Pandemia radykalnie wydłużyła czas przed smartfonem

Pandemia radykalnie wydłużyła czas przed smartfonem

Chłopcy w wieku 11-14 lat spędzają przed smartfonami 26 godziny i 22 minuty tygodniowo, starsi (15-17 lat) spędzają przed komórkami 36 godziny i 17 minut. Takie są wnioski analizy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Sanitarnego Francji (ANSES).

Jeszcze gorsze wyniki przynoszą kolejne badania tej samej instytucji: dla 77% młodych ludzi w wieku 11-14 lat i 86% w wieku 15-17 czas przed smartfonem to ponad dwie godziny dziennie.

W czasie pandemii radykalnie zwiększył się czas przed smartfonem, jednocześnie w tym samym czasie radykalnie spadł czas aktywności fizycznej: 45% młodych ludzi 11-14 lat i 64% w wieku 15-17 poświęca na ćwiczenia fizyczne mniej niż 30 minut dziennie. I według specjalistów zajmujących się tematem proces ten postępuje: mniej aktywności fizycznej, więcej czasu przed smartfonem.

Régis Juanico i Marie Tamarelle-Verhaeghe przygotowali raport parlamentarny na ten temat. Mowa jest w nim o otyłości, problemach psychicznych, zaburzeniu relacji społecznych, ale także o poważnych problemach rozwojowych wskutek narażenia na długotrwały stres. Specjaliści wskazują też na drastyczne zaburzenie rozwoju kompetencji poznawczych jako efekt “przesiadywania nad smartfonem”.

Zasadą jest, że im młodsze dziecko, tym większe spustoszenie w jego rozwoju, jego kompetencjach poznawczych, jego szansach na tworzenie prawidłowych relacji społecznych, czyni korzystanie ze smartfonów, tabletów, laptopów. Im dłuższy czas przed smartfonem – tym gorzej.

Co można z tym zrobić? Jednym z wniosków jest przeznaczenie coraz większej części budżetu przeznaczanego na edukację na działania na rzecz zmiany tego stanu rzeczy: zwiększenia aktywności fizycznej, kontaktów “w realu”, kosztem czasu spędzanego przez młodzież przed smartfonami i laptopami.

Według innego raportu, Vincenta Peillona, datowanego jeszcze na 2012 rok, koszty minimalne takich działań powinny zawierać się w kwocie minimum 150 euro na dziecko. W kolejnej analizie, już w czasie pandemii roku 2021, koszt efektywnych działań oszacowany jest na to minimum 80 miliardów euro.

O nadużywaniu smartfonów pisaliśmy na łamach kwartalnika “Nowe Media”, także na łamach miesięcznika i portalu opinii “Wszystko co Najważniejsze”. Do odnalezienia są na tych łamach [LINK] poradniki jak poradzić sobie z uzależnieniem od mediów społecznościowych, czy szerzej: od smartfonów.

Poniżej: kilka rekomendacji:

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 28 stycznia 2022