Bezrobocie w pokoleniu Z w krajach OECD jest dwukrotnie wyższe, niż wśród osób starszych

Bezrobocie w pokoleniu Z w krajach OECD jest dwukrotnie wyższe, niż wśród osób starszych

Najnowsze dane z 2020 roku pokazują, że pokolenie Z w porównaniu do swoich starszych kolegów w wieku produkcyjnym – Baby Boomers, pokolenia X, pokolenia Y i milenialsów – ma prawie dwukrotnie wyższą stopę bezrobocia w większości krajów OECD.

.Na całym świecie żyje ponad 2 miliardy ludzi z pokolenia Z, czyli takich, którzy urodziły się między 1997 a 2009 rokiem. Stanowią oni około 30 proc. całej światowej populacji i do 2025 roku będą stanowić około 27 proc. siły roboczej. Jak wskazuje Avery Koop z portalu Visual Capitalist, to właśnie pokolenie Z zostało najbardziej dotknięte bezrobociem po globalnej pandemii. Różnicę uwidaczniają dane OECD.

Najnowsze dane z 2020 roku pokazują, że w porównaniu do swoich starszych kolegów w wieku produkcyjnym – Baby Boomers, pokolenia X, pokolenia Y i milenialsów, pokolenie Z ma prawie dwukrotnie wyższą stopę bezrobocia w prawie każdym kraju OECD. Są jednak państwa, w których ta różnica jest jeszcze większa. Pokolenie Z jest również grupą wiekową, która jest nadreprezentowana w branżach usługowych, takich jak restauracje i podróże. Są to branże, które zostały bardzo mocno dotknięte przez pandemię. W Stanach Zjednoczonych około 25 proc. młodych ludzi pracuje w sektorze hotelarskim i rekreacyjnym. Tylko w okresie od lutego do maja 2020 r. zatrudnienie w tych sektorach spadło o 41 proc.

Kraje, takie jak Hiszpania, borykają się z jednymi z największych utrudnień wśród krajów OECD. Państwo to ma już wysoką stopę bezrobocia dla osób w wieku 25-74 lat, wynoszącą 14 proc. Natomiast stopa bezrobocia wśród pokolenia Z jest ponad dwukrotnie wyższa i wynosi ponad 38 proc – wskazuje Avery Koop.

Na drugim miejscu, po Hiszpanii znalazły się Włochy, w których bezrobocie w pokoleniu Z wynosi 29,1 proc. Następne są Kolumbia (27,5 proc.), Chile (24,8 proc.), Szwecja (23,8 proc.), Portugalia (22,9 proc.) i Luksemburg (22,4 proc.). Bezrobocie wśród polskiego pokolenia Z wyniosło 10,9 proc., w stosunku do 2,6 proc. stopy bezrobocia wśród milenialsów oraz pokolenia X i Baby Boomers.

Pokolenie Z charakteryzowało się od lat mniejszym zatrudnieniem niż starsi, jednak w 2020 roku udział pracy osób w wieku 15-24 lat znacząco spadł. W odniesieniu do ich przyszłych perspektyw zatrudnienia, niektórzy ekonomiści przewidują coś, co nazywają “blizną”. Ze względu na dłuższe okresy bezrobocia, pokolenie Z ominą formacyjne lata zdobywania doświadczenia i szkolenia. Może to mieć wpływ na ich późniejsze życie, ponieważ ucierpi ich zdolność do wspinania się po szczeblach kariery [LINK].

Wolniejszy start może również wpłynąć na zarobki. Jedno z badań wykazało, że długie okresy bezrobocia wśród młodzieży mogą zmniejszyć dochód w całym życiu o 2 proc. Postuluje się również, że w obecnej sytuacji ekonomicznej, pokolenie Z może zaakceptować gorzej płatną pracę, co ustawi je na ścieżce porównywalnie niższych zarobków przez całe życie.

Jedną z pozytywnych wiadomości dla pokolenia Z jest to, że są oni bardziej niechętni podejmowaniu ryzyka i świadomi finansowo. niż inne pokolenia. Cecha ta była widoczna również przez pandemią. Wielu z nich było dziećmi podczas recesji w 2008 roku i w związku z tym stali się bardzo ostrożni. Są również pierwszym pokoleniem cyfrowym, które dorasta nie znając życia przed erą Internetu. Dodatkowo, zostali nazwani pierwszym pokoleniem globalnym. Może to oznaczać, że są pionierami w karierze niezależnej od lokalizacji, tworzą innowacyjne źródła przychodów i znajdują nowe sposoby definiowania pracy.

Oprac. MAC

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 listopada 2022