Wikingowie osiedlali się w Ameryce Północnej dokładnie 1000 lat temu

Wikingowie osiedlali się w Ameryce Północnej dokładnie 1000 lat temu

Najnowsze badania historyczne potwierdziły, że wikingowie osiedlali się w Ameryce Północnej dokładnie 1000 lat temu.

.Według analizy słojów drewna użytego do prac budowlanych, wikingowie założyli osadę w Nowej Fundlandii w Kanadzie w 1021 r. – czyli na 471 lat przed wyprawą Kolumba. Osada ta znajdowała się w L’Anse aux Meadows na najbardziej wysuniętym na północ krańcu wyspy Nowa Fundlandia.

Osada odkryta w 1960 roku, a obecnie wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest pierwszym i jedynym przyczółkiem założonym przez Normanów w Ameryce Północnej, a także stanowi najwcześniejszy dowód osadnictwa europejskiego w Ameryce Północnej. Nowe badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature, opiera się na dowodach z datowania radiowęglowego, czyli techniki, która mierzy resztkowe stężenia radioaktywnego izotopu węgla (węgiel-14) obecnego w obiekcie. Ponieważ węgiel-14 rozpada się w czasie, pomiar ilości pozostałej w obiekcie określa wiek próbki.

Poprzednie datowanie radiowęglowe prowadzone na dowodach ze stanowiska, na którym przebywali Wikingowie okazywało się nieprecyzyjne. Jednak ostatnio opracowano nową technikę wykorzystującą dowody burzy słonecznej, promieniowanie słoneczne, która uderza w Ziemię. Wiadomo, że jedna z takich burz miała miejsce w roku 993, a pozostawiony przez nią atmosferyczny sygnał radiowęglowy został wykorzystany przez naukowców jako punkt odniesienia do określenia „dokładnego roku ścinki drzewa”.

Archeolodzy zbadali trzy kawałki drewna ze stanowiska, a każdy kawałek pochodził z innego drzewa. W każdym z nich powstało 28 pierścieni, które nosiły ślady burzy słonecznej, co oznacza, że ​​drewno zostało ścięte 28 lat później – w 1021 r. Drewno nie zostało wycięte przez miejscową lokalną ludność, ponieważ istnieją również dowody na używanie metalowych ostrzy, których plemiona północnoamerykańskie nie posiadały. A więc wikingowie.

„Myślę, że słusznie można opisać tę podróż [normańskich osadników – przyp. red.] jako zarówno podróż odkrywczą, jak i poszukiwanie nowych źródeł surowców” – powiedział geolog Michael Dee z Uniwersytetu w Groningen w Holandii, odpowiadający za kierowanie badaniami.

.Długość funkcjonowania normańskiej osady w Nowym Świecie nie jest jasna, choć mogła ona istnieć przez dekadę lub nieco krócej, przy czym w każdym momencie obecnych było w niej około 100 wikingów.

Oprac. MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 października 2022