Nr 35 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Nr 35 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

To wydanie miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze” rozpoczynamy od eseju „Awaria świata” autorstwa prof. Francisa FUKUYAMY, amerykańskiego politologa, twórcy pojęcia „koniec historii”. „Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że nowoczesna technologia stworzyła coś w rodzaju potwora. Doszło do potężnej deregulacji, zagrażającej demokratycznemu porządkowi i blokującej obywatelom dostęp do rzetelnej wiedzy” – pisze prof. Francis FUKUYAMA i przekonuje, że zmniejszenie władzy platform internetowych ma kluczowe znaczenie dla przetrwania demokracji na całym świecie.

„Ważne jest, aby zrozumieć dokładnie, gdzie leży zagrożenie demokracji ze strony platform internetowych i jakie środki zaradcze, polityczne i technologiczne, są jeszcze możliwe” – pisze prof. Francis FUKUYAMA.

Prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko co Najważniejsze” w tekście „Solidarna troska o dobro wspólne” pisze: „Współczesne problemy łączą się i synergicznie wzmacniają. Zagrożenia mają dziś powszechny charakter, w pełni uzasadniający mówienie o globalnej awarii. I tej usterki nie usuniemy, jeśli dokładnie nie zrozumiemy jej źródeł”.

W bloku tekstów „Awaria świata” Raphaël GLUCKSMANN eseista i jeden z najciekawszych współczesnych filozofów pisze o Europie: „Unia Europejska mogłaby być silna. Ale decyduje się być słaba, przekonana o swojej schyłkowości chyli się ku upadkowi”. Peter FRANKLIN, zastępca redaktora naczelnego brytyjskiego magazynu „UnHerd” pisze o Polsce w kontekście relacji naszego kraju z Brukselą: „Polskie pytanie jest tylko jednym aspektem o wiele szerszego pytania europejskiego – takiego, na które pragmatycy woleliby raczej nie odpowiadać” – pisze Peter FRANKLIN.

Jedna z najważniejszych debat tego roku odbyła się na Festiwalu Indigo w Lublanie. Slavoj ŽIŽEK i Janis WARUFAKIS dokonują sądu nad kapitalizmem, systemem bankowym, globalizacją – i szukają pomysłów na to, by istniejący system skorygować.

„Czy istnieje forma kapitalizmu, która jest moralna, forma, która bierze pod uwagę prawa ludzi i ich dobrobyt? Czy neokonserwatywna strategia zadziała, czy jak w Biblii – zachodni świat zawsze stworzy narrację, która usprawiedliwi wszystko, co on robi?” – pyta Slavoj ŽIŽEK

Publikujemy tę arcyciekawą debatę, poniżej zaś tekst prof. Aleksandra SURDEJA, ambasadora RP przy OECD „Dezinstytucjonalizacja odpowiedzialności”, w którym pisze: „Nieustanna kampanijność polityki i jej orientacja na osobowości medialne sprawia, że skraca się horyzont czasowy decyzji i osłabia się skuteczność polityk wymagających konsekwentnej realizacji w dłuższym okresie”.

O tym, że „żyjemy w erze nieodwracalnej globalizacji. Polska potrzebuje dla siebie wygranej strategii” pisze prof. Grzegorz W.KOŁODKO. „Prozachodniość Polski nie powinna deformować faktu, że leży ona na styku dwu ekonomicznych superukładów: euroatlantyckiego i euroazjatyckiego. To trzeba konsekwentnie wykorzystywać, handlując, stymulując transfery kapitału i technologii, oraz rozwijać kapitał ludzki poprzez jego wzbogacanie wiedzą i doświadczeniami zdobywanymi poprzez wymianę na wszystkich kierunkach” – pisze prof. KOŁODKO.

Do zakończonej właśnie Konferencji Klimatyczna Narodów Zjednoczonych COP26 w Glasgow wracają Michał KŁOSOWSKI, z-ca redaktora naczelnego „Wszystko co Najważniejsze” i Mateusz M. KRAWCZYK, sekretarz redakcji „Wszystko co Najważniejsze”. Piszą: „O konieczności ratowania klimatu mówi się coraz więcej i coraz głośniej. Przoduje w tym globalne Południe, bo tam zmiany ziemskiego klimatu są po prostu najbardziej odczuwalne”. Tekstowi towarzyszy apel Sir Davida ATTENBOROUGH „Natura jest naszym najważniejszym sprzymierzeńcem”, w którym brytyjski biolog i popularyzator wiedzy przyrodniczej, podkreśla: „Musimy wykorzystać szansę, by stworzyć lepszy świat. Ale motywować nas do tego musi nie strach, lecz nadzieja”.

W naszym cyklu „Rozmowy Najważniejsze” z George FRIEDMANEM, założycielem wpływowego ośrodka analitycznego Stratfor, rozmawia Agaton KOZIŃSKI. „Polska ma jedną z najsilniejszych armii w Europie” – przekonuje George FRIEDMAN i tłumaczy: „Owszem, Amerykanie wyślą do Europy żołnierzy – ale do Polski i do Rumunii, bo uważają, że są tam potrzebni. Ale twierdzenie, że Niemcy – czwarta największa gospodarka globu – mają być chronione przez USA, to szaleństwo”.

„Dlaczego Francja pozbyła się wielkich idei? Trzeba ten ogień rozpalić na nowo!” – pisze Eryk MISTEWICZ, prezes Instytutu Nowych Mediów wydającego „Wszystko co Najważniejsze” na łamach „Le Figaro”. Publikujemy tłumaczenie tekstu, który we Francji wywołał sporą dyskusję, w języki polskim.

„Francuzi muszą dziś odzyskać dumę i poczucie bezpieczeństwa. Duma dla francuskiej duszy to coś równie ważnego, jak wolność dla duszy Polaków, walczących co chwila przeciw najeżdżającym na ich kraj” – pisze Eryk MISTEWICZ.

„Opowiadamy Polskę światu” to flagowy projekt Instytutu Nowych Mediów, wydawcy „Wszystko co Najważniejsze”. Globalny zasięg publikacji zapewniają teksty polskich liderów opinii: polityków, intelektualistów, ale także autorów spoza Polski. O „Polskim cudzie gospodarczym” pisze prof. Adam GLAPIŃSKI, prezes Narodowego Banku Polskiego: „Kluczem do przezwyciężenia trudności i osiągnięcia postępu były zawsze wielka pracowitość i energia Polaków”. Potwierdza to zdanie tekst prof. Harolda JAMESA, brytyjskiego historyka związanego z Princeton University. „Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym wzrost dochodów utrzymywał się przez cały kryzys finansowy roku 2008, a w ostatnim czasie jest to kraj, w którym zanotowano najmniejsze straty gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19”

W tekstach, które przeczytają też czytelnicy w innych krajach czytamy: „Litwa i Polska wspólnie bronią dziś wschodnich rubieży Unii” – pisze Linas LINKEVIČIUS, były minister spraw zagranicznych oraz minister obrony Litwy. Zaś o tym, że „Europa Środkowa podchodzi do życia bez iluzji, z pewną dozą sceptycyzmu” – Alexandr VONDRA, były wicepremier, minister obrony i spraw zagranicznych Czech.

„Tylko w oparciu o wolność, solidarność i szacunek dla prawa – wartości fundamentalne, nierozdzielne i komplementarne – społeczność europejska zaradzi piętrzącym się przed nią kryzysom” – pisze prezydent Andrzej DUDA.

O „Polskim genie wolności” pisze Karol NAWROCKI, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Pisze: „W polskim DNA jest umiłowanie wolności indywidualnej, ale też wspólnotowej. Pozwoliło nam ono przetrwać najtrudniejsze momenty dziejowe”. Prof. Hanna-Barbara GERL-FALKOVITZ zadaje pytanie: „Komu wolno przebaczać historyczne winy?”. „Jak możemy myśleć o przebaczeniu, nie kwestionując faktów przeszłości? Odpowiedź jest prosta: nie jesteśmy w stanie wymazać faktów, więc należy czerpać z nich naukę i próbować iść dalej”

Coraz więcej piszemy na „Wszystko co Najważniejsze” o sztuce. W tym wydaniu to „Piękno Muzyki” z tekstami o Fryderyku Chopinie prof. Piotra GLIŃSKIEGO, wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Jerzego MIZIOŁKA, historyka sztuki, wybitnego znawcy włoskiego Renesansu, Artura SZKLENERA, dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Wydanie kończy esej „Nowi purytanie” o zagrożeniach wolności słowa autorstwa Anne APPLEBAUM, amerykańsko-polskiej dziennikarki, laureatki Nagrody Pulitzera. „W dzisiejszej Ameryce, tu i teraz, można spotkać ludzi, którzy stracili wszystko – pracę, pieniądze, przyjaciół, kolegów – nie naruszając żadnego prawa, a bywa, że i żadnego obowiązującego w ich miejscu pracy regulaminu” – pisze.

„Studenci i wykładowcy, sekretarze redakcji i redaktorzy naczelni – wszyscy dobrze wiedzą, w jakim żyjemy społeczeństwie. Dlatego też stosują autocenzurę, trzymają się z daleka od pewnych tematów i unikają poruszania zbyt drażliwych kwestii, aby nie narazić się na gniew tłumu, ostracyzm lub utratę pracy bez sprawiedliwego procesu” – pisze Anne APPLEBAUM.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 listopada 2021