Wytyczne dla Autorów zewnętrznych

Wytyczne dla Autorów zewnętrznych

 

1. Szacunek

.Szanujemy Czytelnika — nie zwracamy się do niego per „ty”.

Tak, jesteśmy staroświeccy pod względem językowym, co może być uznane za zarzut, jednak dla wielu Czytelników jest zaletą tego miejsca.

Pisząc o innych osobach, podajemy ich imię i nazwisko, a nie wyłącznie nazwisko. Na naszej stronie nie używamy określeń, zwrotów uznanych za nieprzyzwoite. Nie epatujemy tabloidowymi tytułami, lidami, wyróżnieniami, zdjęciami. Nie napędzamy w sposób sztuczny ruchu na stronie, nie mamy planów klików narzuconych nam przez wytyczne biznesowe. Tworzymy medium przyjazne zarówno dla osób najmłodszych, jak i najstarszych.

Czas i uwagę Czytelników darzymy największym szacunkiem. Dlatego publikujemy wyłącznie teksty, opinie, materiały przemyślane, dopracowane, z pomocą najlepszych piór, mądrych ludzi. Kształt tematyczny, linie narracyjne (które przybrały kształt linii metra na naszej mapie), Autorzy — wszystko to wynika z przemyślanego konceptu ograniczania szumu medialnego, błahostek.

Nie piszemy dla całego świata. Tworzymy dla tych, z którymi nam dobrze. Dla nich wyjmujemy z masy informacji te najważniejsze, przedstawiamy tło wydarzeń. Informacje zamieniamy w wiedzę.

2. „Nie jestem dziennikarzem”

.Nie szkodzi. Nie jesteśmy portalem dziennikarskim, lecz tworzymy portal przynoszący teksty liderów opinii. Zwracamy się z prośbą o udział w tym projekcie do ludzi o głębokiej wiedzy, doświadczeniu, dysponujących kulturą ogólną, pozwalającą na łączenie światów: filharmoników i fizyków, socjologów i archeologów, biotechnologów analizujących zjawiska w polityce. Wychodzenie poza swoje bezpieczne rewiry uznajemy za jeden z czynników rozwoju i ciekawej inspiracji dla innych.

Nie szukamy i nie oferujemy typowych materiałów dziennikarskich. Nie trzeba być dziennikarzem, aby zachwycić dobrym tekstem na Wszystko co Najważniejsze. Redakcja pomoże, od tego przecież jest.

3. Redakcja

.Każdy tekst przechodzi przez profesjonalną korektę i redakcję. Dlatego też zwracamy się z prośbą o nadsyłanie wersji ostatecznych, skończonych. Redakcja nadaje kształt tekstowi (tytuł, lead, śródtytuły, wyróżnienia, ilustracje). Większe skróty bądź zmiany ustalane są z Autorem. Jeśli taka jest wola Autora, przekazujemy mu do szybkiej akceptacji ostateczną wersję przed opublikowaniem.

Redakcja służy wsparciem Autorom, chętnie z nimi dyskutujemy, maksymalnie wspomagamy ich w procesie tworzenia materiału.

4. Prawa autorskie

.Zwracamy na nie szczególną uwagę. Publikujemy wyłącznie teksty napisane specjalnie dla nas (odstępstwa od tej reguły są bardzo rzadkie, np. teksty wydawnictw książkowych, nieobecne w przestrzeni internetowej).

Możliwe jest późniejsze przeniesienie tekstu z Wszystko co Najważniejsze na stronę internetową Autora. W przypadku zamiaru opublikowania materiału z Wszystko co Najważniejsze w innych miejscach — standardowo wymagana jest wcześniejsza zgoda redakcji.

Odpowiedzialność za to, że dostarczony redakcji materiał wolny jest od wad prawnych, ponosi Autor. Dotyczy to zarówno tekstu, jak i zdjęć czy grafik. Zdjęcia (grafiki) dostarczane przez Autorów publikujemy wyłącznie wówczas, jeśli pochodzą z archiwów rodzinnych lub zostały wykonane przez Autora. Nie publikujemy zdjęć (grafik), do których nie ma jasno określonych praw autorskich.

5. Ponadczasowość

.Zależy nam, aby Wszystko co Najważniejsze było miejscem pogłębionej refleksji, ponad bieżącymi wydarzeniami, które jutro, a nawet być może za kilka godzin odejdą w zapomnienie.

Zależy nam na materiałach, które obronią się za dwa tygodnie, za miesiąc, za rok. Dlatego też unikamy sformułowań „wczoraj”, „w tym tygodniu”, „w maju”, „w tym roku”. Jeśli niezbędne jest doprecyzowanie przełomowego wydarzenia, określamy to dokładnie, np.: „17 października 2016 r. została przyjęta uchwała ONZ”.

Zależy nam na ujęciu problemowym, uniwersalnym, ponadczasowym.

6. Objętość materiałów i sposób dostarczania tekstów

.To jedno z najczęstszych pytań Autorów. Nie określamy ani dolnych, ani górnych granic.

Doświadczenie podpowiada nam, że dobrze wyglądają teksty od 4 do 10 tys. znaków (z odstępami). Teksty krótsze, poniżej 2,5 tys., znaków wyglądają zbyt przyczynkarsko. Choć czasami także i taka objętość się broni. Natomiast w przypadku tekstów powyżej 12 – 15 tys. znaków często sugerujemy podzielenie materiału na kilka artykułów, aby powstał z nich cykl. Ostateczna decyzja w tej sprawie zawsze jednak należy do Autora.

Teksty przekazujemy na adres redakcja@wszystkoconajwazniejsze.pl lub adres redaktora, z którym wcześniej trwały ustalenia, w pliku Word. Fotografie powinny mieć minimum 500 kB.

Jeśli Autor wcześniej nie publikował na Wszystko co Najważniejsze, prosimy o dostarczenie fotografii i krótkiego (ok. 200 znaków) opisu, co znajdzie się w jego bio (biogramie).

7. Komentarze pod tekstami

.Moderowane są przez redakcję. Dbamy o to, aby rozmowa na tematy poruszane w materiałach była poważna i odnosiła się do meritum.

Poprzeczka jest u nas postawiona bardzo wysoko. W przypadkach wątpliwych zwracamy się do Autora z prośbą o decyzję. To Autor decyduje o komentarzach pod swoim tekstem. W natłoku szlamu internetowego i braku szacunku w internetowej sferze publicznej jesteśmy przekonani do takiej, nowatorskiej w polskich warunkach, konstrukcji poważnego miejsca rozmowy.

8. Ukryte znaczniki w tekście, odnośniki, reklama i promocja innych stron internetowych

.Ukryte znaczniki w tekście, odnośniki promocyjne nie są możliwe. Możliwy jest jeden odnośnik (aktywny link) w bio, np. do strony Autora lub jego najnowszej publikacji.

Prosimy Autorów o informacje o ich sukcesach, nagrodach, nowych publikacjach, nawet już po publikacji materiału u nas. Zamieszczamy je w aktualizowanych bio Autorów oraz w naszych serwisach społecznościowych. Jest dla nas ważne, aby informować Czytelników o zawodowych postępach i sukcesach Autorów.

9. Konto PREMIUM

.Teksty trudne, wymagające większego przygotowania, teksty kontrowersyjne, teksty wyjątkowe zamykamy (najczęściej czasowo) w przestrzeni PREMIUM.

Autorzy mogą zastrzec publikację konkretnego tekstu wyłącznie dla użytkowników konta PREMIUM. Zaletą tego rozwiązania jest ekskluzywna widoczność tekstu i dyskusja nad tezami materiału w ograniczonym gronie. Mechanizm ten może być użyteczny, gdy Autor nie jest pewny, jak tekst może być odebrany przez szerszą publiczność. To rodzaj testu.

Konto PREMIUM w tej chwili jest kontem bezpłatnym [LINK].

10. Tekst został opublikowany. Co dalej?

.Opublikowanie tekstu to nie jest koniec. Newsletter docierający do rzeczywistych liderów opinii, popularyzowanie tekstu w sieciach społecznościowych, w mediach tradycyjnych — to rola redakcji w porozumieniu z Autorem. Angażowanie, komentarze, dyskusje, podziękowania dla Czytelników, wspominanie o tekście w następnych dniach, powrót do tematu przy nadarzających się okazjach, ale też moderowane spotkania w sieci i w realu oraz inne działania prowadzone przez redakcję, aby teksty znajdowały jak największy rezonans trafiając do właściwych adresatów.

Wszystko co Najważniejsze to portal liderów opinii przypominający tygodnik opinii w starym stylu, ognisko, wokół którego gromadzą się mądrzy ludzie, szukający rozwiązań problemów, ciekawi świata i innych, współdziałający ze sobą.

Zapraszamy do współpracy

Redakcja
redakcja@wszystkoconajwazniejsze.pl

WARTO PRZECZYTAĆ: Jak powstaje Wszystko co Najwazniejsze? [LINK]

zrzut-ekranu-2016-10-05-godz-14-16-41

Projekt Wszystko Co Najważniejsze realizowany jest przez Fundację Instytut Nowych Mediów, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy. KRS: 0000468950. REGON: 146765838. NIP: 7010387004. Tytuł wpisany do rejestru tytułów prasowych pod pozycją PR 19 011, zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Tytuł zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem: ISSN 2449-7991. Adres Fundacji oraz Redakcji: Instytut Nowych Mediów, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 maja 2017