Prawa wyborcze kobiet - Polska wzorcem dla innych krajów

Polska była jednym z pierwszych krajów, który nadał prawo głosu w wyborach powszechnych kobietom, w listopadzie 1918 r. To był absolutny ewenement na ówczesne czasy – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas Konferencji Polka XXI wieku. Prawa wyborcze kobiet zostały wprowadzone w Polsce jako w jednym z pierwszych państw na świecie.

.”Polska jest kobietą. Jak patrzę na nasze dzisiejsze liderki, menadżerki, kobiety przedsiębiorcze, które potrafią wziąć w trudnym czasie sprawy we własne ręce, to taka myśl jako pierwsza przychodzi mi do głowy (…). Kiedy myślę czasami o tym, jakim jednym słowem mógłbym określić charakterystykę kobiet dzisiejszych czasów, to przychodzi mi do głowy słowo: zaradność” – mówił premier w swoim wystąpieniu. Dodał, że inne słowa dobrze określające kobiety to: „inteligencja, mądrość, zdolność do nawiązywania relacji, wytrwałość, kreatywność, konsekwencja i pracowitość”. „Ta zaradność stoi u źródeł sukcesu wielu kobiet” – stwierdził.

Przypomniał, że w historii Polski kobiety również odgrywały bardzo ważną rolę. „Kiedy myślę o tym, jak przebiegała ewolucja praw kobiet, to czasami włos się na głowie jeży, że jeszcze 150-200 lat temu świat wyglądał kompletnie inaczej” – zastrzegł.

Polska – jeden z pierwszych krajów, który nadał prawa wyborcze kobietom

.Morawiecki przypomniał, że w 1909 r. Kazimiera Bujwidowa opublikowała w Krakowie broszurę o tym, czy kobiety powinny mieć prawa takie sama jak mężczyźni. „Sytuacja kobiet w Polsce wtedy (…) była absolutnie szczególna. Musiały jednocześnie walczyć i o prawo swojej ojczyzny, Polski, do życia i o prawa Polki, polskich kobiet. Te prawa, w sposób bezprecedensowy, one właśnie, ówczesne emancypantki, kobiety, wywalczyły. Polska była jednym z pierwszych krajów, który nadał prawo głosu w wyborach powszechnych kobietom. To stało się dekretem podpisanym przez marszałka Józefa Piłsudskiego w listopadzie 1918 r.” – zaznaczył premier. Dodał także, że osiem kobiet z różnych formacji politycznych znalazło się w pierwszym polskim demokratycznie wybranym parlamencie. „To był absolutny ewenement na ówczesne czasy. Więc ci wszyscy, którzy próbują nas uczyć demokracji, w sposób paternalistyczny traktować nasze doświadczenia dziejowe, mylą się bardzo głęboko” – ocenił premier.

Morawiecki mówił w czasie swojego wystąpienia m.in. o sytuacji zawodowej kobiet. „Mamy w Polsce najwyższy w Unii Europejskiej współczynnik kobiet na stanowiskach menadżerskich – 43,7 proc. To nie jest żaden efekt dyrektyw europejskich, ani parytetów, ani narzucanych rozwiązań przez jakikolwiek rząd. To zawdzięczacie szanowane panie właśnie sobie – swojej wytrwałości, swojej determinacji” – podkreślił.

Coraz większy udział kobiet na rynku pracy

.”Mamy także coraz większy udział kobiet na rynku pracy. Tutaj już przyłożyliśmy do tego rękę, ponieważ potroiliśmy liczbę miejsc dla dzieci w żłobkach” – powiedział. Zapewnił, że dzięki temu kobiety mogą być bardziej aktywne społecznie i zawodowo. Dodał, że liczba miejsc w żłobkach jest zwiększana cały czas. „Nasz rząd musi – ja przede wszystkim – uderzyć się w pierś, bo mamy na poziomie ministrów konstytucyjnych cztery panie, ale za to muszę powiedzieć, że zajmujących kluczowe stanowiska” – stwierdził Morawiecki.

„Myślę, że szanowne panie, nasze mamy, babcie, żony, siostry, córki doceniają to, że dzisiaj ok. od 8 do 10 tys. zł rocznie na każde dziecko jest przeznaczane w różnych programach: od rodzinnego kapitału opiekuńczego, przez 500 plus, przez wyprawkę, przez Mama 4 plus i różne inne programy, które są już dzisiaj prawem nabytym, dobrem, które na pewno zostanie z nami. Przynajmniej tak głęboko wierzę” – powiedział.

Programy refundacyjne i profilaktyczne dla kobiet

.Morawiecki ocenił również, że kilka lat temu matki, które wychowywały swoje dzieci „miały o wiele trudniejsze zadanie, bo państwo abdykowało z polityki społecznej”. Mówił, że jednym z obszarów wymagających dalszych działań jest zdrowie. „Wdrażamy najnowocześniejsze procedury dotyczące mammografii; za parę miesięcy będzie bezpłatna szczepionka przeciwko HPV, by dzieci dorastały w zdrowiu i spokoju” – wyliczał.

„Chcemy, by polskie kobiety mogły czuć się tak zaopiekowane, jeśli nie lepiej, niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Będziemy realizowali duże programy w tym obszarze, właściwie już realizujemy, to się dzieje m.in poprzez zmianę programów refundacyjnych i zmiany w programach profilaktycznych” – mówił premier. Szef rządu przekazał, że dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą tworzyć swoje własne firmy przeznaczony będzie program, który „za chwilę będzie przedstawiony – miliard zł rocznie na działalność gospodarczą zakładaną przez kobiety”.

Polka XXI w.

.Polka XXI w. to wydarzenie odbywające się w Międzynarodowym Dniu Kobiet, w którym udział biorą aktywistki społeczne, menadżerki, ekspertki, przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej, które spotykają się, aby podjąć debatę o najważniejszych dla kobiet i Polek kwestiach, m.in. zdrowia, rodziny oraz tego, czego kobiety oczekują od edukacji, kultury, czy postępu technologicznego. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Projekt PL. Celem Fundacji jest ustawicznie przypominanie, że życie gospodarcze i społeczne nie będzie dobrze funkcjonować bez wrażliwości i otwartości na człowieka i rodzinę.

Prawa kobiet a I wojna światowa

.Na temat tego jak I wojna światowa i jej skutki wpłynęły na zmianę sytuacji społeczno-ekonomicznej kobiet, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Mirosław DYMARSKI w tekście „To pierwsza wojna światowa przeobraziła sytuację społeczną kobiet„.

„Pierwsza wojna światowa objawiła się jako konflikt o nieznanym dotąd charakterze – wojny masowej. Ambicje polityków wielkich mocarstw, które doprowadziły do wybuchu wojny (trzeba pamiętać, że dwie konferencje rozbrojeniowe w Hadze w 1899 i w 1907 r. zakończyły się fiaskiem – nikt nie chciał się rozbroić!), zbiegły się z rozwojem społeczeństwa masowego. Na wzrost napięć w Europie miał wpływ drastyczny wzrost populacji w połączeniu z gwałtownie rosnącymi możliwościami wytwórczymi także w zakresie zbrojeń i prawnie narzuconą powszechną służbą wojskową mężczyzn”.

„Gdy wojna wybuchła, doszedł czwarty czynnik – okazało się, że w wojnę na nieznaną w historii skalę niezbędne jest wciągnięcie kobiet. I nie chodziło o dramatyczne czy tragiczne konsekwencje wojen dla pań. Były ofiarami wszystkich wojen, choć prawie nigdy nie walczyły. Okazało się, że wojny nowoczesnej, technicznej, masowej nie można prowadzić bez masowego zaangażowania kobiet”.

„Masowego, podkreślam, idącego w miliony przedstawicielek płci pięknej we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Austro-Węgrzech, Polsce. Od tego – paradoksalnie – masowego zaangażowania kobiet w wojnę zależał jej los, także los krajów wciągniętych w konflikt oraz żołnierzy na frontach. Gdyby – hipotetycznie – kobiety odmówiły pracy w fabrykach zbrojeniowych, konflikt mógłby się zakończyć po wyczerpaniu amunicji znajdującej się w magazynach… Po kilku miesiącach żołnierze byliby w domu”.

.”Kobiety nie odmówiły pracy w fabrykach wytwarzających pociski ani w innych miejscach opuszczonych przez mężczyzn, którzy poszli na front: w transporcie, urzędach, bankach itp. Zrobiły to z konieczności. Musiały podjąć pracę, by zarobić na utrzymanie siebie i swoich dzieci. W ich historii otworzył się zupełnie nowy rozdział. Od tego momentu dzieje historyczne w odniesieniu do pozycji społecznej kobiet trwale się zmieniły, uległy podziałowi na dwa asymetryczne okresy: do wybuchu pierwszej wojny światowej i po niej. Pozostawione same sobie kobiety musiały nauczyć się wiele nowych umiejętności oraz całej organizacji życia rodziny niepełnej, pozbawionej ojca i żywiciela” – pisze prof. Mirosław DYMARSKI.

PAP/Katarzyna Herbut/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 marca 2023
Fot. Polona