Wzrost liczby ludności na świecie osiąga najniższy poziom od 1950 roku

Wzrost liczby ludności na świecie osiąga najniższy poziom od 1950 roku

Populacja Europy zmniejszyła się o 744 tys. w 2020 r. i o 1,4 mln w ubiegłym roku – to największy spadek na jakimkolwiek kontynencie od czasu rozpoczęcia rejestrów w 1950 r., związana ze wzrostem liczby zgonów, spadkiem liczby urodzeń i niższą migrację netto związaną z pandemią.

.Globalna populacja wzrosła o mniej niż 1 procent rocznie po raz pierwszy od następstw drugiej wojny światowej w 2020 i 2021 roku, przy czym całkowita populacja Europy faktycznie skurczyła się podczas pandemii COVID-19 – czytamy w raporcie World Population Prospects.

Przewiduje się, że populacje 61 krajów zmniejszą się o co najmniej 1 procent w latach 2022-2050, a związane z tym niskie wskaźniki dzietności związane będą również z lepszą opieką zdrowotną, co zniweluje częściowo negatywne skutki starzenia się społeczeństw. António Guterres, sekretarz generalny ONZ podkreślił korzyści płynące z lepszej opieku zdrowotnej i pochwalił “postępy w dziedzinie zdrowia, które wydłużyły długość życia i dramatycznie zmniejszyły śmiertelność matek i dzieci”. Jednak autorzy raportu przewidują, że rosnący odsetek osób starszych w wielu krajach uderzy we wzrost gospodarczy i finanse publiczne i już teraz stanowi coraz większe wyzwanie polityczne.

Pomimo spowolnienia wzrostu, światowa populacja ma jeszcze w tym roku osiągnąć liczbę 8 miliardów ludzi. W przyszłym roku Indie mają prześcignąć Chiny jako najludniejszy kraj świata.

Autorzy World Population Prospects oczekują, że liczba ludności na świecie osiągnie szczyt w latach 2080-tych na poziomie 10,4 mld, a następnie zacznie spadać.

Dwie trzecie obywateli świata żyje w kraju, w którym współczynnik dzietności wynosi mniej niż 2,1 urodzeń na kobietę, czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba, by populacja pozostała stabilna, jeśli współczynnik umieralności jest niski. W Azji populacja Japonii kurczy się od 2010 roku, Korei Południowej spadła w 2020 roku, a w Chinach prognozuje się, że w tym roku będzie podobnie. W połowie lat 2040 populacja Chin ma zmniejszyć się się o ok. 6 mln rocznie, a pod koniec lat 2050 o 12 mln rocznie.

Zmieniają się proporcję populacji także pomiędzy kontynentami. Już w 2020 r. Afryka wyprzedziła Azję, stając się kontynentem z największym wzrostem populacji. ONZ podaje, że ponad połowa prognozowanego wzrostu do 2050 roku będzie skoncentrowana w zaledwie ośmiu krajach. Nigeria w połowie stulecia będzie tak samo zaludniona jak Stany Zjednoczone.

.W 2030 r. ponad 1 mld osób na świecie będzie miało ponad 65 lat, a 210 mln osób będzie miało ponad 80 lat, czyli około dwa razy więcej niż w 2010 r. Starsi ludzie już teraz stanowią około jednej czwartej populacji w wielu krajach, w tym w Japonii, Włoszech i Niemczech.

Oprac. MKr
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 18 lipca 2022
Christian Hartmann / Reuters / Forum