Rozpoczęły się zdjęcia do filmu „Antoni Patek - patriota i zegarmistrz”

Iwona Kozłowska, ambasador RP w Szwajcarii, ogłosiła podczas spotkania w Ambasadzie RP w Bernie, że rozpoczęto pracę nad produkcją pt. „Antoni Patek – patriota i zegarmistrz”.

Antoni Patek – nie tylko twórca zegarków

.W swojej przemowie ambasador powiedziała: „Kto w wie, że Antoni Patek był Polakiem, uczestnikiem powstania listopadowego… Właśnie rozpoczęły się zdjęcia do filmu „Antoni Patek – patriota i zegarmistrz” w reż. Krzysztofa Paluszyńskiego. Powodzenia”.

Antoni Norbert Patek herbu Prawdzic (ur. 14 czerwca 1811 lub 1812 w Piaskach Ziemiańskich lub Piaskach Luterskich, zm. 1 marca 1877 w Genewie) – był polskim zegarmistrzem, pionierem przemysłowej produkcji zegarków oraz założycielem firmy Patek Philippe & Co. – pierwszej firmy w historii produkującej masowo zegarki kieszonkowe oraz jedne z najbardziej ekskluzywnych zegarków na świecie. Działał także politycznie podczas Wielkiej Emigracji.

.Urodził się w rodzinie szlacheckiej, jego rodzicami byli Anna z domu Piasecka i Joachim Patek herbu Prawdzic. Był wnukiem starosty lubelskiego Wacława Patka. Miał 10 lat gdy przeprowadził się z rodzicami do Warszawy. Gdy w 1827 r. zmarł mu ojciec, musiał podjąć pracę by zarobić na utrzymanie rodziny.

W następnym roku, w wieku lat 17, wstąpił do 1 Pułku Strzelców Konnych (oficerem tego pułku i jego późniejszym dowódcą był Franciszek Patek, prawdopodobnie brat przyrodni Antoniego). Gdy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe Antoni Patek wziął w nim czynny udział. Był dwa razy ranny, dosłużył się stopnia podporucznika Jazdy Augustowskiej, a 3 października 1831 został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.

.Po upadku powstania, w 1831 r. udał się do Prus, gdzie z polecenia gen. Józefa Bema zorganizował punkt etapowy dla emigrujących do Francji polskich powstańców. Później przeniósł się do Francji dołączając do grona Wielkiej Emigracji. We Francji pracował w drukarni jako zecer. Po jakimś czasie udał się do Szwajcarii i osiadł na stałe w Genewie, wówczas znaczącym ośrodku rzemiosła artystycznego. Tu początkowo Patek uczył się malarstwa, by potem skupić się na sztuce zegarmistrzowskiej. Zaczął od kupowania mechanizmów zegarków u sławnych genewskich mistrzów, których oprawę w ozdobne koperty zlecał następnie szwajcarskim jubilerom, grawerom, emalierom i miniaturzystom. W 1839 r. we wraz z innym polskim emigrantem Franciszkiem Czapkiem (z pochodzenia Czechem), otworzył manufakturę takich artystycznych zegarków wypuszczając małe serie

Wśród znanych posiadaczy zegarków firmy Patek-Philippe byli królowa Wiktoria i książę Albert, Zygmunt Krasiński, Piotr Czajkowski, Lew Tołstoj, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, Pius IX, Leon XIII, Walt Disney czy Duke Ellington.

Nieznani polscy naukowcy

.Prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze”, profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk i Prezes PAN 2007-2015, minister nauki i informatyzacji 2001-200 pisze w swoim artykule, że osiągnięcia naukowe uczonych traktowane są powszechnie jako istotny element potwierdzający rozwojowe ambicje kraju, w którym pracują, dokumentują cywilizacyjną dojrzałość obywateli i znaczenie przywiązywane do procesu kształcenia na wszystkich poziomach. Poziom nauki oceniany na bazie danych statystycznych dotyczących cytowań, międzynarodowych nagród, prowadzonych projektów, uzyskanych patentów czy osiągnięć innowacyjnych firm, a przede wszystkim przełomowych osiągnięć indywidualnych twórców i grup badawczych jest już od dawna niezwykle istotnym elementem budowy wizerunku we wszystkich rozwiniętych krajach.

W jego ocenie warto się poważnie zastanowić, czy nasz kraj robi dostatecznie dużo, aby promować przeszłe i obecne sukcesy naukowe naszych rodaków – tych pracujących w kraju i tych, których wiatry historii wypychały przez lata za granicę.

Może koronnym przykładem naszych zaniedbań w nagłaśnianiu naukowych sukcesów Polaków jest historia Jana Czochralskiego, zupełnie nieznanego do niedawna w kraju uczonego, którego wielu ekspertów stawia obok Mikołaja Kopernika i Marii Curie-Skłodowskiej w rzędzie najbardziej zasłużonych dla świata polskich naukowców. Wyniki badań Jana Czochralskiego do dziś stanowią podstawę produkcji światowego przemysłu elektronicznego – osobiście usłyszałem kiedyś z ust prezesa koncernu Intel, globalnego lidera w produkcji mikroprocesorów, znamienne zdanie: „Gdyby nie wynalazek pańskiego rodaka prof. Czochralskiego, moja firma nigdy nie odniosłaby takiego sukcesu – zawsze będziemy o tym pamiętać”.

Twórcą znanej na całym świecie i cenionej do dzisiaj polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej i egiptologii był Kazimierz Michałowski. Największą sławę prof. Michałowskiemu przyniosły badania prowadzone w latach 1960 – 1964 w Aleksandrii, Deir el-Bahari w zachodnich Tebach (świątynia Hatszepsut), a także w ramach projektu nubijskiego (zespół fresków z Faras).

Wielką postacią światowej nauki był antropolog Bronisław Malinowski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później profesor w amerykańskim Yale. Badania przeprowadzone w latach 1914 – 1920 w Australii i Oceanii zaowocowały paroma cenionymi książkami, w tym najpopularniejszą, poświęconą życiu seksualnemu dzikich w północnej Melanezji. W miejsce dotychczasowych analiz tekstów profesor Malinowski zapoczątkował metodę obserwacji uczestniczącej, kładąc nacisk na rekonstrukcję poglądów społeczności oraz praw nią rządzących. Badania terenowe stały się od tego czasu główną metodą badań antropologicznych.

Kolejną polską specjalnością o niewątpliwym międzynarodowym statusie były badania paleobotaniczne. Roman Kozłowski opracował pionierski program badania faun kopalnych, kontynuowany później przez Zofię Kielan-Jaworowską, która zasłynęła w świecie odkryciem na pustyni Gobi nowych grup dinozaurów i mezozoicznych ssaków.

Badania neurofizjologiczne Jerzego Konorskiego, współodkrywcy i badacza tzw. odruchów warunkowych II typu, w kluczowy sposób uzupełniły dokonania Iwana Pawłowa dotyczące nabytych zachowań zwierząt i ludzi. Umożliwiły one zrozumienie neuronalnych mechanizmów uczenia się, stanowiących we współczesnej neurobiologii i psychofizjologii podstawowy model badania pamięci i motywacji. Konorski wprowadził do nauki światowej wiele ważnych i zupełnie nowych idei, będących podstawą zgłoszenia go do Nagrody Nobla – olbrzymie szanse na jej uzyskanie przekreśliła śmierć uczonego.

Do światowej historii bakteriologii i immunologii weszły badania Ludwika Hirszfelda, który odkrył podgrupy krwi A oraz dziedziczenie grup krwi. Podczas I wojny światowej uczony odkrył zarazek duru rzekomego, a jego hipoteza dotycząca antygenów tkankowych przyczyniła się do powstania nowej dyscypliny badawczej – autoimmunologii. W 1950 r. Hirszfeld był nominowany do Nagrody Nobla za wyjaśnienie zjawiska konfliktu serologicznego między matką a płodem.

Jedną z polskich specjalności w międzywojniu stał się przemysł lotniczy. Polski bombowiec PZL.37 Łoś był pod wieloma względami konstrukcją wybitną w skali światowej. Przewodziliśmy też w produkcji samolotów sportowych. W tej kategorii naszą wizytówką były maszyny RWD, dzieło powstałej w 1927 r. spółki konstruktorów: Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigury i Jerzego Drzewieckiego.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 czerwca 2024