Najlepsze uczelnie Europy Środkowej - Lista szanghajska 2022

Najlepsze uniwersytety Europy Środkowej

Najlepsze uczelnie Europy Środkowej to Uniwersytet Warszawski, AGH i SGGW. Wysoko uplasował się również Uniwersytet Karola w Pradze.

Najlepsze uczelnie Europy Środkowej – Lista szanghajska 2022 to zestawienie najlepszych uczelni z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii, które były brane pod uwagę przez ranking szanghajski przy tworzeniu 54 list najlepszych uczelni świata w poszczególnych dziedzinach nauki. Najwyższą pozycję wśród uczelni z całego świata zajął Uniwersytet Warszawski, który w kategorii „fizyka” uplasował się na miejscach od 51 do 75. Stołeczna uczelnia (w rankingu 101-150) oraz Uniwersytet Karola w Pradze (w rankingu 101-150) wyróżniły się także wśród wydziałów matematycznych. Najwięcej, bo aż pięć, polskich uczelni znalazło się na liście 500 najlepszych uniwersytetów w dziedzinie fizyki, a także cztery w dziedzinie matematyki.

O ile na większości list tematycznych nie znajdziemy uczelni łotewskich, litewskich, estońskich czy słowackich, o tyle mają sporą reprezentację w rankingu medycyny, weterynarii i biologii. Uwagę zwraca także duża liczba uczelni czeskich, które jako jedyne pojawiły się w kategorii „nanotechnologia”.

Na uwagę zasługuje również wynik Uniwersytetu Karola w Pradze (miejsce 101-150) w dziedzinie metalurgii i ekonomii, Uniwersytetu w Tartu (miejsce 101-150) w dziedzinie biologii i medycyny oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (miejsce 101-150) w dziedzinie weterynarii.

Wśród innych elementów międzynarodowych rankingów utrudniających odnoszenie sukcesów naszym uczelniom jest np. przypisanie wielkiego znaczenia liczbie zatrudnionych w danej uczelni laureatów najważniejszych światowych nagród naukowych, w tym Nagrody Nobla, co ze względu na relatywnie niski poziom finansowania naszych uczelni jest oczywiście u nas trudne do osiągnięcia. Jeszcze innymi przyczynami są trudności w uwzględnieniu specyfiki nauk humanistycznych, szczególnie jeśli chodzi o uwzględnianie nieangielskojęzycznych publikacji w tym zakresie, a także brak w rankingach przekonującej oceny jakości procesu kształcenia – pisze prof. Michał KLEIBER na łamach „Wszystko co Najważniejsze”.

Najlepsze uniwersytety Europy Środkowej według rankingu szanghajskiego 2022

MATEMATYKA

Uniwersytet Warszawski 101-150
Uniwersytet Karola w Pradze 101-150 (Republika Czeska)
Uniwersytet Jagielloński 151-200
Politechnika Wrocławska 201-300
Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze 201-300 (Republika Czeska)
Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny w Budapeszcie 201-300 (Węgry)
Uniwersytet Eotvos Lorand 201-300 (Węgry)
Akademia Górniczo-Hutnicza 301-400
Uniwersytet Wrocławski 301-400

FIZYKA

Uniwersytet Warszawski 51-75
Uniwersytet Karola w Pradze 101-150 (Republika Czeska)
Uniwersytet Eotvos Lorand 101-150 (Węgry)
Akademia Górniczo-Hutnicza 201-300
Politechnika Warszawska 201-300
Uniwersytet Jagielloński 301-400
Uniwersytet Zielonogórski 301-400
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie 301-400 (Słowacja)
Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze 301-400 (Republika Czeska)
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu 301-400 (Republika Czeska)
Uniwersytet w Szeged 301-400 (Węgry)
Uniwersytet w Debreczynie 401-500 (Węgry)
Uniwersytet Wileński 401-500 (Litwa)
Uniwersytet Techniczny w Rydze 401-500 (Łotwa)

CHEMIA

Uniwersytet Karola w Pradze 301-400 (Republika Czeska)
Uniwersytet Jagielloński 401-500
Uniwersytet Warszawski 401-500
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu 401-500 (Republika Czeska)

INFORMATYKA

Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze 301-400 (Czechy)

METALURGIA

Uniwersytet Karola w Pradze 101-150 (Czechy)
Akademia Górniczo Hutnicza 151-200

INFORMATYKA

Politechnika w Brnie 301-400 (Republika Czeska)
Politechnika Gdańska 401-500
Politechnika Warszawska 401-500

INŻYNIERIA MECHANICZNA

Uniwersytet Technologii i Ekonomii w Budapeszcie 201-300
Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze 301-400
Akademia Górniczo Hutnicza 301-400
Politechnika Poznańska 301-400
Politechnika Wrocławska 301-400

ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA

Politechnika w Brnie 301-400
Politechnika Gdańska 401-500
Politechnika Warszawska 401-500

INŻYNIERIA LĄDOWA

Politechnika Gdańska 201-300

INŻYNIERIA CHEMICZNA

Uniwersytet Chemii i Technologii w Pradze 401-500
Politechnika w Kownie 401-500
Uniwersytet Jagielloński 401-500

NANOTECHNOLOGIA

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu 201-300
Uniwersytet Chemii i Technologii w Pradze 201-300
Politechnika w Brnie 301-400

ENERGETYKA

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 301-400
Politechnika Łódzka 301-400

BIOLOGIA

Uniwersytet w Tartu 101-150
Politechnika Tallińska 201-300
Uniwersytet Karola w Pradze 301-400
Uniwersytet Eotvos Lorand 301-400 (Węgry)
Instytut Ekologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Tartu 301-400
Uniwersytet Łotewski 401-500
Uniwersytet Wileński 401-500
Uniwersytet Semmelweis 401-500 (Węgry)
Uniwersytet Jagielloński 401-500
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 401-500

WETERYNARIA

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 101-150
Uniwersytet Jagielloński 151-200
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 151-200
Estoński Uniwersytet Przyrodniczy 151-200
Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Budapeszcie 151-200
Uniwersytet Południowoczeski 151-200
Uniwersytet Karola w Pradze 201-300
Uniwersytet Masaryka 201-300
Węgierski Uniwersytet Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych 201-300
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 201-300

MEDYCYNA

Uniwersytet w Tartu 101-150
Uniwersytet Karola w Pradze 151-200
Uniwersytet Semmelweisa 201-300
Uniwersytet Jagielloński 201-300
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 201-300
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 201-300
Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu 401-500
Uniwersytet Wileński 401-500
Uniwersytet w Pecs 401-500
Uniwersytet w Szeged 401-500
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie 401-500
Gdański Uniwersytet Medyczny 401-500
Warszawski Uniwersytet Medyczny 401-500
Pomorski Uniwersytet Medyczny 401-500

STOMATOLOGIA

Uniwersytet Semmelweisa 201-300
Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu 201-300
Uniwersytet Jagielloński 201-300

EKONOMIA

Uniwersytet Karola w Pradze 101-150
Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie 401-500
Politechnika Wileńska 401-500
Uniwersytet Warszawski 401-500

POLITOLOGIA

Uniwersytet Karola w Pradze 301-400
Uniwersytet Masaryka 301-400
Uniwersytet w Tartu 301-400
Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie 301-400
Uniwersytet Eotvos Lorand 301-400
Uniwersytet Warszawski 301-400

PSYCHOLOGIA

Uniwersytet w Tartu 201-300
Uniwersytet Eotvos Lorand 201-300
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 201-300
Uniwersytet Jagielloński 301-400
Uniwersytet Warszawski 301-400
Uniwersytet Karola w Pradze 401-500

Oprac. Mikołaj Czyż
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 22 lipca 2022