Stopa bezrobocia w Polsce niezmiennie jedną z najniższych w Europie

Według danych Eurostat, Polska jest europejskim wiceliderem pod względem najniższego bezrobocia. Stopa bezrobocia w Polsce, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła w styczniu 2,8 proc. wobec 2,9 proc. w grudniu ub. roku - podano na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Według danych Eurostat, Polska jest europejskim wiceliderem pod względem najniższego bezrobocia. Stopa bezrobocia w Polsce, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła w styczniu 2,8 proc. wobec 2,9 proc. w grudniu ub. roku – podano na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Stopa bezrobocia w Polsce niezmiennie jedną z najniższych w Europie

.„Unijny urząd statystyczny po raz kolejny potwierdza dobrą i stabilną sytuację na naszym rynku pracy (…). Osiągnęliśmy drugi najlepszy wynik w Unii Europejskiej, wyprzedzają nas jedynie Czechy z wynikiem 2,5 proc.” – powiedziała cytowana w komunikacie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Pandemia, jaka dotknęła cały świat, w wielu krajach doprowadziła do niewyobrażalnego bezrobocia, my wyszliśmy z niej obronną ręką. Kolejną próbą była wojna na Ukrainie. Zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa zapewniając obywatelom tego kraju zatrudnienie, jednocześnie chroniąc polski rynek pracy” – powiedziała minister Maląg.

Dotychczas w zestawieniach Eurostatu, Polska zajmowała drugie miejsce z najniższym bezrobociem w UE na równi z Niemcami. W styczniu Niemcy spadły na trzecią pozycję – bezrobocie w tym kraju wyniosło 3 proc.

Krajem z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia, 13 proc., jest Hiszpania. W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc.

I co z tą Polską? 

.„Nowe pokolenie nie może się godzić na życie, jakie mieli rodzice: pracę po godzinach, rozbicie tkanki społecznej, wykorzystywanie ludzi w pracy. Ta niezgoda łączy różne środowiska” – pisze Michał KŁOSOWSKI, zastępca redaktora naczelnego „Wszystko Co Najważniejsze”.

Jak podkreśla, „zaimplementowana w Polsce w latach 90. terapia szokowa ma tragiczne skutki i zasługuje na osobny rozdział. Nie mówię o wyciągnięciu kraju z biedy czy ruiny, lecz o skutkach społecznych. Rozpad rodzin, wzrost liczby rozwodów, zmiana tkanki społecznej”.

Michał KŁOSOWSKI zauważa ponadto, że „pokolenie transformacji zna z autopsji kłopoty z pracą, bezrobocie z jednej i pracoholizm z drugiej strony. Będziemy walczyć, żeby nie popełnić błędów, które odczuliśmy na własnej skórze”.

Przyszłość polskiej gospodarki

.„Polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach” – pisze Mathias CORMANN, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

„Od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych. W Polskim Ładzie dąży się do tego poprzez wprowadzanie nowych ulg podatkowych dla badań i rozwoju oraz inwestycji w robotyzację. W celu dalszego pobudzenia innowacji rząd mógłby również zwiększyć nakłady na bezpośrednie finansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz badań i rozwoju” – pisze Mathias CORMANN. 

Jak podkreśla, „skala dzisiejszych wyzwań jest ogromna. Reagowanie na nie poprzez rozsądne, dobrze przemyślane działania polityczne jest drogą ku lepszej i jaśniejszej przyszłości. Rolą OECD jest współpraca z Polską w budowaniu silnych podstaw gospodarczych”.

PAP/Katarzyna Herbut/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 marca 2023