„Karol Wojtyła wobec wyzwań PRL” – program konferencji naukowej

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zorganizuje w czwartek 18 maja ogólnopolską konferencję naukową pod hasłem przewodnim Karol Wojtyła wobec wyzwań PRL. Wydarzenie realizowane jest z okazji 45. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zorganizuje w czwartek 18 maja ogólnopolską konferencję naukową pod hasłem przewodnim Karol Wojtyła wobec wyzwań PRL. Wydarzenie realizowane jest z okazji 45. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Konferencja naukowa „Karol Wojtyła wobec wyzwań PRL”

.Dnia 18 maja w godzinach 10:00-17:00 odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa, której temat przewodni brzmi: „Karol Wojtyła wobec wyzwań PRL”. Konferencję organizuje Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie muzeum (ul. Prymasa A. Hlonda 1, pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej).

Konferencja odbędzie się z okazji 45. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Na konferencję zapisać się można za pomocą formularza online dostępnego pod linkiem:

https://mt514.pl/karol-wojtyla-wobec-wyzwan-w-prl/

Progam konferencji

.Konferencja składać się będzie z czterech paneli dyskusyjnych. Otworzy ją prof. Piotr Gliński, wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego, wraz z kard. Kazimierzem Nyczem, Metropolitą Warszawskim oraz Piotrem Dmitrowiczem, dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Pierwszy panel poświęcony będzie działalności Kościoła w rzeczywistości PRL. Wystąpią podczas niego prof. Bogdan Szlachta, prof. Antoni Dudek oraz red. Tomasz Krzyżak.

Panel drugi nosi tytuł „Karola Wojtyły zmagania z komunistyczną dyktaturą”. Prelegentami będą: dr hab. Łucja Marek, prof. Jan Żaryn oraz ks. prof. Dominik Zamiatała.

Trzeci panel o haśle przewodnim „Abp Karol Wojtyła promotor podmiotowości społeczeństwa” składał się będzie z wystąpień Grzegorza Polaka – zastępcy dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – oraz prof. Michała Białkowskiego.

Ostatni z paneli stanowić będzie dyskusję wokół książki Andrzeja Grajewskiego „Żarliwy antykomunista. Pontyfikat Jana Pawła II w dokumentach KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1978-1997)”. Wystąpią: dr Andrzej Grajewski, autor publikacji, prof. Paweł Skibiński oraz prof. Rafał Łatka.

Prowadzącymi paneli dyskusyjnych będą: red. Adam Hlebowicz (Panel 1), red. Grzegorz Górny (Panel 2), prof. Dominika Żukowska-Gardzińska (Panel 3) oraz red. Krzysztof Ziemiec (Panel 4).

Fot. Program konferencji naukowej „Karol Wojtyła wobec wyzwań PRL” / Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Jak pamiętać o św. Janie Pawle II?

.„Pamiętać o św. Janie Pawle II nie znaczy, by pilnować tylko kolejnych rocznic, lecz przede wszystkim, by stać się realizatorem tego, czym on żył i czemu poświęcił swoje życie” – pisze ks. Andrzej DOBRZYŃSKI, teolog, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

Jak podkreśla, „Jan Paweł II uczestniczył w pamięci Kościoła, ucząc, jak iść za Chrystusem i Maryją. Jego życiowe motto Totus Tuus oznaczało, by nic nie stracić z prawdy o Chrystusie, Bogu Człowieku, by żyć nią w pełni ludzkich możliwości, by przekazywać ją w całości, nie zagłuszając czy nie pomijając niczego, zwłaszcza kwestii trudnych i dziś kontrowersyjnych. Oznaczało to także dawanie świadectwa słowem i życiem prawdzie o człowieku”.

„Wydaje mi się, że oryginalny wkład Jana Pawła II we współczesne chrześcijaństwo polegał na tej wierności prawdzie o Chrystusie i na odwadze w jej głoszeniu. W wielu przypadkach wskazywał, że błędy w dziedzinie antropologicznej, w określaniu, kim jest człowiek, jak również, czym są Kościół i jego misja w świecie, wynikały z błędów natury chrystologicznej. Na tej konsekwencji natury metafizycznej, logicznej i moralnej pomiędzy Chrystusem, człowiekiem i Kościołem opiera się istotny wkład Jana Pawła II w doktrynę katolicką. Przede wszystkim w przypomnieniu, że bez podtrzymywania tego związku, bez budowania na tym fundamencie chrystologiczno-antropologiczno-eklezjologicznym trudno będzie utrzymać spójność nauczania katolickiego. Mariologia papieża Polaka ma istotne znaczenie teologiczne właśnie przez to, że ukazuje realizm wiary w Chrystusa i jej konsekwencje dla antropologii i eklezjologii” – pisze ks. Andrzej DOBRZYŃSKI.

MuzeumMt5,14/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 maja 2023
Fot. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego