Legitymacje prasowe w krajach na świecie

Legitymacje prasowe w krajach na świecie

Legitymacje prasowe w wielu krajach pozwala uzyskać ulgi podatkowe. Jej posiadanie bywa także warunkiem wstępu na konferencje prasowe.

Legitymacje prasowe w USA – poświadczenie policyjne

.Legitymacje prasowe W Stanach Zjednoczonych nie są wydawane przez żaden organ centralny (np. Departament Informacji). Akredytacja medialna jest zazwyczaj przeprowadzana przez odpowiednie biuro prasowe agencji lub organizacji przyjmującej.

Poświadczenia dla ważnych wydarzeń i konferencji prasowych są wydawane przez organy ścigania i w miejscach takich jak Nowy Jork są trudne do uzyskania. Każde miasto ma swoje własne zasady.

Państwowe stowarzyszenia prasowe często współpracują z policją stanową, aby dostarczać referencje. Ten rodzaj poświadczeń nie daje „pozwolenia” na relacjonowanie wiadomości, bowiem pozwolenie nie jest potrzebne. Poświadczenie przydaje się w przypadku obecności dziennikarza podczas wydarzenia kryzysowego, pozwalając szybko wykluczyć dziennikarza z listy osób podejrzanych. 

By dostać się na za kulisy wielkiego koncertu lub salę odpraw w Białym Domu, potrzebne będzie przejście rozbudowanego procesu aplikacyjnego, a w niektórych przypadkach, sprawdzenie przeszłości. W tym wypadku karta wystawiona przez lokalnego szeryfa nabiera dużego znaczenia.

W Stanach Zjednoczonych bardzo popularne jest korzystanie z legitymacji niezależnych stowarzyszeń prasowych, jak USPA (Amerykańska Agencja Prasowa) która obecnie zaspokaja potrzeby niezależnych i internetowych dziennikarzy.

W niektórych miastach istnieją kluby prasowe, wydające przepustkę prasową. Niejednokrotnie, do jej otrzymania wystarczy wydruk ze swojego bloga i posiadanie książeczki czekowej.

Francja – carte de presse

.Francuska legitymacja prasowa, carte de presse, jest wydawana od 1935 r. przez Komisję ds. legitymacji zawodowych dziennikarzy (CCIJP). Zarządza nią komisja wybierana w tajnym głosowaniu przez posiadaczy legitymacji prasowej, których we Francji jest ponad 35 tysięcy.

By dostać carte de presse, należy pracować minimum trzy miesiące w danej redakcji a przynajmniej połowa dochodów osoby ubiegającej się o dokument musi pochodzić z pracy dziennikarskiej. Te same warunki obowiązują dziennikarzy zagranicznych mieszkających we Francji, którzy posiadają ważną kartę pobytu i współpracują z francuskim organem prasowym.

Żadna firma prasowa nie może zatrudniać na dłużej niż 3 miesiące dziennikarzy zawodowych i asymilowanych, którzy nie posiadają legitymacji zawodowej za rok bieżący lub dla których nie wystąpiono o taką legitymację, czytamy w art. 6. Syndicat National des Journalistes.

Niezależnie od tego, czy chodzi o złożenie pierwszego wniosku o wydanie karty prasowej, czy o przedłużenie tego ostatniego, wnioskodawca musi uiścić opłatę w wysokości około 50 euro.

Francuska legitymacja prasowa umożliwia we Francji wejście na stadiony podczas imprez sportowych oraz konferencje prasowe i specjalne pomieszczenia przeznaczone dla dziennikarzy. Dokument chroni dziennikarzy podczas imprez masowych.

Przepustka prasowa umożliwia również dziennikarzom posiadanie symboli wizualnych, co pomaga informować o swoim statusie na demonstracjach ulicznych lub
podczas przygotowania reportaży we wrogich środowiskach (obszary działań wojennych, zamieszki itp. )

W niektórych firmach carte de presse zapewnia lepsze wynagrodzenie. Premia za staż pracy obowiązuje od momentu wydania legitymacji prasowej. Legitymacja prasowa ułatwia uznanie praw związanych ze statusem dziennikarza (układ zbiorowy pracy, płaca minimalna, zabezpieczenie społeczne, płatny urlop, odprawy, szkolenie zawodowe).

Bezrobotni dziennikarze posiadający legitymację prasową mogą ją zatrzymać przez 2 lata (trzy lata w warunkach warunkowych), co chroni ich prawa i ułatwia ich przejście na emeryturę.

Przepustka prasowa wystarczy, aby wejść za darmo do muzeów. Dziennikarze, którzy chcą iść do kina za darmo, muszą dodatkowo mieć zieloną kartę. Wydaje je Fédération Nationale de la Presse Française (FNPF). Istnieje również czerwona dla teatru i niebieska dla muzyki. By wejść na ważne wydarzenia sportowe należy posiadać dokumenty wydawany przez Union des Journalistes des Sport en France (UJSF).

Te specjalne legitymacje FNPF można otrzymać, przesyłając dokumentację do stowarzyszenia, a także tradycyjną legitymację prasową. Jeśli chodzi o legitymację prasową, otrzymuje się ją poprzez jej posiadanie. Posiadacze kolorowych kart nie zawsze mają status dziennikarzy. Posiadają ją choćby krytycy. Zielone, niebieskie i czerwone kartki dają takie same prawo do ulgi podatkowej jak dziennikarze.

Posiadaczowi carte de presse przysługuje odliczenie od podatku w wysokości 7650 EUR, które uwzględnia koszty w trakcie roku podatkowego w części lub bezzwrotne. Kwota ta obejmuje koszty rozmów telefonicznych, wyżywienia (częściowego) i podróży służbowych.

Warto pamiętać, że carte de presse należy odnawiać co 12 miesięcy. Zbiorowe wnioski o odnowienie na kolejny rok są wysyłane w październiku każdego roku bezpośrednio do wydawnictw i agencji prasowych. Niezależni dziennikarze, korespondenci i freelancerzy otrzymują formularze bezpośrednio na swój osobisty adres.

Wielka Brytania i Włochy

.W krajach takich jak Wielka Brytania czy Włochy, legitymacje prasowe są wydawane tylko przez niektóre stowarzyszenia, inaczej odpowiada za to stowarzyszenia dziennikarzy. Tylko dziennikarze, którzy są członkami organizacji, mogą otrzymać przepustkę prasową. Legitymacje te mają jednolity wzór i są uznawane przez policję i grupy zadaniowe. Jednak zagraniczni przedstawiciele prasy posiadający legitymacje prasowe innych krajowych stowarzyszeń również dają sobie radę, nawet we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii. Również w tych krajach wolność wypowiedzi dziennikarskiej jest sprawą oczywistą i dlatego niemiecki fotoreporter z niemiecką legitymacją prasową może wykonywać swoją pracę we Włoszech lub w Wielkiej Brytanii tak samo łatwo jak angielski dziennikarz w Anglii.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 lipca 2022