Na Ziemi żyje już 8 miliardów ludzi

8 miliardów ludzi

ONZ ogłosiło 15 listopada Dniem Ośmiu Miliardów. Według szacunków World Population Prospects 2022, opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to właśnie tego dnia populacja Ziemi przekroczy 8 miliardów ludzi. 

.Jak wynika z najnowszego raportu ONZ, World Population Prospects 2022, 15. listopada populacja Ziemi wyniesie 8 miliardów ludzi. Organizacja Narodów Zjednoczonych przygotowała prognozę w oparciu o badania demograficzne z całego świata. Twórcy raportu zwracają uwagę na fakt, że ludzie na całym świecie żyją dłużej, w wielu krajach rodzi się więcej dzieci, a znacznie mniej umiera. Wszystko to za sprawą lepszej opieki zdrowotnej, czystszej wodzie i poprawie warunków sanitarnych, które to czynniki zmniejszyły występowanie chorób. Nawozy i nawadnianie zwiększyły plony i poprawiły dostęp do żywności.

World Population Prospects 2022 to dwudziesta siódma edycja oficjalnych szacunków i prognoz ludnościowych ONZ. Przedstawia ona, jak wyglądała populacja Ziemi od 1950 r. do chwili obecnej dla 237 krajów lub obszarów. Poparta jest analizami historycznych trendów demograficznych. Najnowsza ocena uwzględnia wyniki 1 758 krajowych spisów ludności przeprowadzonych w latach 1950-2022, a także informacje z systemów rejestracji życia i z 2 890 krajowych reprezentatywnych badań próbnych. 

Według szacunków ONZ, w ostatnich dekadach w wielu krajach wyraźnie spadła dzietność. Obecnie dwie trzecie światowej populacji żyje w kraju lub obszarze, w którym przypada 2,1 urodzeń na kobietę, czyli mniej więcej tyle, ile wymagane jest do zerowego wzrostu w długim okresie dla populacji o niskiej śmiertelności. Przewiduje się, że w latach 2022-2050 populacje 61 krajów lub obszarów zmniejszą się o 1 procent lub więcej, ze względu na utrzymujące się niskie poziomy płodności, a w niektórych przypadkach podwyższone wskaźniki emigracji. 

Populacja Ziemi w przyszłości

.Według opublikowanego raportu, globalna populacja ludzi rośnie w najwolniejszym tempie od 1950 roku, w 2020 roku spadła poniżej 1 procenta. Najnowsze prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazują, że liczba ludności na świecie może wzrosnąć do około 8,5 mld w 2030 roku i 9,7 mld w 2050 roku. Przewiduje się, że w latach 2080 osiągnie szczyt w wysokości około 10,4 mld ludzi i utrzyma się na tym poziomie do 2100 roku. 

Ponad połowa prognozowanego wzrostu populacji Ziemi do 2050 roku będzie skoncentrowana w ośmiu krajach: Demokratycznej Republice Konga, Egipcie, Etiopii, Indiach, Nigerii, Pakistanie, Filipinach i Zjednoczonej Republice Tanzanii. Kraje Afryki Subsaharyjskiej mają przyczynić się do ponad połowy przewidywanego wzrostu populacji do 2050 roku.

Związek między wzrostem populacji a zrównoważonym rozwojem jest złożony i wielowymiarowy. Szybki wzrost populacji utrudnia likwidację ubóstwa, walkę z głodem i niedożywieniem oraz zwiększenie zasięgu systemów opieki zdrowotnej i edukacji. I odwrotnie, osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza tych związanych ze zdrowiem, edukacją i równością płci, przyczyni się do zmniejszenia poziomu płodności i spowolnienia globalnego wzrostu populacji – mówi Liu Zhenmin, podsekretarz generalny ONZ ds. gospodarczych i społecznych. 

W większości krajów Afryki Subsaharyjskiej, a także w części Azji oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów, udział ludności w wieku produkcyjnym, między 25 a 64 rokiem życia, wzrasta przez ostatnie zmniejszenie się liczby urodzeń. To przesunięcie w rozkładzie wieku stwarza określoną w czasie możliwość przyspieszenia wzrostu gospodarczego na mieszkańca, znaną jako „dywidenda demograficzna”.

Przewiduje się, że udział globalnej populacji osób w wieku 65 lat i więcej wzrośnie z 10 procent w 2022 roku do 16 procent w 2050 roku. Oczekuje się, że w tym momencie liczba osób w wieku 65 lat lub starszych na całym świecie będzie ponad dwukrotnie większa niż liczba dzieci w wieku poniżej 5 lat i mniej więcej taka sama, jak liczba dzieci w wieku poniżej 12 lat.

.Globalna oczekiwana długość życia w momencie urodzenia osiągnęła 72,8 lat w 2019 r., co oznacza poprawę o prawie 9 lat od 1990 r. Przewiduje się, że dalsze zmniejszenie umieralności spowoduje, że w 2050 r. średnia długość życia na świecie wyniesie około 77,2 lat. Jednak w 2021 r. średnia długość życia w krajach najsłabiej rozwiniętych pozostawała o 7 lat w tyle za średnią światową.

Oprac. Emil Gołoś

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 listopada 2022