Lista zagrożonych zabytków UNESCO powiększona o zabytki w Kijowie i Lwowie

Lista UNESCO

Lista zagrożonych zabytków UNESCO została powiększona o zabytki w Kijowie i Lwowie, którym grozi zniszczenie w wyniku wojny. Na listę został dodany prawosławny sobór św. Zofii (Mądrości Bożej) i budynki klasztorne w Kijowie oraz centrum historyczne Lwowa, co uprawnia Ukrainę do otrzymania dodatkowych środków finansowych i technicznych na ratowanie tych zabytków – głosi piątkowy komunikat organizacji.

Lista zagrożonych zabytków UNESCO powiększona o zagrożone ukraińskie zabytki

.Zabytki Kijowa i Lwowa narażone są na zniszczenie z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. „Ze względu na ataki bezpośrednie, ale też na fale uderzeniowe wywołane bombardowaniami obydwu miast” budynki te zasługują „na dodatkową pomoc finansową i techniczną, aby można było na miejscu wdrożyć nowe środki (ich) ochrony” – napisano w oświadczeniu UNESCO.

Zniszczenie zabytkowego soboru Przemienienia Pańskiego w Odessie

.AFP przypomina, że w styczniu organizacja ta wpisała na listę obiektów światowego dziedzictwa zagrożonych przez wojnę historyczne centrum Odessy. W lipcu w wyniku ostrzału rakietowego tego miasta zniszczony został zabytkowy sobór Przemienienia Pańskiego, a także wiele budynków w historycznej części Odessy.

Ataki rakietowe w historyczną zabudowę Odessy i Lwowa

.Już wcześniej ataki rakietowe Rosji były wymierzone w historyczne gmachy Odessy i Lwowa objęte Konwencją w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. UNESCO uznaje, że celowe niszczenie dóbr kultury może być uznane za zbrodnię wojenną, a ataki sił rosyjskich stoją w sprzeczności z zapewnieniami Kremla o „środkach ostrożności podjętych w celu oszczędzenia miejsc światowego dziedzictwa na Ukrainie i ich najbliższego otoczenia”. 

Zagrożone ukraińskie dziedzictwo narodowe

.Na temat zagrożonych zniszczeniem przez rosyjskiego agresora ukraińskich zabytków, które zostały wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Michał KLEIBER w tekście „Alert UNESCO dla Ukrainy„.

„Wśród zagrożonych miejsc olbrzymiej, globalnej wagi są z pewnością miejsca znajdujące się na niezwykle prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na terenie Ukrainy istnieje siedem miejsc z tej listy, a cztery z nich znajdują się w dużych miastach – Kijowie, Lwowie, Czerniowcach i Sewastopolu – co w aktualnych realiach agresji naraża je bezpośrednio na zniszczenie. Nie jest oczywiście żadną pociechą, że zniszczenie dwu z siedmiu miejsc już obecnych na liście UNESCO nie wydaje się możliwe z czysto praktycznych powodów. Nie ulegną zapewne dewastacji obiekt znajdujący się dzisiaj na będącym pod całkowitą kontrolą Rosji Krymie (Chersonez Taurydzki będący pozostałością greckiej kolonii sięgającej czasów V w. p.n.e.) bądź pierwotne lasy bukowe w ukraińskich Karpatach przy granicy z Polską, Słowacją i Rumunią”.

.„Pozostałym miejscom z listy UNESCO grozi poważne niebezpieczeństwo. Wśród nich jest niewątpliwie Stare Miasto we Lwowie ze swymi licznymi, niezwykle cennymi zabytkami. Historycznie to ważny ośrodek regionu Galicji, a dziś zachodniej Ukrainy, miasto wielu kultur, narodów i religii, którego odwiedziny są wręcz niezbędne do zrozumienia współczesnej Ukrainy. Lwów został założony ok. 1250 roku. Dogodne położenie geograficzne sprzyjało rozwojowi miasta stającego się głównym ośrodkiem administracyjnym, religijnym i handlowym regionu Galicji. W ścisłym centrum miasta znajduje się kryjąca wiele ciekawych budowli starówka ze średniowieczną siatką ulic otoczoną renesansowymi i barokowymi zabudowaniami. Na pobliskim wzgórzu wznoszą się ruiny Wysokiego Zamku. Wraz z podzamczem ta część miasta stanowi najstarszą jego część, sięgającą V wieku. O wielokulturowości miasta świadczą liczne kościoły różnych wyznań. Najważniejszym z nich jest położona w centrum, pochodząca z czasów gotyku, łacińska bazylika archikatedralna pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Z XIV wieku pochodzą katedra ormiańska oraz położony w południowo-zachodniej części, zbudowany na planie krzyża greckiego prawosławny sobór św. Jura ze słynną ikoną Matki Boskiej Trembowelskiej” – pisze prof. Michał KLEIBER.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 września 2023