla nich dobre, sterować centralnie i kierować z zewnątrz – wystarczy stworzyć im odpowiednie warunki tu, na miejscu, i wspierać poprzez przyjazną administrację samorządową. Tego nauczyłem się, pracując w lokalnych strukturach i współpracując z doświadczoną kadrą.

.Leszno od zawsze było miejscem realizacji nowatorskich koncepcji i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy centrum Europy, jednym z najbardziej otwartych ośrodków w Polsce i do tych tradycji staram się nawiązywać. Do współpracy zapraszam konsekwentnie wszystkie leszczyńskie środowiska. Potencjał mieszkańców Leszna drzemie w ich operatywności i wielkim zaangażowaniu. Jesteśmy jednym z tych nielicznych miast, które mają długą historię, ciągłość pokoleniową i do których zawsze chętnie się wraca. Nie ma sensu burzyć tej tradycji.

Kalki centralnych planów u nas po prostu się nie sprawdzają. Dlatego stawiam na wytrwałą pracę u podstaw ponad partyjnymi podziałami, z uwzględnieniem naszej lokalnej specyfiki. Nikogo nie oceniam po wyglądzie, nie dzielę na „prawą” i „lewą” stronę. Stawiam przede wszystkim na ludzi aktywnych, twórczych i przedsiębiorczych. Nie pytam, skąd pochodzą, jakie są ich sympatie polityczne i stronię od agresywnej retoryki, zajadłych sporów i dzielenia na lepszych i gorszych. Najważniejsza jest chęć wspólnej pracy dla dobra lokalnej społeczności. Prężny rozwój naszego miasta to owoc właśnie takiej kooperacji. Dzięki niej Leszno rośnie w siłę i wszyscy możemy dzisiaj być z niego dumni.

Leszno to miasto otwarte na zewnątrz, ale również życzliwe mieszkańcom, od tych najmłodszych aż po seniorów, o których zawsze pamiętamy. Współpraca międzypokoleniowa, dbanie o dzieci przy jednoczesnym włączaniu i aktywizacji najstarszych może przynieść same korzyści. Mamy nowoczesne szkoły i stawiamy na przyszłość młodego pokolenia. Dbamy o komunikację, bezpieczne ulice i przyjazne parki. Szanujemy dziedzictwo materialne i kulturowe. Wspieramy setki organizacji pozarządowych i wiele klubów sportowych. Cieszymy się ogromnie z sukcesów naszych sportowców, ale wiemy, jak ciężko pracują na swoje osiągnięcia i staramy się im pomagać. Jesteśmy gospodarzem imprez o randzie światowej, jak choćby Antidotum Airshow Leszno, na którym świetnie bawią się tysiące leszczynian i gości z całej Polski i Europy. Leszno jest znane nawet znacznie szerzej w świecie, a wydarzenia przez nas organizowane są wpisywane w kalendarze z dużym wyprzedzeniem. W wielu aspektach skutecznie konkurujemy z dużo większymi ośrodkami. Dlatego jestem przeświadczony o tym, że nie potrzebujemy inspiracji z Warszawy i przenoszenia tu głębokich podziałów, które zawsze hamują rozwój.

Leszno wykorzystuje swój gospodarczy potencjał i przyciąga inwestorów. Ma dużą strefę przemysłową i wciąż jest bardzo atrakcyjne dla przedstawicieli różnych sektorów gospodarki. Przedsiębiorcy wiedzą, że warto tworzyć tutaj swoje firmy i zatrudniać miejscowych fachowców. Nasze miasto jest jednym z liderów w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Dzięki nim powstają inwestycje komunikacyjne, ekologiczne, edukacyjne czy kulturalne.

Sprawowanie zaszczytnej funkcji prezydenta Leszna postrzegałem zawsze jako misję i ogromną odpowiedzialność nie tylko wobec tych, którzy udzielili mi mandatu, ale wobec wszystkich mieszkańców Leszna. Bycie gospodarzem tak wyjątkowego miasta to wyzwanie, które wymaga działania długofalowego. Mozolnie wypracowywanych planów, mądrego dysponowania środkami publicznymi i skutecznego pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Nawet najdoskonalsza strategia wymaga jednak niekiedy pewnych korekt i ciągłego reagowania na czynniki zewnętrzne. Sytuacjami, które w dużej mierze determinowały nasze poczynania w ostatnich latach były takie wydarzenia jak pandemia Covid-19, czy wojna na Ukrainie. Mimo tych trudności, poradziliśmy sobie, zdając ten bardzo trudny egzamin. Dalekosiężne plany i wizjonerskie podejście całego mojego zespołu, któremu przewodniczyć mam ogromną przyjemność, potrzebują czasu, ponieważ są materializowane etapami. Część inwestycji jest właśnie realizowana lub zostanie uruchomiona w najbliższym czasie.

.Mam konkretne plany, które nie są tylko wyborczymi obietnicami, ponieważ Leszno to miasto, które wciąż poszukuje nowych wyzwań. Odpowiadając na nie przedstawiłem 15 konkretów do zrealizowania w kadencji samorządowej 2024-2029. Część z nich znana jest już leszczynianom bardzo dobrze, jak elektryczne autobusy i darmowe przejazdy dla mieszkańców, a także powrót legendy, czyli zmodernizowany basen Akwawit. To także kolejne parki i strefy rekreacji w ramach projektu Zielone Leszno 2, nowe osiedla mieszkaniowe na leszczyńskim Międzytorzu, zagospodarowanie zbiornika w dzielnicy Zaborowo, nowe integracyjne przedszkole przy ulicy Norwida i rozbudowa istniejących szkół, a także nowoczesna sala koncertowa po dawnej bibliotece przy ulicy Chrobrego. Polityka senioralna i społeczna, a także tzw. trzeci sektor obejmujący organizacje pozarządowe były i są dla mnie zawsze bardzo ważnym elementem funkcjonowania miasta, wdrażanych jest wiele projektów w tym zakresie, powstać ma między innymi nowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, czy Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Nie zapominam o dalszym rozwoju lotniska, jak i budowie hali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 7. Chcę utworzyć trzecią strefę gospodarczą na Zatorzu, która przynieść ma więcej pracy i nowoczesności. Założeniem jest także pozostać nadal w czołówce Wielkopolski w pozyskiwaniu środków unijnych. Leszno jest dobrze skomunikowane, ale wyzwaniem jest choćby modernizacja ulicy Święciechowskiej. Udało się tutaj przygotować mechanizm finansowy – zabezpieczone środki w budżecie miasta wynoszą blisko 29 mln złotych, z czego ok. 15 mln złotych to dofinansowanie z budżetu państwa.

Chcę konsekwentnie realizować plan rozwoju naszego miasta. Nigdy nie zamierzałem porzucić Leszna dla kariery politycznej i jestem człowiekiem, który dotrzymuje słowa i chce wywiązać się ze wszystkich obietnic.

.Mój zespół to ludzie apolityczni, bezpartyjni, pasjonaci i społecznicy, których połączyła chęć działania dla dobra Leszna. Głęboko wierzymy w swoje wartości i to, że do sukcesu dochodzi się ciężką pracą u podstaw. Sami zadecydujmy o naszym mieście i naszych sprawach. Pokażmy siłę Leszna i postawmy na sprawdzonych samorządowców, którzy dotrzymują obietnic i konsekwentnie pracują dla tego miasta bez konieczności podporządkowywania się komukolwiek.

Łukasz Borowiak

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 kwietnia 2024