Nr 33 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Nr 33 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

„Gdyby trzech najbogatszych Amerykanów podzieliło się swoimi dochodami z byłymi żonami, to sześć tych osób miałoby tyle bogactwa, ile ma blisko połowa społeczeństwa. To nie jest normalne” – zauważa prof. Joseph STIGLITZ, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, w otwierającym najnowsze wydanie „Wszystko co Najważniejsze” „Manifeście noblisty”, który zatytułowaliśmy „Jak zbudować lepszy świat po pandemii”.

„Kryzys, przez który przechodzimy, dotyka tego, co najważniejsze w relacjach między ludźmi – równości szans. Nierówności w świecie po COVID-19 uważam za najważniejsze wyzwanie współczesnego świata” – pisze prof. Joseph STIGLITZ.

W tym wydaniu najlepsze pióra i ważne teksty o świecie wartości. „Kraje byłego bloku sowieckiego od dawna wiedzą, że jeżeli marzą o demokracji, muszą chronić swoją suwerenność. A suwerenny naród to silne rodziny” – pisze Mike PENCE, 48. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

„Chiny budują Wielki Mur na Morzu Wschodniochińskim”- pisze Satoru NAGAO, ekspert Instytutu Hudsona w Tokio. „Chiny próbują otoczyć Tajwan na Morzu Wschodniochińskim. Jednak im bardziej będą zaostrzać sytuację, tym bardziej instytucjonalizowana będzie współpraca Japonii, USA i Tajwanu”

Czy niepokój wzbudzony jest wyłącznie na Dalekim Wschodzie? Nie. O tym, że Europa staje się dziś wspólnotą ryzyka pisze Kai-Olaf LANG. Teza tekstu: „Mechanizm zaciągania wspólnego długu staje się powoli stałym elementem konstytuującym Unię Europejską”. „Polska stanowić powinna wzór dla Francji” – pisze Alexandre MASSAUX. „Kluczowe stają się zachęty podatkowe i uproszczenie procedur administracyjnych – takie jak w Polsce”.

„Hipokryzja Berlina, ucieczka od odpowiedzialności” – to tytuł analizy prof. Stanisława ŻERKI o sprawie odszkodowań od Niemiec. „Kolejne rządy Niemiec – od Adenauera po Merkel – wykazują się w tej sprawie wyjątkową konsekwencją i bezwzględnością” – pisze prof. ŻERKO. „Helmut Kohl podczas wizyty w Camp David w lutym 1990 r. przekonał prezydenta George’a H.W. Busha, że podjęcie problemu odszkodowań znacznie opóźniłoby zjednoczenie Niemiec”.

„Witamy w epoce histerii” – pisze prof. Marc SCHUILENBURG. „Analiza współczesnej histerii oraz tego, w jaki sposób jest ona podsycana przez społeczeństwa, które nie tylko jej sprzyjają, ale także jej nadużywają, może nam nieco wyjaśnić, dlaczego ludzie coraz częściej wydają się jej ofiarami”.

„Model biznesowy Facebooka to pielęgnowanie frustracji i gniewu, niepewności i skrajnych reakcji” – pisze” – pisze prof. Marc SCHUILENBURG

„Słyszymy o potrzebie budowania nowego ładu w Polsce. Czy stawiamy sobie jednak pytania, wokół czego ten nowy ład powinien być osnuty?” – pyta bp Mirosław MILEWSKI w tekście „O potrzebie nowego ładu moralnego”.

Obok – tekst premiera Mateusza MORAWIECKIEGO: „Silna gospodarka ważna dla bezpieczeństwa”. Premier pisze: ” Mamy dziś do czynienia z restauracją myślenia o gospodarce jako jednej z podstaw bezpieczeństwa współczesnych systemów politycznych i państw. Błędem byłoby jednak uznać, że budowanie potencjału gospodarczego może odbywać się z powrotem na neoliberalnych zasadach”.

„Nawet jeśli klasa średnia ma zastrzeżenia do status quo, pozostanie niechętna demokratyzacji, jeśli kojarzy ewentualną transformację z pogorszeniem swoich szans życiowych” – pisze prof. Bryn ROSENFELD, politolog Cornell University, autorka „The Autocratic Middle Class: How State Dependency Reduces the Demand for Democracy”.

„Istota życia wspólnie z innymi” to tytuł tekstu prof. Jana WOLEŃSKIEGO. „Zwykli ludzie potrafią porozumieć się na temat szczęścia, choć filozofowie ciągle wadzą się o jego naturę” – pisze prof. WOLEŃSKI, filozof, logik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Albowiem „ludzie wyróżniają się dwoma najważniejszymi cechami: jesteśmy wysoce społeczni i używamy rozsądku w rozwiązywaniu problemów” – pisze z kolei prof. Massimo PIGLIUCCI, kluczowy filozof współczesny zajmujący się stoicyzmem.

Prof. Jeff JARVIS, wykładowca, pisarz, intelektualista badający nowe media, i jego tekst „Podziękowania dla internetu. Wyobraźmy sobie ten rok bez niego” to niezwykły apel o chwilę refleksji. „Pozwólmy sobie na dyskusję o tym, czym może się stać internet i co możemy z nim zrobić. Chciałbym zobaczyć, co jeszcze potrafimy” – pisze prof. Jeff JARVIS.

„Opowiadamy Polskę światu” – projekt realizowany przez Instytut Nowych Mediów (wydawcę „Wszystko co Najważniejsze”) – to dziś ważny punkt na mapie budowania i wzmacniania pozytywnego wizerunku Polski za granicą. O kulisach ostatniej edycji czytamy w tekście Agnieszki LEGUCKIEJ z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. „Tekst Rogera Moorhouse’a, wybitnego brytyjskiego historyka, z projektu „Opowiadamy Polskę Światu” mógł się ukazać w Rosji pod warunkiem jego drastycznego ocenzurowania” czytamy w tekście „Białe plamy w rosyjskiej opowieści o historii”.

„Posłanie Solidarności – siła „bezbronnych proroków” – to tekst prezydenta Andrzeja DUDY, który publikujemy w świecie w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu”. „Idea wspólnoty losu i solidarności przekraczającej granice. Tak jak 40 lat temu, tak i dzisiaj kierujemy się tą ideą jak busolą. To ona jest u podstaw naszej bliskiej współpracy w regionie” – pisze prezydent nawiązując do Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej, w 40 lecie tego dokumentu. „Bez Solidarności nie byłby możliwy cały proces wybijania się na niepodległość Europy Środkowej. To jest skarb polskiej rewolucji” – pisze Bogusław SONIK, polityk Platformy Obywatelskiej.

„Solidarność czerpała z gotowego zestawu archetypów chrześcijańskich, co wynikało zarówno z polskiej historii, jak i postawy Kościoła” – pisze Bogusław SONIK.

„Dziś polski „interes narodowy” i polska „racja stanu” są synonimami, między którymi nie ma przeciwstawności” – pisze prof. Arkady RZEGOCKI. „Za każdym razem, gdy używane jest pojęcie racji stanu – powinno być ono traktowane jako wezwanie do obywatelskiej troski o państwo, jego niepodległość oraz rozwój. W ujęciu republikańskim racja stanu stanowi immanentną cechę wspólnoty politycznej”.

„Przyszłość europejskiej prawicy. Jaka jest rola Polski?” – to tytuł debaty podczas XI Kongresu Polska Wielki Projekt, którą poprowadził prof. Ryszard LEGUTKO, a w której dyskutowali prof. Francisco José CONTRERAS, prof. Renato CRISTIN i Todd HUIZINGA. Udostępniamy zapis tej debaty. „Reakcja Polski na to, co narzuca Unia Europejska, jest naprawdę godna pochwały, bo przywraca żywotność europejskiej duszy i jest lekarstwem na obecną chorobę umysłu europejskiego. Niemniej polexit byłby dla Europy katastrofą” – mówi prof. Renato CRISTIN.

„Europa przeprasza za swoją przeszłość. Nie chce tworzyć nowych pokoleń. Zmniejsza dzietność, otwiera swoje granice, niszcząc spójność społeczną, osłabiając gospodarkę za pomocą Zielonego Ładu. Mamy do czynienia ze spiralą śmierci. Nowa prawica jest światełkiem w tunelu” – przekonuje prof. Francisco José CONTRERAS.

Z ogromną radością prezentujemy Państwu w tym wydaniu dwa teksty najważniejszych dziś Autorów poświęcających swoją uwagę kwestiom ekologii. Wydawałoby się, że wszystko powinno ich dzielić, a jednak nie – warto wczytać się w ich argumentację. Cieszymy się, że prof. Thomas Hylland ERIKSEN i Bjørn LOMBORG spotykają się na naszych łamach.

„Pandemia być może jest kryzysem, którego potrzebowaliśmy. Uświadomiła nam skalę wzajemnych powiązań i istnienie punktów krytycznych w globalnie splecionej gospodarce. Zmusiła nas do przemyśleń, pokory i szukania sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i biosfery” – piszeprof. Thomas Hylland ERIKSEN

„Panika związana ze zmianami klimatu kosztuje biliony, szkodzi biednym i nie ratuje planety” – teza tekstu „Fałszywy alarm” autorstwaBjørna LOMBORGA.

„Opowieść o Józefie Czapskim w Muzeum Narodowym w Krakowie to długa historia wielkiej hojności i – z drugiej strony – ogromnej wdzięczności” – to wstęp do tekstu Zofii GOŁUBIEW „Józef Czapski w Krakowie. Opowieść o kolekcji, która przewędrowała całą Europę”.

Na www.PieknoMuzyki.pl publikujemy kolejne teksty o percepcji muzyki Fryderyka Chopina, proponując niezwykłe teksty nie tylko w czasie Konkursu Chopinowskiego. Często przy okazji realizacji projektu „Opowiadamy Polskę Światu” okazuje się, że Chopin to dziś jedno z najważniejszych skojarzeń z naszym krajem. Potwierdza to Alessandro TOMMASI pisząc o percepcji Chopina we Włoszech. „Fryderyk Chopin dorastał, stykając się niemal codziennie z kulturą włoską, co znalazło wyraz w jego twórczości. Zamiast jednak ekspresyjnej siły Michała Anioła wzorcami były dla niego raczej płynna elegancja Canovy, wyraziste niuanse Berniniego, wyrafinowane weneckie widoki Canaletta”.

„Rzeczpospolita była wspólnotą obywateli, których celem była wolność. Nie istniała po to, by wspierać ambicje swoich monarchów, podbijać terytoria, gromadzić bogactwa i zdobywać chwałę. Chodziło o wolność”
– mówi prof. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI w rozmowie z Agatonem KOZIŃSKIM na ostatniej stronie tego numeru. W cyklu tekstów o dziedzictwie I Rzeczypospolitej wracamy do ważnego momentu w historii Polski, Litwy i Ukrainy.

„I Rzeczpospolita to niezwykle ciekawy eksperyment życia obywatelskiego. Wprawdzie ograniczony do jednej grupy społecznej, ale jednak liczącej setki tysięcy wolnych ludzi, czyli więcej niż wówczas w jakimkolwiek kraju europejskim” – pisze prof. Andrzej NOWAK.

Zaś prof. Mikołaj MALINOWSKI w tekście „Państwo silne wspólnotą” dodaje: „Od XVI w. Rzeczpospolita bardzo szybko rozwijała się gospodarczo, by w XVIII wieku popaść w stagnację. Bo rozpadła się wspólnota”.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 października 2021