Prof. Zdzisława PIĄTEK: Ekologiczne nawrócenie. Radykalna zmiana stosunku człowieka do przyrody
Prof. Zdzisława PIĄTEK

Prof. Zdzisława PIĄTEK

Ekologiczne nawrócenie.
Radykalna zmiana stosunku człowieka do przyrody

Sądzę, że era ekologiczna to osiągnięcie przez ludzki rozum stanu dojrzałości. Sądzę tak dlatego, że działania człowieka zjednoczonego ze światem przyrody są działaniami w interesie dobra wszystkich gatunków istniejących obok nas we wspólnocie biosfery, a nie tylko działaniami w interesie gatunku ludzkiego kosztem interesów innych gatunków.

Ralf FÜCKS: Zielony wzrost. Apokalipsa czy narodziny nowej epoki?
Ralf FÜCKS

Ralf FÜCKS

Zielony wzrost.
Apokalipsa czy narodziny nowej epoki?

Europa ponownie stanie na nogi dopiero wtedy, gdy wykorzysta kryzys jako szansę na wielki skok naprzód w kierunku większej politycznej integracji i zarazem odnowy naszej gospodarki. Europa ma potencjał, by stać się pionierem zielonej rewolucji przemysłowej. Na tym właśnie polu rozstrzygnie się zarówno dobrobyt przyszłych pokoleń, jak i rola Europy w świecie.

Łukasz GIBAŁA: "Truciciel z Krakowa"
Łukasz GIBAŁA

Łukasz GIBAŁA

"Truciciel z Krakowa"

Prezydent Majchrowski (który sam porusza się po mieście limuzyną z szoferem) jest tak archaiczny, że nie rozumie, że nowoczesna polityka transportowa polega na tworzeniu alternatywy dla ruchu samochodowego, np. poprzez budowę infrastruktury rowerowej czy rozwijanie transportu publicznego. Trudno się zatem dziwić, że w Krakowie nie przeznacza się na te cele wystarczających środków.

Krzysztof KONIECZNY: Gdzie diabeł mówi "Dzień dobry!"
Krzysztof KONIECZNY

Krzysztof KONIECZNY

Gdzie diabeł mówi "Dzień dobry!"

W bezkresie oceanu jawiły się jak Tatry Wysokie, oblane szarą, wzburzoną wodą. W świetle księżyca tliły się jęzory lodowców, a wybrzeże gotowało się w dużych falach przyboju. To był upragniony widok − marzenia przerodziły się w rzeczywistość, którą za chwilę będziemy mogli dotknąć, powąchać i zobaczyć…