Setki szkieletów dzieci pod dawnym klasztorem w Walii

Setki szkieletów dzieci pod dawnym klasztorem w Walii

Setki średniowiecznych szkieletów odkryto pod dawnym klasztorem w Walii. Archeolodzy w czasie wykopalisk zidentyfikowali szczątki ponad 240 osób, głównie dzieci. Wykopaliska archeologiczne zostały przeprowadzone na cmentarzu, który stanowił część średniowiecznego klasztoru.

.Archeolodzy dokonali odkrycia podczas trwających wykopalisk w dawnym klasztorze św. Zbawiciela w stolicy Walii, Cardiff, świętym miejscu założonym w 1256 r. przez zakon dominikański. Na początku tego roku badacze z tego samego zespołu odkryli 17 szkieletów w innej części stanowiska, która znajduje się w Haverfordwest, mieście w południowo-zachodnim walijskim hrabstwie Pembrokeshire.

Klasztor św. Zbawiciela w Cardiff działał do XVI wieku, kiedy to korona Anglii sprzedała posiadłość po dokonaniu przez króla Anglii i Walii, Henryka VIII, rozłamu z Kościołem katolickim, w wyniku którego to powstał Kościół anglikański. Fran Murphy, szef służb archeologicznych w Dyfed Archaeological Trust, organizacji, która prowadzi wykopaliska

Bracia kaznodzieje, którzy mieszkali w klasztorze św. Zbawiciela znani byli okolicznej ludności w wiekach średnich jako „czarni bracia” ze względu na kolor ich stroju. Byli oni widoczną częścią lokalnej społeczności również z powodu tego, iż często głosili katolickie nauki na ulicach.

Jak podają archeolodzy spośród kilkuset odkrytych szkieletów, kilka wykazywało oznaki urazów, w tym ran kłutych w czaszkach. Naukowcy nie są jednak pewni przyczyn tego, dlaczego stan części szkieletów pod kątem urazów odniesionych za życia różni się od ich większości – wątpliwości mają rozwiać dalsze badania. Wydarzenia historyczne jakich doświadczyło Cardiff w średniowieczu, a dokładnie w okresie z którego pochodzi duża część szkieletów, sugerują jednak, iż tego typu szkielety mogą należeć do ofiar walijskiego powstania z lat 1400-1415, określanego też mianem ostatniego walijskiego powstania niepodległościowego. W czasie buntu Walijczyków na którego czele stał Owain Glyndŵr, późniejszy książę Walii, doszło do oblężenia Cardiff, które po zdobyciu zostało spustoszone i spalone przez zwycięzców – archeolodzy uważają, że szkielety z urazami należą do ofiar tego starcia.

.Archeolodzy odkryli także kilka krypt na cmentarzu, z których jedna zawiera szczątki szkieletu kogoś kto najprawdopodobniej był księdzem. Wniosek ten oparty jest na tym, iż szkielet tej postaci w rękach trzyma cynową misę na szczycie wzorzystego talerza podobnego do tego, który używany jest podczas komunii do trzymania opłatka. Podczas wykopalisk zespół archeologów odkrył również kilka ozdobnych płytek podłogowych, które zostały przez nich uznane za pozostałości dawnego kościoła, który znajdował się na tym obszarze. Wykopaliska archeologiczne w tym rejonie będą kontynuowane.

Oprac. MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 2 listopada 2022