Strategia rozwoju Kanady na najbliższe kilkadziesiąt lat

strategia rozwoju Kanady

Indo-Pacyfik będzie wywierał znaczący wpływ na Kanadę w ciągu najbliższych 50 lat – podkreślił rząd w Ottawie w opublikowanej właśnie strategii dla tego regionu świata. W dokumencie zadeklarowano rozwijanie współpracy, ale też wprost wskazano na zagrożenia ze strony Chin.

.„Rosnący wpływ Indo-Pacyfiku jest zdarzającą się raz na pokolenie globalną zmianą” – podkreślono w rządowym komunikacie. Strategia określa pozycję, jaką Kanada chce zająć wobec 40 gospodarek z łącznie ponad 4 mld mieszkańców. Jest to także region, w którym znajduje się sześć z 13 największych partnerów handlowych Kanady. Strategia rozwoju Kanady uwzględnia te fakty.

Indo-Pacyfik regionem gospodarczego wzrostu

Kanada nie odwraca się od Unii Europejskiej, ale podkreślono, że pięć największych gospodarek regionu – Australia, Chiny, Indie, Japonia i Korea Płd. – ma roczne PKB o wartości 29,3 bln USD, podczas gdy 27 krajów Unii Europejskiej – 17,2 bln USD. Kanada deklaruje, że będzie kształtować swoje przyszłe relacje z Indo-Pacyfikiem we współpracy z partnerami, z których wielu, w tym USA, Unia Europejska i Wielka Brytania, również zwiększyło lub rozważa zwiększenie zaangażowania w regionie.

„Każda sprawa ważna dla Kanadyjczyków, w tym bezpieczeństwo narodowe, rozwój gospodarczy, poszanowanie prawa międzynarodowego, demokratyczne wartości, publiczna służba zdrowia, ochrona środowiska, prawa kobiet i prawa człowieka, będą kształtowane przez relacje, jakie Kanada i jej sojusznicy i partnerzy mają z krajami Indo-Pacyfiku” – napisano w komunikacie, zwracając uwagę na rosnące napięcia w regionie, np. między Chinami a Tajwanem, czy fakt, że cztery państwa mają broń atomową (Chiny, Indie, Korea Płn. i Pakistan). Kanada zamierza zwiększyć swoją obecność wojskową w regionie i utrzymywać relacje z Tajwanem.

Chiny – destrukcyjna potęga świata

.„Chiny korzystały z międzynarodowego porządku opartego na rządach prawa, by rosnąć, ale obecnie starają się aktywnie reinterpretować te reguły, by uzyskać większe korzyści” – wskazano w rządowej strategii, omawiając trwające próby podporządkowywania innych krajów i mieszania się w ich wewnętrzne sprawy.

„Chiny stają się coraz bardziej destrukcyjną światową potęgą (…) dokonują dużych inwestycji, by promować swoje wpływy ekonomiczne, dyplomatyczne, agresywne zdolności militarne i zaawansowane technologie”. Dokument podkreśla, że wartości wyznawane przez Chiny stają się coraz bardziej odległe od wartości ważnych dla Kanadyjczyków. Wskazano wprost na takie praktyki, jak praca przymusowa i ignorowanie kwestii praw człowieka. „Kanada będzie jednoznacznie bronić swoich interesów” – podkreślono, wskazując przy tym na możliwe obszary współpracy z Chinami, takie jak zmiany klimatu, ochrona bioróżnorodności, zdrowie i przeciwdziałanie proliferacji broni nuklearnej. Niemniej Kanada ma zwiększać ochronę przed chińskimi próbami wywierania wpływu na gospodarkę i politykę. Kwota 2 mld CAD zostanie zainwestowana m.in. we wzmocnienie „infrastruktury, demokracji i (odporności – PAP) obywateli Kanady na zagraniczne wpływy”.

Strategia rozwoju Kanady biorąca pod uwagę prace ekspertów

.Jednocześnie, wbrew wcześniejszym sugestiom części polityków i biznesu, rząd premiera Justina Trudeau zmieni prawo tak, by uniemożliwić firmom powiązanym z rządami czy firmom państwowym przejmowanie kanadyjskich przedsiębiorstw i własności intelektualnej.

Strategia rozwoju Kanady szacuje, że do 2040 r. Indo-Pacyfik będzie wytwarzał połowę światowego PKB i połowę globalnych emisji gazów cieplarnianych, a w regionie będzie mieszkać 65 proc. ludności świata. 20 proc. Kanadyjczyków ma z tym regionem związki rodzinne.

PAP/Anna Lach/AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 28 listopada 2022