Polacy ufają naukowcom

Polacy ufają naukowcom

Wyniki badania State of Science Index 2022 wskazały, że Polacy ufają naukowcom, którzy – jak twierdzą badani – są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o nauce. Podobnym zaufaniem cieszą się inżynierowie i dokumentaliści. Jak wynika z badania wobec informacji naukowych sceptycznych jest 23% Polaków.

.Według badań State of Science Index 2022 w Polsce zaufanie do nauki i naukowców pozostaje na wysokim poziomie. To odpowiednio 88% i 83%. Z kolei sceptycyzm wobec informacji naukowych zadeklarowało 23% badanych. Jest to stosunkowo niski wynik biorąc pod uwagę wyniki z innych państw: Wielkiej Brytanii – 25%, Niemiec – 27%, Australii 32%, Stanów Zjednoczonych 34%.

Wśród informacji przekazywanych przez poszczególne grupy zawodowe, na pierwszym miejscu Polacy ufają naukowcom, inżynierom i dokumentalistom – 80% – oraz lekarzom – 72%. Najmniejszym zaufaniem Polaków cieszą się informacje przekazywane przez celebrytów – 87% sceptyków wśród badanych. Nie ufamy także informacjom od polityków – 85-procentowy brak zaufania – i z mediów społecznościowych – 77%.

W badaniu State of Science Index 2033 poruszono także wątek wpływu dezinformacji na wiarygodność nauki w społeczeństwie. Z danych wynika, że newsy naukowe są dla Polaków tematem, który w obiegu informacji budzi największe zaufanie (92%). Najmniej natomiast ufamy newsom dotyczącym spraw politycznych (53%) czy wiadomościom ekonomicznym (75%).

Jednak niezależnie od tematu trzy czwarte badanych podziela opinię, że w mediach społecznościowych rozprzestrzeniane są nieprawdziwe lub niedokładne informacje. Zdaniem badanych celowo wpływają one na opinie odbiorców.

Nieufność wobec mediów podważa wiarygodność nauki

.Zdaniem trzech czwartych respondentów (76%) nieufność wobec informacji ze świata nauki, które są nam przekazywane przez media, pociągnie za sobą negatywne konsekwencje – od większych podziałów w społeczeństwie, większej liczby kryzysów zdrowia publicznego, po zwiększenie dotkliwości skutków zmian klimatu.

Jak twierdzą badacze uznanie dla nauki wśród Polaków spada. Tylko 44% ankietowanych twierdzi, że nauka jest bardzo ważna w codziennym życiu. Jest to o 10 punktów procentowych mniej niż w czasie intensywnej walki z koronawirusem. Z kolei aż jedna trzecia badanych twierdzi, że gdyby nauka nie istniała, codzienne życie nie różniłoby się specjalnie od tego, jak wygląda obecnie. W szczycie pandemii odsetek osób, które tak twierdziły, był znacznie mniejszy – wynosił 25%.

Oprac. Karolina Rzeźnik
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 11 maja 2022